OpenSSH

ssh programı, telnet veya rsh gibi uzak ana makinelerde oturum açmak için kullanılan daha eski, daha az güvenli terminal uygulamalarının yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. scp adlı ilgili bir program, rcp gibi ana makineler arasında dosya kopyalamak için tasarlanmış eski programların yerini alır. Bu eski uygulamalar, istemci ve sunucu arasında iletilen parolaları şifrelemediğinden, mümkün olduğunda bunlardan kaçının. Uzak sistemlerde oturum açmak için güvenli yöntemler kullanmak, hem istemci sistemi hem de uzak ana makine için riskleri azaltır.

Fedora genel OpenSSH paketini, openssh, ve ayrıca OpenSSH sunucusu, openssh-server, ve istemcisi, openssh-clients, paketlerini içermektedir. OpenSSH paketlerinin, birkaç önemli kriptografik kütüphane kuran ve OpenSSH’nin şifreli iletişim sağlamasına imkan veren OpenSSL paketi openssl-libs gerektirdiğini unutmayın.

SSH Protokolü

Neden SSH Kullanmalıyım?

Olası davetsiz misafirler, bir sisteme erişim elde etmek amacıyla ağ trafiğini kesintiye uğratmalarına, engellemelerine ve yeniden yönlendirmelerine olanak tanıyan çeşitli araçlara sahiptir. Genel olarak bu tehditler şu şekilde sınıflandırılabilir:

İki sistem arasındaki iletişimin dinlenmesi

Saldırgan, iletişim kuran taraflar arasında ağ üzerinde herhangi bir yerde olabilir ve aralarında geçen bilgileri kopyalayabilir. Bilgileri ele geçirebilir ve saklayabilir, veya bilgileri değiştirebilir ve hedeflenen alıcıya gönderebilir.

Bu saldırı genellikle, ağda akan her paketi yakalayan ve içeriğini analiz eden oldukça yaygın bir ağ yardımcı programı olan bir paket dinleyicisi kullanılarak gerçekleştirilir.

Belirli bir ana makinenin kimliğine bürünülmesi

Saldırganın sistemi, bir iletimin hedeflenen alıcısı gibi görünecek şekilde yapılandırılır. Bu strateji işe yararsa, kullanıcının sistemi yanlış ana makineyle iletişim kurduğundan habersiz kalır.

Bu saldırı, DNS zehirlemesi olarak bilinen bir teknik kullanılarak veya IP kandırması denen bir yöntemle gerçekleştirilebilir. İlk durumda davetsiz misafir, istemci sistemlerini kötü amaçla kopyalanmış bir ana makineye yönlendirmek için ele geçirilmiş bir DNS sunucusu kullanır. İkinci durumda davetsiz misafir, güvenilir bir ana makineden geliyormuş gibi görünen sahte ağ paketleri gönderir.

Her iki teknik de olası hassas bilgileri ele geçirir ve bu ele geçirme düşmanca nedenlerle yapılırsa sonuçlar felaket olabilir. Uzak kabuk oturum açması ve dosya kopyalama için SSH kullanılırsa, bu güvenlik tehditleri büyük ölçüde azaltılabilir. Bunun nedeni, SSH istemcisi ve sunucusunun kimliklerini doğrulamak için sayısal imzalar kullanmasıdır. Ayrıca, istemci ve sunucu sistemleri arasındaki tüm iletişim şifrelenir. Her paket yalnızca yerel ve uzak sistemler tarafından bilinen bir anahtar kullanılarak şifrelendiğinden, bir iletişimin her iki tarafının kimliğini taklit etme girişimleri işe yaramaz.

Ana Özellikler

SSH protokolü aşağıdaki güvenlik önlemlerini sağlamaktadır:

Hiç kimse kendisini amaçlanan sunucuymuş gibi tanıtamaz

İlk bağlantıdan sonra istemci, daha önce bağlandığı sunucuyla aynı sunucuya bağlandığını doğrulayabilir.

Kimlik doğrulama bilgilerini hiç kimse ele geçiremez

İstemci, kimlik doğrulama bilgilerini güçlü bir 128 bit şifreleme kullanarak sunucuya iletir.

Hiç kimse iletişimi dinleyemez

Bir oturum sırasında gönderilen ve alınan tüm veriler 128 bit şifreleme kullanılarak aktarılır, bu da ele geçirilen aktarımların şifresinin çözülmesini ve okunmasını son derece zorlaştırır.

Ek olarak, aşağıdaki seçenekleri de sunar:

Grafiksel uygulamaları bir ağ üzerinden kullanmak için güvenli yollar sağlar

İstemci, X11 iletme adlı bir teknik kullanarak sunucudan X11 (X Pencere Sistemi) uygulamalarını iletebilir. ForwardX11Trusted seçeneğini yes olarak ayarlarsanız veya -Y seçeneğiyle SSH’yi kullanırsanız, X11 SECURITY uzantısı denetimlerini atlarsınız, bu da bir güvenlik tehdidine neden olabilir.

Normalde güvenli olmayan protokolleri güvenli şekilde kullanmanın bir yolunu sağlar

SSH protokolü, gönderdiği ve aldığı her şeyi şifreler. Bir SSH sunucusu, port yönlendirme adlı bir teknik kullanılarak POP gibi normalde güvenli olmayan protokolleri güvenli şekilde kullanmak ve genel sistem ve veri güvenliğini artırmak için kullanılan bir kanal haline gelebilir.

Güvenli bir kanal oluşturmak için kullanılabilir

OpenSSH sunucusu ve istemcisi, sunucu ve istemci makineler arasındaki trafik için sanal özel ağa benzer bir tünel oluşturacak şekilde yapılandırılabilir.

Kerberos ile kimlik doğrulamayı destekler

OpenSSH sunucuları ve istemcileri, Kerberos ağ kimlik doğrulama protokolünün GSSAPI (Generic Security Services Application Program Interface - Genel Güvenlik Hizmetleri Uygulama Program Arayüzü) uygulamasını kullanarak kimlik doğrulaması yapacak şekilde yapılandırılabilir.

Protokol Sürümleri

Şu anda iki çeşit SSH vardır: sürüm 1 ve sürüm 2. Fedora’daki OpenSSH paketi, sürüm 1’deki bilinen açıklardan etkilenmeyen gelişmiş bir anahtar değişim algoritmasına sahip SSH sürüm 2’yi kullanmaktadır. Bununla birlikte, uyumluluk nedenleriyle OpenSSH paketi sürüm 1 bağlantılarını da desteklemektedir, ancak sürüm 1 öntanımlı olarak devre dışıdır ve yapılandırma dosyalarında etkinleştirilmesi gerekir.

