Fedora Yayını

Giriş

Bu, halihazırda çalışan bir kurulumunuz olduğunu varsayar. Kurulumu yapmak için diğer belgelere (örn. çalışır bir geliştirme ortamı için Docker kullanana) bakın. Ayrıca, konteyner tabanlı bir ortam kullanıyorsanız, kullandığınız kalıbın deponun kök dizinindeki en güncel Dockerfile ile oluşturulduğundan emin olun.

Bu belge, Fedora’nın bir yayını (beta veya GA) için web sitelerini güncelleme konusunda size rehberlik edecektir.

İşin büyük çoğunluğu tek bir dosyayı düzenlemeye indirgenmektedir: sites/getfedora.org/release.yaml. Sonrakiler dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.

release.yaml dosyası birkaç ana bölüme ayrılmıştır ve ilgili olanlar ga, beta, fmw ve gpg_keys kısımlarıdır.

staging dalına yüklemek https://stg.getfedora.org/ adresini, master dalına yüklemek ise https://getfedora.org/ adresini güncelleyecektir.

Beta Yayınları

Bir beta yayını için güncelleme yapıyorsanız, ga bölümünü atlayabilirsiniz.

beta bölümünde, show değerini true olarak ayarlamalısınız. Bu, beta indirme bağlantılarını gösterip göstermememiz arasında geçiş yapar. Ayrıca, önceki GA yayını yerine beta yayınını duyurmak için web sitesinin üst kısmındaki afişi değiştirir. announcement_release_number, bu duyuruda hangi sürüm numarasının gösterileceğini belirler, bu nedenle onu yayınlanacak olan beta sürümüne güncellemelisiniz.

Daha sonra, yine beta ana bölümünün altında bulunan editions bölümünü düzenlemelisiniz. release_number değerini arttırın ve rc_version değerini altın/yayınlanmaya hazır olarak adlandırılan RC olarak ayarlayın. Gerekirse bu bilgileri releng’den öğrenin.

GA Yayınları

Bir ga yayını için güncelleme yapıyorsanız, beta indirmelerinin gösterilmemesi ve açılış sitesinin üst kısmındaki duyurunun yeni GA’yı yansıtması için, beta bölümünde show değerini false olarak ayarlayın. Yayınla ilgili Fedora Dergisi duyurusunun URL’sini bulmak için birisiyle (genellikle Paul Frields (IRC’de stickster) irtibata geçin ve ga bölümünde announcement_url değerini o URL’ye ayarlayın.

Ardından editions bölümünün altında, altın/kullanıma hazır olarak bildirilen rc_version değerini kullanarak her sürümün release_number ve `rc_version`değerlerini güncelleyin. Gerekirse bu bilgileri releng’den öğrenin.

releases.json dosyası

Bir sonraki adım, Fedora Media Writer tarafından olası indirmeler listesini oluşturmak için kullanılan releases.json statik dosyasını oluşturmaktır. release.yaml dosyasının fmw bölümünde, releases_json listesini, güncel betalar dahil olmak üzere Fedora’nın ömrünü tamamlamış (EOL) olmayan geçerli sürümlerini içerecek şekilde güncelleyin. Bir sürüm beta aşamasındaysa, onun milestone değerini beta olarak ayarlayın. Aksi takdirde final olarak ayarlayın veya tamamen boş bırakın.

Örneğin:

fmw:
 ...
 releases_json:
  - version: 31
   milestone: beta
  - version: 30
  - version: 29

Bu tamamlandıktan sonra, releases.json dosyasını oluşturmanız gerekecektir.

Eğer bir konteyner ortamı kullanıyorsanız, bunu deponun kök dizininden yapabilirsiniz (Podman kullanıyorsanız sudo docker kısmını podman ile değiştirerek):

sudo docker run -it --rm -v "$(pwd):/opt/:z" fedora-websites python ./scripts/releases-json.py > sites/getfedora.org/static/releases.json

Aksi takdirde, bir konteyner ortamı kullanmıyorsanız, python-fedfind paketini kurduktan sonra betiği kendiniz çalıştırabilirsiniz. Deponun kök dizininden:

python3 sites/getfedora.org/scripts/releases-json.py > sites/getfedora.org/static/releases.json

releases.json dosyasının doğruluğunu gözden geçirin (bir JSON verisi gibi görünmelidir), sonra devam edin.

Sağlama Dosyaları

Sağlama dosyalarını sites/getfedora.org/static/checksums/ dizinine aktarmanız gerekecektir. Hangi sağlama dosyalarını aktarmanız gerektiğini bulmak için, getfedora.org sitesinin bir derlemesini oluşturabilirsiniz ve sistem hata verip neyin eksik olduğunu size söyleyecektir. Bu, sağlama dosyalarının eksiksiz olduğundan emin olmak için böyle tasarlanmıştır.

GPG Anahtarları

Son olarak, en yeni GPG anahtarı bilgilerini release.yaml dosyasındaki gpg_keys bölümüne eklemelisiniz. Mevcut var olan biçimi takip edin ve ömrünü tamamlamış (EOL) olan yayınları obsolete alt bölümüne taşıyın.

Yeni GPG anahtarlarını sites/getfedora.org/static/keys/ dizinine aktarın ve dosyayı [kısa anahtar kimliği].txt şeklinde adlandırın, örn. 57BBCCBA.txt.

Sonuç

Hepsi bu kadar. Yeni sisteme taşınmamış olan eski sitelerin (spinler, lablar, alt, arm) ayrı olarak güncellenmesi gerekmektedir ve bu belgenin kapsamı dışındadır.

Değişikliklerinizi işleyin, en fazla iki saat içinde otomatik olarak uygulanacaklardır.

These nice people helped write this page:

Rick Elrod

Want to help? Learn how to contribute to Fedora Docs.