Yerel ön izleme oluşturma

Her depoda iki tane kabuk betiği vardır (yeni içerik oluşturmak için kullanılan şablon depo dahil): build.sh ve preview.sh.

Ön izlemek için build.sh betiğini çalıştırın; bu, sitenin yerel bir örneğini (veya daha kesin olarak, sitenin tamamının mevcut deponuzda bulunan alt kümesini) oluşturma işini yapan betiktir. Ardından, bir web sunucusu başlatan ve siteyi http://localhost:8080/ adresinde sunacak olan preview.sh betiğini çalıştırın. Bu URL’yi herhangi bir web tarayıcısında açtığınızda, işlemi sonlandırana kadar (terminalde Ctrl+C tuşlarına basın) kullanılabilecek bir ön izleme gösterilir.

Betikleri çalıştırmak için, Fedora gibi bir Linux işletim sistemi kullanıyorsanız Podman, macOS kullanıyorsanız Docker CE kurmanız gerekir.

Normal Antora betiklerini kullanma

Normal Antora oluşturma ve ön izleme iş akışını kullanmak istiyorsanız - Antora Belgelendirmesi sayfasındaki talimatları izleyin.

Antora CLI ve Antora Site Generator programlarını edindikten sonra konteyner betikleri olmadan sayfaları oluşturabilir ve ön izleyebilirsiniz.

Proje dizinindeki sayfaları oluşturmak için şunu çalıştırın:

antora generate site.yml

Bu, gerekli tüm dosyaları içeren public adında yeni bir dizin oluşturacaktır. O dizine gidin ve bir sunucu komutu çalıştırın. Zaten bir Python basit sunucunuz olabilir, bu durumda şunu çalıştırın:

python3 -m http.server

veya makinenizde sadece Python 2 varsa:

python -m SimpleHTTPServer

Bu, 8000 no’lu bağlantı noktasında yerel bir önizleme açar.

Bilgisayarınızda cargo kuruluysa (Rust paket yöneticisi), miniserve veya bunun için istediğiniz herhangi bir basit sunucuyu da kurabilir ve kullanabilirsiniz.