SSH sürüm 1’i kullanmaktan kaçının

Bağlantınız için azami güvenliği sağlamak için, mümkün olduğunda yalnızca SSH sürüm 2 uyumlu sunucuların ve istemcilerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Event Sequence of an SSH Connection

The following series of events help protect the integrity of SSH communication between two hosts.

 1. A cryptographic handshake is made so that the client can verify that it is communicating with the correct server.

 2. The transport layer of the connection between the client and remote host is encrypted using a symmetric cipher.

 3. The client authenticates itself to the server.

 4. The client interacts with the remote host over the encrypted connection.

Transport Layer

The primary role of the transport layer is to facilitate safe and secure communication between the two hosts at the time of authentication and during subsequent communication. The transport layer accomplishes this by handling the encryption and decryption of data, and by providing integrity protection of data packets as they are sent and received. The transport layer also provides compression, speeding the transfer of information.

Once an SSH client contacts a server, key information is exchanged so that the two systems can correctly construct the transport layer. The following steps occur during this exchange:

 • Keys are exchanged

 • The public key encryption algorithm is determined

 • The symmetric encryption algorithm is determined

 • The message authentication algorithm is determined

 • The hash algorithm is determined

During the key exchange, the server identifies itself to the client with a unique host key. If the client has never communicated with this particular server before, the server’s host key is unknown to the client and it does not connect. OpenSSH notifies the user that the authenticity of the host cannot be established and prompts the user to accept or reject it. The user is expected to independently verify the new host key before accepting it. In subsequent connections, the server’s host key is checked against the saved version on the client, providing confidence that the client is indeed communicating with the intended server. If, in the future, the host key no longer matches, the user must remove the client’s saved version before a connection can occur.

Always verify the integrity of a new SSH server

It is possible for an attacker to masquerade as an SSH server during the initial contact since the local system does not know the difference between the intended server and a false one set up by an attacker. To help prevent this, verify the integrity of a new SSH server by contacting the server administrator before connecting for the first time or in the event of a host key mismatch.

SSH is designed to work with almost any kind of public key algorithm or encoding format. After an initial key exchange creates a hash value used for exchanges and a shared secret value, the two systems immediately begin calculating new keys and algorithms to protect authentication and future data sent over the connection.

After a certain amount of data has been transmitted using a given key and algorithm (the exact amount depends on the SSH implementation), another key exchange occurs, generating another set of hash values and a new shared secret value. Even if an attacker is able to determine the hash and shared secret value, this information is only useful for a limited period of time.

Authentication

Once the transport layer has constructed a secure tunnel to pass information between the two systems, the server tells the client the different authentication methods supported, such as using a private key-encoded signature or typing a password. The client then tries to authenticate itself to the server using one of these supported methods.

SSH servers and clients can be configured to allow different types of authentication, which gives each side the optimal amount of control. The server can decide which encryption methods it supports based on its security model, and the client can choose the order of authentication methods to attempt from the available options.

Channels

After a successful authentication over the SSH transport layer, multiple channels are opened via a technique called multiplexing[1]. Each of these channels handles communication for different terminal sessions and for forwarded X11 sessions.

Both clients and servers can create a new channel. Each channel is then assigned a different number on each end of the connection. When the client attempts to open a new channel, the clients sends the channel number along with the request. This information is stored by the server and is used to direct communication to that channel. This is done so that different types of sessions do not affect one another and so that when a given session ends, its channel can be closed without disrupting the primary SSH connection.

Channels also support flow-control, which allows them to send and receive data in an orderly fashion. In this way, data is not sent over the channel until the client receives a message that the channel is open.

The client and server negotiate the characteristics of each channel automatically, depending on the type of service the client requests and the way the user is connected to the network. This allows great flexibility in handling different types of remote connections without having to change the basic infrastructure of the protocol.

Configuring OpenSSH

In order to perform tasks described in this section, you must have superuser privileges. To obtain them, log in as root by typing:

su -

Configuration Files

There are two different sets of configuration files: those for client programs (that is, ssh, scp, and sftp), and those for the server (the sshd daemon). System-wide SSH configuration information is stored in the /etc/ssh/ directory as described in System-wide configuration files. User-specific SSH configuration information is stored in ~/.ssh/ within the user’s home directory as described in User-specific configuration files.

Table 1. System-wide configuration files
File Description

/etc/ssh/moduli

Contains Diffie-Hellman groups used for the Diffie-Hellman key exchange which is critical for constructing a secure transport layer. When keys are exchanged at the beginning of an SSH session, a shared, secret value is created which cannot be determined by either party alone. This value is then used to provide host authentication.

/etc/ssh/ssh_config

The default SSH client configuration file. Note that it is overridden by ~/.ssh/config if it exists.

/etc/ssh/sshd_config

The configuration file for the sshd daemon.

/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key

The ECDSA private key used by the sshd daemon.

/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub

The ECDSA public key used by the sshd daemon.

/etc/ssh/ssh_host_key

The RSA private key used by the sshd daemon for version 1 of the SSH protocol.

/etc/ssh/ssh_host_key.pub

The RSA public key used by the sshd daemon for version 1 of the SSH protocol.

/etc/ssh/ssh_host_rsa_key

The RSA private key used by the sshd daemon for version 2 of the SSH protocol.

/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

The RSA public key used by the sshd daemon for version 2 of the SSH protocol.

/etc/pam.d/sshd

The PAM configuration file for the sshd daemon.

/etc/sysconfig/sshd

Configuration file for the sshd service.

Table 2. User-specific configuration files
File Description

~/.ssh/authorized_keys

Holds a list of authorized public keys for servers. When the client connects to a server, the server authenticates the client by checking its signed public key stored within this file.

~/.ssh/id_ecdsa

Contains the ECDSA private key of the user.

~/.ssh/id_ecdsa.pub

The ECDSA public key of the user.

~/.ssh/id_rsa

The RSA private key used by ssh for version 2 of the SSH protocol.

~/.ssh/id_rsa.pub

The RSA public key used by ssh for version 2 of the SSH protocol.

~/.ssh/identity

The RSA private key used by ssh for version 1 of the SSH protocol.

~/.ssh/identity.pub

The RSA public key used by ssh for version 1 of the SSH protocol.

~/.ssh/known_hosts

Contains host keys of SSH servers accessed by the user. This file is very important for ensuring that the SSH client is connecting to the correct SSH server.

For information concerning various directives that can be used in the SSH configuration files, see the ssh_config(5) and sshd_config(5) manual pages.

Starting an OpenSSH Server

Make sure you have relevant packages installed

To run an OpenSSH server, you must have the openssh-server package installed. See Installing Packages for more information on how to install new packages in Fedora Rawhide.

