Kurulum

Artık Fedora web siteleri deposunda sağlanan Dockerfile kullanımı ile ilgili belgelendirmeye sahibiz ve bu sayfada belirtilen yöntemi kullanmadan önce o yöntemi denemenizi öneririz. Bu öğreticiye göz atın.

Başlangıç Notları

Web siteleri deposunu Fedora’da Python 3 ile oluşturmak ile ilgili bazı açık biletler (31, 11) bulunmaktadır.

Ancak, Fedora 30’da Python 2 paketleri kullanılarak şimdilik oluşturulabilir.

Fedora 29 Alternatifi

Aşağıdaki bağımlılıklar Fedora 30’daki paket yeniden adlandırmaları nedeniyle şu anda çözümlenemeyebilir. Bağımlılıklar Fedora 30’da çözümlenemezse, Flask’ı bir Fedora 29 konteynerinden çalıştırmak bir alternatiftir. Örneğin podman kullanarak Fedora 29 konteynerini aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz:

--expose 5000 --net=host --privileged -v
/web/siteleri/deposunun/konumu:/web/siteleri/deposunun/konumu -ti
registry.fedoraproject.org/fedora:29 ```

== Gerekli paketler

Bununla birlikte, Fedora 30 varsayılarak, aşağıdaki paketleri kurun
footnote:[Bu liste doğrudan
https://infrastructure.fedoraproject.org/cgit/ansible.git/tree/roles/openshift-apps/websites/templates/buildconfig.yml[adresinde]
bulunan Web Siteleri için Fedora Altyapısı OpenShift derlemesinden
gelmektedir.]:

[source, bash]
----
dnf install \
    git \
    python-flask \
    python-frozen-flask \
    python-flask-assets \
    python-rjsmin \
    python-cssmin \
    python-flask-babel \
    python-flask-htmlmin \
    python-cssutils \
    rubygem-sass \
    babel \
    python3-jinja2 \
    python-pyyaml \
    python-dateutil \
    python-dogpile-cache \
    python-requests \
    python-zanata-client
----

== Dizgeleri Alın

Şimdi güncel çevirileri almamız gerekiyor. Yukarıdaki gerekli paketleri
kurduktan sonra, `cd` komutuyla `sites/getfedora.org/` dizinine gidebilir ve
`./scripts/pull-translations.sh` betiğini çalıştırabilirsiniz.

Gerekli paketler kurulduktan ve çeviriler alındıktan sonra, iki şeyden
birini yapabilirsiniz:

== Geliştirme Sunucusunu Kullanın

Bir seçenek, Flask yerleşik geliştirme sunucusunu kullanmaktır. Bu, bir şeyi
değiştirdiğinizde web sitelerini oluşturmanıza gerek olmayacağı için
kullanışlıdır. Bununla birlikte, statik siteler oluşturan Frozen-Flask
sistemini tamamen atlar, bu yüzden gerçekte olanların doğru bir temsili
değildir.

Geliştirme sunucusunu kullanmak için:

[source, bash]
----
export FLASK_APP=main.py
flask run --reload
----

Şimdi siteye ulaşmak için http://localhost:5000/ adresini ziyaret
edebilirsiniz.

== Apache Kullanın

Alternatif olarak, sadece `python main.py` komutunu
çalıştırabilirsiniz. `./build/` dizininde statik olarak oluşturulmuş bir
site bulacaksınız. Bununla birlikte, HTML dosyalarının tümünün sonuna
Apache/httpd MultiViews sisteminin beklediği gibi dil kodu eklenir
(örn. `index.html.en`). Sonuç olarak, `./build/` dizininde maalesef basit
bir HTTP sunucusu (`python -m SimpleHTTPServer` gibi) çalıştıramazsınız.

Ancak, sisteminizde bir Apache kurabilir ve bunu `./build/` dizinine
yönlendirebilirsiniz.

[NOTE]
====
(Muhtemelen ileri bir zamanda buraya örnek bir Apache yapılandırma dosyası
eklemeliyiz).
====

These nice people helped write this page:

Rick Elrod

Want to help? Learn how to contribute to Fedora Docs.