Kurulum için Hazırlama

Bu bölümde, kuruluma başlamadan önce atmanız gereken adımlar açıklanmaktadır. Her adımın kesinlikle takip edilmesi gerekmemektedir - örneğin, öntanımlı kurulum ayarlarını kullanmayı planlıyorsanız, disk aygıtı etiketleri/UUID’leri gibi sistem bilgilerini veya sistemin IP adresi gibi ağ bilgilerini toplamanız gerekmez. Bununla birlikte, kullanılabilir kurulum ortamı türlerini ve önyükleme ortamı ve kurulum kaynaklarının nasıl hazırlanacağını da açıkladığı için bu bölümü gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Yükseltme ya da Kurma?

Zaten bir Fedora kurulumunuz varsa ve onu şu anki güncel sürüme yükseltmek istiyorsanız, bunu yapmanın iki temel yolu vardır:

dnf sistem yükseltme kullanarak otomatik yükseltme

Sisteminizi yükseltmenin tercih edilen yolu, dnf sistem yükseltme aracını kullanarak otomatik bir yükseltme yapmaktır. Otomatik yükseltme yapma hakkında bilgi için, Fedora Wiki dnf sistem yükseltme sayfasına bakın.

Elle yeniden kurulum

dnf sistem yükseltme kullanmak yerine, Fedora’nın en son sürümüne elle yükseltebilirsiniz. Bu, kurucuyu baştan bir kurulum yapıyormuş gibi önyüklemeyi, mevcut Fedora sisteminizi algılamasını sağlamayı ve diğer bölümler ve birimlerdeki verilere dokunmadan kök bölümünün üzerine yazmayı içermektedir. Aynı işlem gerekirse sistemi yeniden kurmak için de kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için Elle Sistem Yükseltme veya Yeniden Kurulum bölümüne bakın.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sisteminizi yükseltmeden veya yeniden kurmadan önce her zaman verilerinizi yedekleyin.

Önyükleme Ortamını Hazırlama

Fedora kalıpları Hibrit ISO kalıplarıdır ve hem BIOS hem de UEFI sistemlerinde önyükleme yapmak için, optik ve USB disklerle kurulum ortamı oluşturmakta kullanılabilir.

Fedora Media Writer

Fedora Media Writer önemli ölçüde iyileştirildi ve artık resmi, test edilmiş ve desteklenen önyüklenebilir ortam oluşturma yoludur. Fedora Media Writer Linux, Mac ve Windows’u desteklemektedir. Fedora’yı (veya diğer işletim sistemlerini) kurmak için önyüklenebilir USB ortamı oluşturmanın kolay bir yoludur. Diğer USB ortam oluşturma programları da düzgün çalışmaktadır, bununla birlikte Fedora Media Writer kullanılması şiddetle önerilir.

Fedora Media Writer için yeni özelliklerden bazıları, Fedora Workstation ve Server sürümlerinin ana ekrandaki seçimden kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilir olmasıdır. Özel kalıp seçeneğinin altındaki düğmeyi seçerseniz kullanılabilir başka seçenekler de bulunmaktadır. Burada Xfce veya Mate gibi çeşitli Fedora Spin seçenekleri sunulmaktadır.

Tarihsel olarak, yaygın USB oluşturma araçları, Unetbootin gibi, optik ortamlar için tasarlanan ISO’lardan USB kurucular oluşturmanın popüler bir yoludur. Genellikle kalıptan dosyaları çıkararak ve syslinux önyükleyicisini aygıta yazarak USB sürücüde bir dosya sistemi oluştururlar.

Bu yöntemler, SecureBoot etkinleştirilmiş UEFI sistemlerinin yanı sıra BIOS sistemlerinde de önyükleme yapmak üzere bölümlendirilmiş ve tasarlanmış olan Fedora kalıplarındaki önyükleyici ayarlarını atlar ve bu nedenle Fedora kalıpları ile, özellikle UEFI sistemlerinde tutarlı sonuçlar vermezler.

En iyi sonuçlar, doğrudan yazma yöntemi kullanan ve Fedora kalıbını değiştirmeyen programlar tarafından üretilmektedir.