To start the sshd daemon in the current session, type the following at a shell prompt as root:

~]# systemctl start sshd.service

To stop the running sshd daemon in the current session, use the following command as root:

~]# systemctl stop sshd.service

If you want the daemon to start automatically at the boot time, type as root:

~]# systemctl enable sshd.service
ln -s '/usr/lib/systemd/system/sshd.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service'

See Services and Daemons for more information on how to configure services in Fedora.

Note that if you reinstall the system, a new set of identification keys will be created. As a result, clients who had connected to the system with any of the OpenSSH tools before the reinstall will see the following message:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.

To prevent this, you can backup the relevant files from the /etc/ssh/ directory (see System-wide configuration files for a complete list), and restore them whenever you reinstall the system.

Requiring SSH for Remote Connections

For SSH to be truly effective, using insecure connection protocols should be prohibited. Otherwise, a user’s password may be protected using SSH for one session, only to be captured later while logging in using Telnet. Some services to disable include telnet, rsh, rlogin, and vsftpd.

These services are not installed by default in Fedora. If required, to make sure these services are not running, type the following commands at a shell prompt:

systemctl stop telnet.service
systemctl stop rsh.service
systemctl stop rlogin.service
systemctl stop vsftpd.service

To disable running these services at startup, type:

systemctl disable telnet.service
systemctl disable rsh.service
systemctl disable rlogin.service
systemctl disable vsftpd.service

See Services and Daemons for more information on how to configure services in Fedora.

Using Key-based Authentication

To improve the system security even further, generate SSH key pairs and then enforce key-based authentication by disabling password authentication. To do so, open the /etc/ssh/sshd_config configuration file in a text editor such as vi or nano, and change the PasswordAuthentication option as follows:

PasswordAuthentication no

If you are working on a system other than a new default installation, check that PubkeyAuthentication no has not been set. If connected remotely, not using console or out-of-band access, testing the key-based log in process before disabling password authentication is advised.

To be able to use ssh, scp, or sftp to connect to the server from a client machine, generate an authorization key pair by following the steps below. Note that keys must be generated for each user separately.

Fedora Rawhide uses SSH Protocol 2 and RSA keys by default (see Protocol Versions for more information).

Do not generate key pairs as root

If you complete the steps as root, only root will be able to use the keys.

Backup your ~/.ssh/ directory

If you reinstall your system and want to keep previously generated key pairs, backup the ~/.ssh/ directory. After reinstalling, copy it back to your home directory. This process can be done for all users on your system, including root.

Generating Key Pairs

To generate an RSA key pair for version 2 of the SSH protocol, follow these steps:

 1. Generate an RSA key pair by typing the following at a shell prompt:

  ~]$ ssh-keygen -t rsa
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/USER/.ssh/id_rsa):
 2. Press Enter to confirm the default location, ~/.ssh/id_rsa, for the newly created key.

 3. Enter a passphrase, and confirm it by entering it again when prompted to do so. For security reasons, avoid using the same password as you use to log in to your account.

  After this, you will be presented with a message similar to this:

  Your identification has been saved in /home/USER/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /home/USER/.ssh/id_rsa.pub.
  The key fingerprint is:
  e7:97:c7:e2:0e:f9:0e:fc:c4:d7:cb:e5:31:11:92:14 USER@penguin.example.com
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  |       E. |
  |      . . |
  |       o . |
  |       . .|
  |    S .  . |
  |     + o o ..|
  |     * * +oo|
  |      O +..=|
  |      o* o.|
  +-----------------+
 4. By default, the permissions of the ~/.ssh/ directory are set to rwx------ or 700 expressed in octal notation. This is to ensure that only the USER can view the contents. If required, this can be confirmed with the following command:

  ~]$ ls -ld ~/.ssh
  drwx------. 2 USER USER 54 Nov 25 16:56 /home/USER/.ssh/
 5. To copy the public key to a remote machine, issue a command in the following format:

   ssh-copy-id user@hostname

  This will copy the most recently modified ~/.ssh/id*.pub public key if it is not yet installed. Alternatively, specify the public key’s file name as follows:

  ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@hostname

  This will copy the content of ~/.ssh/id_rsa.pub into the ~/.ssh/authorized_keys file on the machine to which you want to connect. If the file already exists, the keys are appended to its end.

To generate an ECDSA key pair for version 2 of the SSH protocol, follow these steps:

 1. Generate an ECDSA key pair by typing the following at a shell prompt:

  ~]$ ssh-keygen -t ecdsa
  Generating public/private ecdsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/USER/.ssh/id_ecdsa):
 2. Press Enter to confirm the default location, ~/.ssh/id_ecdsa, for the newly created key.

 3. Enter a passphrase, and confirm it by entering it again when prompted to do so. For security reasons, avoid using the same password as you use to log in to your account.

  After this, you will be presented with a message similar to this:

  Your identification has been saved in /home/USER/.ssh/id_ecdsa.
  Your public key has been saved in /home/USER/.ssh/id_ecdsa.pub.
  The key fingerprint is:
  fd:1d:ca:10:52:96:21:43:7e:bd:4c:fc:5b:35:6b:63 USER@penguin.example.com
  The key's randomart image is:
  +--[ECDSA 256]---+
  |    .+ +o   |
  |    . =.o   |
  |    o o + ..|
  |     + + o +|
  |    S o o oE.|
  |      + oo+.|
  |      + o |
  |         |
  |         |
  +-----------------+
 4. By default, the permissions of the ~/.ssh/ directory are set to rwx------ or 700 expressed in octal notation. This is to ensure that only the USER can view the contents. If required, this can be confirmed with the following command:

  ~]$ ls -ld ~/.ssh
         ~]$ ls -ld ~/.ssh/
  drwx------. 2 USER USER 54 Nov 25 16:56 /home/USER/.ssh/
 5. To copy the public key to a remote machine, issue a command in the following format:

  ssh-copy-id USER@hostname

  This will copy the most recently modified ~/.ssh/id*.pub public key if it is not yet installed. Alternatively, specify the public key’s file name as follows:

  ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ecdsa.pub USER@hostname

  This will copy the content of ~/.ssh/id_ecdsa.pub into the ~/.ssh/authorized_keys on the machine to which you want to connect. If the file already exists, the keys are appended to its end.

See Configuring ssh-agent for information on how to set up your system to remember the passphrase.

Never share your private key

The private key is for your personal use only, and it is important that you never give it to anyone.

Configuring ssh-agent

To store your passphrase so that you do not have to enter it each time you initiate a connection with a remote machine, you can use the ssh-agent authentication agent.

To save your passphrase for a certain shell prompt, use the following command:

~]$ ssh-add
Enter passphrase for /home/USER/.ssh/id_rsa:

Note that when you log out, your passphrase will be forgotten. You must execute the command each time you log in to a virtual console or a terminal window.

