Documentation for a newer release is available. View Latest

Помітні зміни для користувачів робочих станцій

Змінено критерії випуску Desktop для ARM і AArch64

У Fedora 32 реалізовано такі зміни у критеріях випуску:

  • Xfce на 32-бітовій архітектурі ARM викинуто зі списку критичних для випуску стільничних середовищ.

  • Workstation на AArch64 включено до критичних для випуску стільничних середовищ.

Новими у списку критичних для випуску є IoT та архітектура CoreOS. Для зменшення обсягу тестування та списку критичних для випуску стільничних середовищ виключено зі списку критичних Xfce для 32-бітової архітектури ARM і додано Workstation на AArch64 як критичне для випуску стільничне середовище.

У результаті зменшено кількість критичних для випуску стільничних середовищ і потенційних вад, які блокуватимуть випуски.

Деякі растрові шрифти тепер доступні у форматі OpenType

У Fedora 31 бібліотеку Pango було переведено на модуль обробки HarfBuzz, у якому не передбачено підтримки растрових шрифтів. Програми, які використовують Pango для обробки шрифтів, зокрема Термінал GNOME більше не можуть використовувати растрові шрифти.

У цьому випуску впроваджено декілька нових пакунків, які містять версії популярних растрових шрифтів у форматі OpenType. Підтримку цього формату передбачено у Pango.

Версії OpenType растрових шрифтів можна встановити за допомогою таких пакунків:

  • bitmap-lucida-typewriter-opentype-fonts

  • bitmap-fangsongti-opentype-fonts

  • bitmap-console-opentype-fonts

  • bitmap-fixed-opentype-fonts

  • ucs-miscfixed-opentype-fonts

  • terminus-fonts

Встановлювати одночасно растрову версію і версію OpenType пакунків не можна. Винятком є terminus-fonts, до якого включено обидва формати.

Provides шрифтів мови пересунуто до мовних пакунків

Цю зміну спрямовано на забезпечення надійнішого, передбачуваного та узгодженішого встановлення шрифтів, а також зручнішої для користувачів схеми залежності шрифтів. Для цього пересунуто теґи Provides: font(:lang=*) до підпакунків langpacks-core-font-\* пакунка langpacks. Підпакунки вже містять типовий шрифт, локаль та спосіб введення для кожної з мов. У результаті цього, кожного разу, коли надходить запит щодо встановлення шрифту для певного гліфу, буде встановлено пакунок langpacks-core-font-<мова> і отримано типовий шрифт за допомогою наявного теґу Requires:.