Kalıbı aygıta yazmadan önce daima iki kere düşünün. Bu makalede açıklanan ortam oluşturma yöntemleri yok edicidir. İşlem sırasında USB bellekteki tüm veriler silinir, bu nedenle USB bellekteki verilerin yedeklendiğinden emin olun. Kalıbı yazmak için doğru aygıtı seçtiğinizi iki kere denetleyin!

Installing and running Fedora Media Writer

On Fedora

On Fedora 25 or later, Fedora Media Writer is available in the default repository. You can use dnf to install the package.

 1. To install the Fedora Media Writer using:

  $ sudo dnf install mediawriter
 2. Run the Fedora Media Writer:

  $ mediawriter

  or in Gnome 3 select Activities and then click on Fedora Media Writer.

On other Linux distributions

The best way to install Fedora Media Writer on various Linux distributions is to use the pre-built Flatpak package. The package can be obtained from the official Flatpak repository Flathub.org.

 1. To setup Flatpak on your Linux system, follow the guidelines on the Flatpak documentation page.

 2. Run the application:

  $ sudo mediawriter

On Windows

 1. Download the latest Windows Installer file from GetFedora.org. The server automatically detects the running system and offers you the correct installation file for your Windows version.

 2. Run the installation by double clicking the installer, and then continue through the set-up wizard. The Wizard lets you customize the software’s installation if you choose to.

 3. Run the application by clicking on a launcher.

  In Windows 8 and 10, the Fedora Media Writer launcher will be placed in the All apps menu under F. In Windows 10, you can just type Fedora Media Writer in the search box on the task bar.

On MacOS

 1. Download the latest Macintosh Disk Image (the package will have a .dmg extension) from GetFedora.org. The server automatically detects the running system and offers a correct package for your MacOS.

 2. .dmg dosyasını açın ve Ctrl tuşuna basılı tutarak Fedora Media Writer uygulamasına tıklayın.

 3. Açılır menüde "Aç" düğmesine basın.

 4. Onay iletişim kutusunda "Aç" düğmesini tıklayın.

Writing the ISO image to the USB Media.

 1. Select the Fedora Edition you wish to make a bootable USB drive for.

  Image of Fedora Media Writer Main Screen
  Figure 1. Fedora Media Writer Main Screen: Choose your Edition of Fedora

  The main selection lets you choose one of the default Fedora editions, Fedora Workstation or Server. Fedora Media Writer displays more details about the edition before you can proceed with downloading the image and the USB creation. You can choose a different architecture, if you select Other variants.

 2. Select "Create Live USB" to proceed.

  Image of Fedora Media Writer Distro Information Screen
  Figure 2. Fedora Media Writer Distro Information

  Fedora Media Writer will automatically download the ISO for you. If you have downloaded the ISO before and placed it in the Downloads directory, it will be immediately available to use.

  Image of Fedora Media Writer Automatic Download
  Figure 3. Fedora Media Writer Automatic Download
 3. Plug in a USB drive on which you want to create the bootable media.

 4. To write the image onto the media, click the red Write to disk button.

  Image of Fedora Media Writer write to device red button
  Figure 4. Fedora Media Writer Write to USB Device

Other methods to create a live USB

Using the Fedora Media Writer is highly recommended for everybody, because it offers a reliable way to create a live USB stick for Fedora installation.

However, some experienced users may prefer to go through the creation process manually. If you decide to do so, you have to download the installation images and use an application to write them onto the USB stick.

If you have downloaded and verified the installation images manually, you still can write them onto the USB stick using Fedora Media Writer.

Downloading Boot and Installation Images

The Fedora Project offers different Editions tailored for some specific use cases. Choose the Fedora Edition best for you, or you can build your own by customizing after the installation, or by using a kickstart file as described in Creating a Kickstart File. Kickstart installation requires the netinstall media type, or a direct installation booting method such as PXE; kickstarts are not supported with live images.

Read more about Fedora Workstation, Fedora Cloud, Fedora Server and the available media types in Downloading Fedora.

You can also choose a Fedora Spin featuring favorite alternative desktops or tools for specialized tasks at https://spins.fedoraproject.org.

Verifying the Downloaded Image

Because transmission errors or other problems may corrupt the Fedora image you have downloaded, it is important to verify the file’s integrity. After the images are created, an operation is performed on the file that produces a value called a checksum using a complex mathematical algorithm. The operation is sufficiently complex that any change to the original file will produce a different checksum.