Using OpenSSH Certificate Authentication

Introduction to SSH Certificates

Using public key cryptography for authentication requires copying the public key from every client to every server that the client intends to log into. This system does not scale well and can be an administrative burden. Using a public key from a certificate authority (CA) to authenticate client certificates removes the need to copy keys between multiple systems. While the X.509 Public Key Infrastructure Certificate system provides a solution to this issue, there is a submission and validation process, with associated fees, to go through in order to get a certificate signed. As an alternative, OpenSSH supports the creation of simple certificates and associated CA infrastructure.

OpenSSH certificates contain a public key, identity information, and validity constraints. They are signed with a standard SSH public key using the ssh-keygen utility. The format of the certificate is described in /usr/share/doc/openssh-version/PROTOCOL.certkeys.

The ssh-keygen utility supports two types of certificates: user and host. User certificates authenticate users to servers, whereas host certificates authenticate server hosts to users. For certificates to be used for user or host authentication, sshd must be configured to trust the CA public key.

Support for SSH Certificates

Support for certificate authentication of users and hosts using the new OpenSSH certificate format was introduced in Fedora 13, in the openssh-5.4p1-1.fc13 package. If required, to ensure the latest OpenSSH package is installed, enter the following command as root:

~]# dnf install openssh
Last metadata expiration check performed 0:58:01 ago on Sun Sep 6 16:07:22 2015.
Package openssh-7.1p1-1.fc23.x86_64 is already installed, skipping.

Creating SSH CA Certificate Signing Keys

Two types of certificates are required, host certificates and user certificates. It is considered better to have two separate keys for signing the two certificates, for example ca_user_key and ca_host_key, however it is possible to use just one CA key to sign both certificates. It is also easier to follow the procedures if separate keys are used, so the examples that follow will use separate keys.

The basic format of the command to sign user’s public key to create a user certificate is as follows:

ssh-keygen -s ca_user_key -I certificate_ID id_rsa.pub

Where -s indicates the private key used to sign the certificate, -I indicates an identity string, the certificate_ID, which can be any alpha numeric value. It is stored as a zero terminated string in the certificate. The certificate_ID is logged whenever the certificate is used for identification and it is also used when revoking a certificate. Having a long value would make logs hard to read, therefore using the host name for host certificates and the user name for user certificates is a safe choice.

To sign a host’s public key to create a host certificate, add the -h option:

ssh-keygen -s ca_host_key -I certificate_ID -h ssh_host_rsa_key.pub

Host keys are generated on the system by default, to list the keys, enter a command as follows:

~]# ls -l /etc/ssh/ssh_host*
-rw-------. 1 root root 668 Jul 9 2014 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
-rw-r--r--. 1 root root 590 Jul 9 2014 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
-rw-------. 1 root root 963 Jul 9 2014 /etc/ssh/ssh_host_key
-rw-r--r--. 1 root root 627 Jul 9 2014 /etc/ssh/ssh_host_key.pub
-rw-------. 1 root root 1671 Jul 9 2014 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--. 1 root root 382 Jul 9 2014 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

It is recommended to create and store CA keys in a safe place just as with any other private key. In these examples the root user will be used. In a real production environment using an offline computer with an administrative user account is recommended. For guidance on key lengths see NIST Special Publication 800-131A Revision 1.

Generating SSH CA Certificate Signing Keys
 1. On the server designated to be the CA, generate two keys for use in signing certificates. These are the keys that all other hosts need to trust. Choose suitable names, for example ca_user_key and ca_host_key. To generate the user certificate signing key, enter the following command as root:

  ~]# ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/ca_user_key
  Generating public/private rsa key pair.
  Created directory '/root/.ssh'.
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /root/.ssh/ca_user_key.
  Your public key has been saved in /root/.ssh/ca_user_key.pub.
  The key fingerprint is:
  11:14:2f:32:fd:5d:f5:e4:7a:5a:d6:b6:a0:62:c9:1f root@host_name.example.com
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  |    .+.   o|
  |    . o   +.|
  |   o + .  . o|
  |    o + . . ..|
  |    S . ... *|
  |    . . . .*.|
  |     = E .. |
  |    . o .  |
  |      .   |
  +-----------------+

  Generate a host certificate signing key, ca_host_key, as follows:

  ~]# ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/ca_host_key
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /root/.ssh/ca_host_key.
  Your public key has been saved in /root/.ssh/ca_host_key.pub.
  The key fingerprint is:
  e4:d5:d1:4f:6b:fd:a2:e3:4e:5a:73:52:91:0b:b7:7a root@host_name.example.com
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  |      ..  |
  |      . ....|
  |    . . o +oo|
  |    o .  o *o|
  |    S   = .|
  |       o. .|
  |      *.E. |
  |      +o=  |
  |     .oo.  |
  +-----------------+

  If required, confirm the permissions are correct:

  ~]# ls -la ~/.ssh
  total 40
  drwxrwxrwx. 2 root root 4096 May 22 13:18 .
  dr-xr-x---. 3 root root 4096 May 8 08:34 ..
  -rw-------. 1 root root 1743 May 22 13:15 ca_host_key
  -rw-r--r--. 1 root root 420 May 22 13:15 ca_host_key.pub
  -rw-------. 1 root root 1743 May 22 13:14 ca_user_key
  -rw-r--r--. 1 root root 420 May 22 13:14 ca_user_key.pub
  -rw-r--r--. 1 root root 854 May 8 05:55 known_hosts
  -r--------. 1 root root 1671 May 6 17:13 ssh_host_rsa
  -rw-r--r--. 1 root root 1370 May 7 14:30 ssh_host_rsa-cert.pub
  -rw-------. 1 root root 420 May 6 17:13 ssh_host_rsa.pub
 2. Create the CA server’s own host certificate by signing the server’s host public key together with an identification string such as the host name, the CA server’s fully qualified domain name (FQDN) but without the trailing ., and a validity period. The command takes the following form:

  ssh-keygen -s ~/.ssh/ca_host_key -I certificate_ID -h -n host_name.example.com -V -start:+end /etc/ssh/ssh_host_rsa.pub

  The -n option restricts this certificate to a specific host within the domain. The -V option is for adding a validity period; this is highly recommend. Where the validity period is intended to be one year, fifty two weeks, consider the need for time to change the certificates and any holiday periods around the time of certificate expiry.

