Kurulum (Docker kullanarak)

Başlangıç Notları

Docker (veya Podman) kullanarak Fedora Web Sitelerini geliştirmeye başlamak artık daha kolay.

Gerekli paketleri sizin için bir kalıba kuracak bir Dockerfile sağlıyoruz, böylece tek yapmanız gereken siteyi bir birim olarak tanıtmak, çevirileri almak ve geliştirme sunucusunu başlatmaktır.

Bu belgelendirmede docker’dan bahsedilecektir, ancak oldukça basit bir şekilde kullandığımız için, bu işlemler küçük değişiklikler yapılarak `podman ile de gerçekleştirilebilir.

Konteyner kalıbını oluşturma

İlk önce depoyu klonlayın:

git clone https://pagure.io/fedora-web/websites.git

(Bunun yerine kendi kopyanızı klonlayabilir veya daha sonra ikinci bir uzak depo olarak ekleyebilirsiniz.)

Sonra Docker’ın çalıştığından emin olun ve aşağıdaki komutu girin:

sudo docker build -t fedora-websites .

Bu, kullanmanız için bir konteyner kalıbı oluşturacaktır.

Çevirileri alma

Çevirileri almak için bir betiğimiz bulunmaktadır. Bunu konteynerin içinden çağıralım:

sudo docker run -it --rm -v "$(pwd):/opt/:z" fedora-websites ./scripts/pull-translations.sh

Burada Docker içinde depo dizinimizi gösteren bir birim (-v) bağladığımıza dikkat edin. Yukarıda oluşturulan fedora-websites kalıbını belirtiyoruz ve onun içinden ./scripts/pull-translations.sh betiğini çağırıyoruz.

Geliştirme sunucusunu çalıştırma

Şimdi geliştirme sunucusunu çalıştırmaya hazırız:

sudo docker run -it --rm -v "$(pwd):/opt/:z" -p 5000:5000 fedora-websites flask run --reload --host 0.0.0.0

Geliştirme sunucusuna asıl bilgisayarımızdan erişebilmemiz için`-p 5000:5000` seçeneğine ihtiyacımız olduğunu unutmayın. Ayrıca, öntanımlı olarak konteynerin dışında erişilemeyecek olan 127.0.0.1 adresini dinlediği için Flask’a 0.0.0.0 adresini dinlemesini söylememiz gerektiğini unutmayın.

Şimdi tarayıcınızda http://localhost:5000/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Artık çalışmaya hazırsınız ve depoda yapacağınız herhangi bir değişiklik, tarayıcınızdaki sayfayı yeniledikten hemen sonra etkisini gösterecektir.

These nice people helped write this page:

Rick Elrod

Want to help? Learn how to contribute to Fedora Docs.