You are viewing the documentation for a prerelease version. View Latest

İzleme ve Otomasyon

Bu bölüm sistem yöneticilerinin sistem performansını izlemesine, sistem görevlerini otomatikleştirmesine ve hataları bildirmesine olanak tanıyan çeşitli araçları açıklar.