  Örneğin:

  ~]# ssh-keygen -s ~/.ssh/ca_host_key -I host_name -h -n host_name.example.com -V -1w:+54w5d /etc/ssh/ssh_host_rsa.pub
  Enter passphrase:
  Signed host key /root/.ssh/ssh_host_rsa-cert.pub: id "host_name" serial 0 for host_name.example.com valid from 2015-05-15T13:52:29 to 2016-06-08T13:52:29

Distributing and Trusting SSH CA Public Keys

Hosts that are to allow certificate authenticated log in from users must be configured to trust the CA’s public key that was used to sign the user certificates, in order to authenticate user’s certificates. In this example that is the ca_user_key.pub.

Publish the ca_user_key.pub key and download it to all hosts that are required to allow remote users to log in. Alternately, copy the CA user public key to all the hosts. In a production environment, consider copying the public key to an administrator account first. The secure copy command can be used to copy the public key to remote hosts. The command has the following format:

scp ~/.ssh/ca_user_key.pub root@host_name.example.com:/etc/ssh/

Where host_name is the host name of a server the is required to authenticate user’s certificates presented during the login process. Ensure you copy the public key not the private key. For example, as root:

~]# scp ~/.ssh/ca_user_key.pub root@host_name.example.com:/etc/ssh/
The authenticity of host 'host_name.example.com (10.34.74.56)' can't be established.
RSA key fingerprint is fc:23:ad:ae:10:6f:d1:a1:67:ee:b1:d5:37:d4:b0:2f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'host_name.example.com,10.34.74.56' (RSA) to the list of known hosts.
root@host_name.example.com's password:
ca_user_key.pub                    100% 420   0.4KB/s  00:00

For remote user authentication, CA keys can be marked as trusted per-user in the ~/.ssh/authorized_keys file using the cert-authority directive or for global use by means of the TrustedUserCAKeys directive in the /etc/ssh/sshd_config file. For remote host authentication, CA keys can be marked as trusted globally in the /etc/ssh/known_hosts file or per-user in the ~/.ssh/ssh_known_hosts file.

Trusting the User Signing Key
 1. For user certificates which have one or more principles listed, and where the setting is to have global effect, edit the /etc/ssh/sshd_config file as follows:

  TrustedUserCAKeys /etc/ssh/ca_user_key.pub

  Restart sshd to make the changes take effect:

  ~]# service sshd restart

To avoid being presented with the warning about an unknown host, a user’s system must trust the CA’s public key that was used to sign the host certificates. In this example that is ca_host_key.pub.

Trusting the Host Signing Key
 1. Extract the contents of the public key used to sign the host certificate. For example, on the CA:

  cat ~/.ssh/ca_host_key.pub
  ssh-rsa AAAAB5Wm.== root@ca-server.example.com
 2. To configure client systems to trust servers' signed host certificates, add the contents of the ca_host_key.pub into the global known_hosts file. This will automatically check a server’s host advertised certificate against the CA public key for all users every time a new machine is connected to in the domain *.example.com. Login as root and configure the /etc/ssh/ssh_known_hosts file, as follows:

  ~]# vi /etc/ssh/ssh_known_hosts
  # A CA key, accepted for any host in *.example.com
  @cert-authority *.example.com ssh-rsa AAAAB5Wm.

  Where ssh-rsa AAAAB5Wm. is the contents of ca_host_key.pub. The above configures the system to trust the CA servers host public key. This enables global authentication of the certificates presented by hosts to remote users.

Creating SSH Certificates

A certifcate is a signed public key. The user’s and host’s public keys must be copied to the CA server for signing by the CA server’s private key.

Copying many keys to the CA to be signed can create confusion if they are not uniquely named. If the default name is always used then the latest key to be copied will overwrite the previously copied key, which may be an acceptable method for one administrator. In the example below the default name is used. In a production environment, consider using easily recognizable names. It is recommend to have a designated directory on the CA server owned by an administrative user for the keys to be copied into. Copying these keys to the root user’s /etc/ssh/ directory is not recommend. In the examples below an account named admin with a directory named keys/ will be used.

Create an administrator account, in this example admin, and a directory to receive the user’s keys. For example:

~]$ mkdir keys

Set the permissions to allow keys to be copied in:

~]$ chmod o+w keys
ls -la keys
total 8
drwxrwxrwx. 2 admin admin 4096 May 22 16:17 .
drwx------. 3 admin admin 4096 May 22 16:17 ..

Creating SSH Certificates to Authenticate Hosts

The command to sign a host certificate has the following format:

ssh-keygen -s ca_host_key -I host_name -h ssh_host_rsa_key.pub

The host certificate will named ssh_host_rsa_key-cert.pub.

Generating a Host Certificate

To authenticate a host to a user, a public key must be generated on the host, passed to the CA server, signed by the CA, and then passed back to be stored on the host to present to a user attempting to log into the host.

 1. Host keys are generated automatically on the system. To list them enter the following command:

  ~]# ls -l /etc/ssh/ssh_host*
  -rw-------. 1 root root 668 May 6 14:38 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
  -rw-r--r--. 1 root root 590 May 6 14:38 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
  -rw-------. 1 root root 963 May 6 14:38 /etc/ssh/ssh_host_key
  -rw-r--r--. 1 root root 627 May 6 14:38 /etc/ssh/ssh_host_key.pub
  -rw-------. 1 root root 1679 May 6 14:38 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
  -rw-r--r--. 1 root root 382 May 6 14:38 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
 2. Copy the chosen public key to the server designated as the CA. For example, from the host:

  ~]# scp /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub admin@ca-server.example.com:~/keys/ssh_host_rsa_key.pub
  The authenticity of host 'ca-server.example.com (10.34.74.58)' can't be established.
  RSA key fingerprint is b0:e5:ea:b8:75:e2:f0:b1:fe:5b:07:39:7f:58:64:d9.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added 'ca-server.example.com,10.34.74.58' (RSA) to the list of known hosts.
  admin@ca-server.example.com's password:
  ssh_host_rsa_key.pub              100% 382   0.4KB/s  00:00

  Alternately, from the CA:

  ~]$ scp root@host_name.example.com:/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub ~/keys/ssh_host_rsa_key.pub
 3. On the CA server, sign the host’s public key. For example, as root:

  ~]# ssh-keygen -s ~/.ssh/ca_host_key -I host_name -h -n host_name.example.com -V -1d:+54w /home/admin/keys/ssh_host_rsa_key.pub
  Enter passphrase:
  Signed host key /home/admin/keys/ssh_host_rsa_key-cert.pub: id "host_name" serial 0 for host_name.example.com valid from 2015-05-26T12:21:54 to 2016-06-08T12:21:54

  Where host_name is the host name of the system requiring the certificate.

