You are viewing the documentation for a prerelease version. View Latest

Alt Yapı Hizmetleri

Bu bölüm, hizmetlerin ve arka plan programlarının nasıl yapılandırılacağı, kimlik doğrulamanın nasıl yapılandırılacağı ve uzaktan oturum açmaların nasıl etkinleştirileceği hakkında bilgi sağlar.