Documentation for a newer release is available. View Latest

Geliştiriciler için önemli değişiklikler

Bu bölümde geliştiricileri ilgilendiren Fedora 36 için değişiklikler listelenmektedir. Çeşitli dillere ilişkin sürüm notlarını görüntülemek için soldaki gezinme sekmesini kullanın.

GNU toolchain updates

Fedora 36 includes updates to the GNU Compiler Collection (gcc) version 12.

For a full list of changes to GCC 12, see the upstream release notes. For notes on porting your programs to GCC 12, see the porting document.