 4. Copy the certificate to the host. For example, from the CA:

  ~]# scp /home/admin/keys/ssh_host_rsa_key-cert.pub root@host_name.example.com:/etc/ssh/
  root@host_name.example.com's password:
  ssh_host_rsa_key-cert.pub           100% 1384   1.5KB/s  00:00
 5. Configure the host to present the certificate to a user’s system when a user initiates the login process. As root, edit the /etc/ssh/sshd_config file as follows:

  HostCertificate /etc/ssh/ssh_host_rsa_key-cert.pub
 6. Restart sshd to make the changes take effect:

  ~]# service sshd restart
 7. On user’s systems. remove keys belonging to hosts from the ~/.ssh/known_hosts file if the user has previously logged into the host configured above. When a user logs into the host they should no longer be presented with the warning about the hosts authenticity.

To test the host certificate, on a client system, ensure the client has set up the global /etc/ssh/known_hosts file, as described in Trusting the Host Signing Key, and that the server’s public key is not in the ~/.ssh/known_hosts file. Then attempt to log into the server over SSH as a remote user. You should not see a warning about the authenticity of the host. If required, add the -v option to the SSH command to see logging information.

Creating SSH Certificates for Authenticating Users

To sign a user’s certificate, use a command in the following format:

ssh-keygen -s ca_user_key -I user_name -n user_name -V -start:+end id_rsa.pub

The resulting certificate will be named id_rsa-cert.pub.

The default behavior of OpenSSH is that a user is allowed to log in as a remote user if one of the principals specified in the certificate matches the remote user’s name. This can be adjusted in the following ways:

 • Add more user’s names to the certificate during the signing process using the -n option:

  -n "name1[,name2,...]"
 • On the user’s system, add the public key of the CA in the ~/.ssh/authorized_keys file using the cert-authority directive and list the principals names as follows:

  ~]# vi ~/.ssh/authorized_keys
  # A CA key, accepted for any host in *.example.com
  @cert-authority principals="name1,name2" *.example.com ssh-rsa AAAAB5Wm.
 • On the server, create an AuthorizedPrincipalsFile file, either per user or glabally, and add the principles' names to the file for those users allowed to log in. Then in the /etc/ssh/sshd_config file, specify the file using the AuthorizedPrincipalsFile directive.

Generating a User Certificate

To authenticate a user to a remote host, a public key must be generated by the user, passed to the CA server, signed by the CA, and then passed back to be stored by the user for use when logging in to a host.

 1. On client systems, login as the user who requires the certificate. Check for available keys as follows:

  ~]$ ls -l ~/.ssh/

  If no suitable public key exists, generate one and set the directory permissions if the directory is not the default directory. For example, enter the following command:

  ~]$ ssh-keygen -t rsa
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/user1/.ssh/id_rsa):
  Created directory '/home/user1/.ssh'.
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /home/user1/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /home/user1/.ssh/id_rsa.pub.
  The key fingerprint is:
  b1:f8:26:a7:46:87:c3:60:54:a3:6d:85:0d:60:fe:ce user1@host1.example.com
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  |  oo++.    |
  |  o.o.o.    |
  |  .o o .    |
  |  oo . o    |
  |  . oo.S    |
  |   o=..    |
  |   .Eo+    |
  |   .=     |
  |   ..     |
  +-----------------+

  By default the directory permissions for a user’s keys are drwx------., or octal 0700. If required, confirm the permissions are correct:

  ~]$ ls -la ~/.ssh
  total 16
  drwx------. 2 user1 user1 4096 May 7 12:37 .
  drwx------. 3 user1 user1 4096 May 7 12:37 ..
  -rw-------. 1 user1 user1 1679 May 7 12:37 id_rsa
  -rw-r--r--. 1 user1 user1 421 May 7 12:37 id_rsa.pub

  See Using Key-based Authentication for more examples of key generation and for instructions on setting the correct directory permissions.

 2. The chosen public key must be copied to the server designated as the CA, in order to be signed. The secure copy command can be used to do this, the command has the following format:

  scp ~/.ssh/id_protocol.pub admin@ca_server.example.com:~/keys/

  Where protocol is the part of the file name indicating the protocol used to generate the key, for example rsa, admin is an account on the CA server, and /keys/ is a directory setup to receive the keys to be signed.

  Copy the chosen public key to the server designated as the CA. For example:

  ~]$ scp ~/.ssh/id_rsa.pub admin@ca-server.example.com:~/keys/
  admin@ca-server.example.com's password:
  id_rsa.pub                 100% 421   0.4KB/s  00:00

  If you have configured the client system to trust the host signing key as described in Trusting the Host Signing Key then you should not see a warning about the authenticity of the remote host.

 3. On the CA server, sign the user’s public key. For example, as root:

  ~]# ssh-keygen -s ~/.ssh/ca_user_key -I user1 -n user1 -V -1d:+54w /home/admin/keys/id_rsa.pub
  Enter passphrase:
  Signed user key /home/admin/keys/id_rsa-cert.pub: id "user1" serial 0 for host_name.example.com valid from 2015-05-21T16:43:17 to 2016-06-03T16:43:17
 4. Copy the resulting certificate to the user’s ~/.ssh/ directory on their system. For example:

  ~]# scp /home/admin/keys/id_rsa-cert.pub user1@host_name.example.com:~/.ssh/
  user1@host_name.example.com's password:
  id_rsa-cert.pub               100% 1498  1.5KB/s  00:00
 5. If using the standard file names and location then no further configuration is required as the SSH daemon will search for user certificates ending in -cert.pub and use them automatically if it finds them. Note that the default location and file names for for SSH version 2 keys are: ~/.ssh/id_dsa, ~/.ssh/id_ecdsa and ~/.ssh/id_rsa as explained in the ssh_config(5) manual page. If you use these locations and naming conventions then there is no need for editing the configuration files to enable sshd to present the certificate. They will be used automatically when logging in to a remote system. In this is the case then skip to step 6.

  If required to use a non-default directory or file naming convention, then as root, add the following line to the /etc/ssh/ssh_config or ~/.ssh/config files:

  IdentityFile ~/path/key_file

  Note that this must be the private key name, do not had .pub or -cert.pub. Ensure the file permission are correct. For example:

  ~]$ ls -la ~/.ssh/config
  -rw-rw-r--. 1 user1 user1 36 May 27 21:49 /home/user1/.ssh/config
  chmod 700 ~/.ssh/config
  ~]$ ls -la ~/.ssh/config
  -rwx------. 1 user1 user1 36 May 27 21:49 /home/user1/.ssh/config

  This will enable the user of this system to be authenticated by a user certificate when logging into a remote system configured to trust the CA user certificate signing key.

 6. To test the user certificate, attempt to log into a server over SSH from the user’s account. You should do this as the user listed as a principle in the certificate, if any are specified. You should not be prompted for a password. If required, add the -v option to the SSH command to see logging information.