By calculating the image’s checksum on your own computer and comparing it to the original checksum, you can verify the image has not been tampered with or corrupted. The original checksum values are provided at https://getfedora.org/security/, and are gpg signed to demonstrate their integrity.

Verifying checksums on Windows systems

 1. Download the Fedora image of your choice from https://getfedora.org/ and the corresponding checksum file from https://getfedora.org/security/

 2. Open a powershell session.

 3. Change to the directory containing the downloaded files.

  > cd $HOME\Downloads\
  > ls
  
  Directory: C:\Users\Pete\Downloads
  
  Mode        LastWriteTime     Length Name
  ----        -------------     ------ ----
  -a---    11/25/2014 12:39 PM      272 Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM
  -a---    11/25/2014 12:39 PM   2047868928 Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso
 4. Load the resources required to calculate the checksum.

  > $image = "Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso"
  > $checksum_file = "Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM"
  > $sha256 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.sha256CryptoServiceProvider
  > $expected_checksum = ((Get-Content $checksum_file | Select-String -Pattern $image) -split " ")[0].ToLower()
 5. Calculate the downloaded image’s checksum. This will take a while!

  > $download_checksum = [System.BitConverter]::ToString($sha256.ComputeHash([System.IO.File]::ReadAllBytes("$PWD\$image"))).ToLower() -replace '-', ''
 6. Compare the calculated checksum to the expected checksum.

  > echo "Download Checksum: $download_checksum"
  > echo "Expected Checksum: $expected_checksum"
  > if ( $download_checksum -eq "$expected_checksum" ) {
  echo "Checksum test passed!"
  } else {
  echo "Checksum test failed."
  }

Verifying checksums on Linux and OSX systems

 1. Download the Fedora image of your choice from https://fedoraproject.org/get-fedora and the corresponding checksum file from https://getfedora.org/security/

 2. Open a terminal window, and navigate to the directory with the downloaded files.

  $ cd ~/Downloads
 3. Use the appropriate utility to verify the image checksum.

  • For Linux:

   $ sha256sum -c *CHECKSUM
  • For OSX:

   $ grep '^SHA256' *-CHECKSUM | awk -F '[()=]' '{ print $4 " " $2 }' | shasum -a 256 -c

Writing the images to USB media

Creating USB media with GNOME Disks

 1. On a system with GNOME, or with the gnome-disk-utility package installed, open Disks using the system menu.

 2. Click your USB device in the left column.

 3. Click the menu icon in the upper right corner of the window, and choose the Restore Disk Image option.

 4. Navigate to your image file and click Start Restoring. After a few minutes, it will report the process is complete and your installation media will be ready to use.

Creating USB Media on the Linux command line

 1. Open a terminal window and insert the usb drive.

 2. Find the device node assigned to the drive. In the example below, the drive is given sdd.

  $ dmesg|tail
  [288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
  [288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
  [288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
  [288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
  [288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
  [288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
  [288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
  [288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access   Generic STORAGE DEVICE  9228 PQ: 0 ANSI: 0
  [288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
  [288961.876382] sd 6:0:0:0: sdd Attached SCSI removable disk
 3. Use the dd utility to write the image.

  # dd if=/path/to/Fedora-Live-Security-x86_64-21.iso of=/dev/sdd

  Pay extreme attention to the source (if=) and target (of=) device. The dd command destroys all data on the target device. If you made a mistake, you could lose important data.

Creating a Boot CD or DVD

In addition to creating a bootable USB flash drive, you can also use the provided ISO images to create bootable optical media (a CD or DVD). This approach may be necessary when installing Fedora on an older system which can not boot from USB.

The exact steps you need to take to burn a bootable CD or DVD from an ISO image will vary depending on what disc burning software you use. This procedure only offers a general overview.

 1. Insert a blank CD or DVD into your system’s CD or DVD burner.

 2. Open your system’s burning software - for example, Brasero on Fedora systems with GNOME desktop environment, or Nero on Windows systems. In the software’s main menu, find an option which lets you burn an ISO image to a disc. For example, in Brasero, this option is Burn image in the main menu on the left side of the window.

 3. When prompted, select the ISO image of Fedora to be burned, and the CD or DVD burner with a blank disc inside (if you have more than one drive).

 4. Confirm your selection, and wait for the disc to be burned.