Signing an SSH Certificate Using a PKCS#11 Token

It is possible to sign a host key using a CA key stored in a PKCS#11 token by providing the token library using the -D and identifying the CA key by providing its public half as an argument to the -s option:

ssh-keygen -s ca_host_key.pub -D libpkcs11.so -I certificate_ID host_key.pub

In all cases, certificate_ID is a "key identifier" that is logged by the server when the certificate is used for authentication.

Certificates may be configured to be valid only for a set of users or host names, the principals. By default, generated certificates are valid for all users or hosts. To generate a certificate for a specified set of principals, use a comma separated list with the -n option as follows:

ssh-keygen -s ca_user_key.pub -D libpkcs11.so -I certificate_ID -n user1,user2 id_rsa.pub

and for hosts:

ssh-keygen -s ca_host_key.pub -D libpkcs11.so -I certificate_ID -h -n host.domain ssh_host_rsa_key.pub

Additional limitations on the validity and use of user certificates may be specified through certificate options. A certificate option may disable features of the SSH session, may be valid only when presented from particular source addresses or may force the use of a specific command. For a list of valid certificate options, see the ssh-keygen(1) manual page for the -O option.

Certificates may be defined to be valid for a specific lifetime. The -V option allows specifying a certificates start and end times. For example:

ssh-keygen -s ca_user_key -I certificate_ID id_rsa.pub -V "-1w:+54w5d"

A certificate that is presented at a time outside this range will not be considered valid. By default, certificates are valid indefinitely starting from UNIX Epoch.

Viewing an SSH CA Certificate

To view a certificate, use the -L to list the contents. For example, for a user’s certificate:

~]$ ssh-keygen -L -f ~/.ssh/id_rsa-cert.pub
/home/user1/.ssh/id_rsa-cert.pub:
    Type: ssh-rsa-cert-v01@openssh.com user certificate
    Public key: RSA-CERT 3c:9d:42:ed:65:b6:0f:18:bf:52:77:c6:02:0e:e5:86
    Signing CA: RSA b1:8e:0b:ce:fe:1b:67:59:f1:74:cd:32:af:5f:c6:e8
    Key ID: "user1"
    Serial: 0
    Valid: from 2015-05-27T00:09:16 to 2016-06-09T00:09:16
    Principals:
        user1
    Critical Options: (none)
    Extensions:
        permit-X11-forwarding
        permit-agent-forwarding
        permit-port-forwarding
        permit-pty
        permit-user-rc

To vew a host certificate:

~]# ssh-keygen -L -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key-cert.pub
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key-cert.pub:
    Type: ssh-rsa-cert-v01@openssh.com host certificate
    Public key: RSA-CERT 1d:71:61:50:05:9b:ec:64:34:27:a5:cc:67:24:03:23
    Signing CA: RSA e4:d5:d1:4f:6b:fd:a2:e3:4e:5a:73:52:91:0b:b7:7a
    Key ID: "host_name"
    Serial: 0
    Valid: from 2015-05-26T17:19:01 to 2016-06-08T17:19:01
    Principals:
        host_name.example.com
    Critical Options: (none)
    Extensions: (none)

Revoking an SSH CA Certificate

If a certificate is stolen, it should be revoked. Although OpenSSH does not provide a mechanism to distribute the revocation list it is still easier to create the revocation list and distribute it by other means then to change the CA keys and all host and user certificates previously created and distributed.

Keys can be revoked by adding them to the revoked_keys file and specifying the file name in the sshd_config file as follows:

RevokedKeys /etc/ssh/revoked_keys

Note that if this file is not readable, then public key authentication will be refused for all users.

A new key revocation list can be generated as follows:

~]$ ssh-keygen -kf /etc/ssh/revoked_keys -z 1 ~/.ssh/id_rsa.pub

To add lines to the list, use the -u option to update the list:

ssh-keygen -ukf /etc/ssh/revoked_keys -z integer ~/.ssh/id_rsa.pub

where integer is the line number.

To test if a key has been revoked, query the revocation list for the presence of the key. Use a command as follows:

ssh-keygen -Qf /etc/ssh/revoked_keys ~/.ssh/id_rsa.pub

A user can revoke a CA certificate by changing the cert-authority directive to revoke in the known_hosts file.

OpenSSH Clients

Make sure you have relevant packages installed

To connect to an OpenSSH server from a client machine, you must have the openssh-clients package installed. See Installing Packages for more information on how to install new packages in Fedora Rawhide.

Using the ssh Utility

The ssh utility allows you to log in to a remote machine and execute commands there. It is a secure replacement for the rlogin, rsh, and telnet programs.

Similarly to the telnet command, log in to a remote machine by using the following command:

ssh hostname

For example, to log in to a remote machine named penguin.example.com, type the following at a shell prompt:

~]$ ssh penguin.example.com

This will log you in with the same user name you are using on the local machine. If you want to specify a different user name, use a command in the following form:

ssh username@hostname

For example, to log in to penguin.example.com as USER, type:

The first time you initiate a connection, you will be presented with a message similar to this:

The authenticity of host 'penguin.example.com' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 256 da:24:43:0b:2e:c1:3f:a1:84:13:92:01:52:b4:84:ff.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Users should always check if the fingerprint is correct before answering the question in this dialog. The user can ask the administrator of the server to confirm the key is correct. This should be done in a secure and previously agreed way. If the user has access to the server’s host keys, the fingerprint can be checked by using the ssh-keygen command as follows:

~]# ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
256 da:24:43:0b:2e:c1:3f:a1:84:13:92:01:52:b4:84:ff  (ECDSA)

Type yes to accept the key and confirm the connection. You will see a notice that the server has been added to the list of known hosts, and a prompt asking for your password:

Warning: Permanently added 'penguin.example.com' (ECDSA) to the list of known hosts.
USER@penguin.example.com's password:
Updating the host key of an SSH server

If the SSH server’s host key changes, the client notifies the user that the connection cannot proceed until the server’s host key is deleted from the ~/.ssh/known_hosts file. Before doing this, however, contact the system administrator of the SSH server to verify the server is not compromised.

To remove a key from the ~/.ssh/known_hosts file, issue a command as follows:

~]# ssh-keygen -R penguin.example.com
# Host penguin.example.com found: line 15 type ECDSA
/home/USER/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /home/USER/.ssh/known_hosts.old

After entering the password, you will be provided with a shell prompt for the remote machine.

Alternatively, the ssh program can be used to execute a command on the remote machine without logging in to a shell prompt:

ssh username@hostname command

For example, the /etc/redhat-release file provides information about the Fedora version. To view the contents of this file on penguin.example.com, type:

~]$ ssh USER@penguin.example.com cat /etc/redhat-release
USER@penguin.example.com's password:
Fedora release 20 (Heisenbug)

After you enter the correct password, the user name will be displayed, and you will return to your local shell prompt.

Using the scp Utility

scp can be used to transfer files between machines over a secure, encrypted connection. In its design, it is very similar to rcp.

To transfer a local file to a remote system, use a command in the following form:

scp localfile username@hostname:remotefile

For example, if you want to transfer taglist.vim to a remote machine named penguin.example.com, type the following at a shell prompt:

~]$ scp taglist.vim USER@penguin.example.com:.vim/plugin/taglist.vim
USER@penguin.example.com's password:
taglist.vim                  100% 144KB 144.5KB/s  00:00

Multiple files can be specified at once. To transfer the contents of .vim/plugin/ to the same directory on the remote machine penguin.example.com, type the following command:

~]$ scp .vim/plugin/* USER@penguin.example.com:.vim/plugin/
USER@penguin.example.com's password:
closetag.vim                 100%  13KB 12.6KB/s  00:00
snippetsEmu.vim                100%  33KB 33.1KB/s  00:00
taglist.vim                  100% 144KB 144.5KB/s  00:00

To transfer a remote file to the local system, use the following syntax:

scp username@hostname:remotefile localfile

For instance, to download the .vimrc configuration file from the remote machine, type:

~]$ scp USER@penguin.example.com:.vimrc .vimrc
USER@penguin.example.com's password:
.vimrc                    100% 2233   2.2KB/s  00:00

Using the sftp Utility

The sftp utility can be used to open a secure, interactive FTP session. In its design, it is similar to ftp except that it uses a secure, encrypted connection.

To connect to a remote system, use a command in the following form:

sftp username@hostname

For example, to log in to a remote machine named penguin.example.com with USER as a user name, type:

~]$ sftp USER@penguin.example.com
USER@penguin.example.com's password:
Connected to penguin.example.com.
sftp>

After you enter the correct password, you will be presented with a prompt. The sftp utility accepts a set of commands similar to those used by ftp (see A selection of available sftp commands).

Table 3. A selection of available sftp commands
Command Description

ls [directory]

List the content of a remote directory. If none is supplied, a current working directory is used by default.

cd directory

Change the remote working directory to directory.

mkdir directory

Create a remote directory.

rmdir path

Remove a remote directory.

put localfile [remotefile]

Transfer localfile to a remote machine.

get remotefile [localfile]

Transfer remotefile from a remote machine.

For a complete list of available commands, see the sftp(1) manual page.

More Than a Secure Shell

A secure command line interface is just the beginning of the many ways SSH can be used. Given the proper amount of bandwidth, X11 sessions can be directed over an SSH channel. Or, by using TCP/IP forwarding, previously insecure port connections between systems can be mapped to specific SSH channels.

X11 Forwarding

To open an X11 session over an SSH connection, use a command in the following form:

ssh -Y username@hostname

For example, to log in to a remote machine named penguin.example.com with USER as a user name, type:

When an X program is run from the secure shell prompt, the SSH client and server create a new secure channel, and the X program data is sent over that channel to the client machine transparently.

Note that the X Window system must be installed on the remote system before X11 forwarding can take place. Enter the following command as root to install the X11 package group:

~]# dnf group install "X Window System"

X11 forwarding can be very useful. For example, X11 forwarding can be used to create a secure, interactive session of the Print Settings utility. To do this, connect to the server using ssh and type:

~]$ system-config-printer &

The Print Settings tool will appear, allowing the remote user to safely configure printing on the remote system.

Port Forwarding

SSH can secure otherwise insecure TCP/IP protocols via port forwarding. When using this technique, the SSH server becomes an encrypted conduit to the SSH client.

Port forwarding works by mapping a local port on the client to a remote port on the server. SSH can map any port from the server to any port on the client. Port numbers do not need to match for this technique to work.

Using reserved port numbers

Setting up port forwarding to listen on ports below 1024 requires root level access.

To create a TCP/IP port forwarding channel which listens for connections on the localhost, use a command in the following form:

ssh -L local-port:remote-hostname:remote-port username@hostname

For example, to check email on a server called mail.example.com using POP3 through an encrypted connection, use the following command:

~]$ ssh -L 1100:mail.example.com:110 mail.example.com

Once the port forwarding channel is in place between the client machine and the mail server, direct a POP3 mail client to use port 1100 on the localhost to check for new email. Any requests sent to port 1100 on the client system will be directed securely to the mail.example.com server.

If mail.example.com is not running an SSH server, but another machine on the same network is, SSH can still be used to secure part of the connection. However, a slightly different command is necessary:

~]$ ssh -L 1100:mail.example.com:110 other.example.com

In this example, POP3 requests from port 1100 on the client machine are forwarded through the SSH connection on port 22 to the SSH server, other.example.com. Then, other.example.com connects to port 110 on mail.example.com to check for new email. Note that when using this technique, only the connection between the client system and other.example.com SSH server is secure.

Port forwarding can also be used to get information securely through network firewalls. If the firewall is configured to allow SSH traffic via its standard port (that is, port 22) but blocks access to other ports, a connection between two hosts using the blocked ports is still possible by redirecting their communication over an established SSH connection.

A connection is only as secure as a client system

Using port forwarding to forward connections in this manner allows any user on the client system to connect to that service. If the client system becomes compromised, the attacker also has access to forwarded services.

System administrators concerned about port forwarding can disable this functionality on the server by specifying a No parameter for the AllowTcpForwarding line in /etc/ssh/sshd_config and restarting the sshd service.

Ek Kaynaklar

For more information on how to configure or connect to an OpenSSH server on Fedora, see the resources listed below.

Kurulu Belgeler
 • sshd(8) — The manual page for the sshd daemon documents available command line options and provides a complete list of supported configuration files and directories.

 • ssh(1) — The manual page for the ssh client application provides a complete list of available command line options and supported configuration files and directories.

 • scp(1) — The manual page for the scp utility provides a more detailed description of this utility and its usage.

 • sftp(1) — The manual page for the sftp utility.

 • ssh-keygen(1) — The manual page for the ssh-keygen utility documents in detail how to use it to generate, manage, and convert authentication keys used by ssh.

 • ssh_config(5) — The manual page named ssh_config documents available SSH client configuration options.

 • sshd_config(5) — The manual page named sshd_config provides a full description of available SSH daemon configuration options.

Çevrim İçi Belgelendirme
 • OpenSSH Home Page — The OpenSSH home page containing further documentation, frequently asked questions, links to the mailing lists, bug reports, and other useful resources.

 • OpenSSL Home Page — The OpenSSL home page containing further documentation, frequently asked questions, links to the mailing lists, and other useful resources.


1. A multiplexed connection consists of several signals being sent over a shared, common medium. With SSH, different channels are sent over a common secure connection.