Paketoinnin ohjeet AppData-tiedostoille

Jos paketti sisältää käyttöliittymäsovelluksen, sen PITÄÄ asentaa .metainfo.xml tiedosto tähän %{_metainfodir}. Installed .metainfo.xml tiedostojen PITÄÄ noudattaahttps://www.freedesktop.org/software/appstream/docs/chap-Quickstart.html#sect-Quickstart-DesktopApps[AppStream:n määrittelysivu].

Jos paketti sisältää GUI-sovelluksen lisäosan, sen PITÄÄ asentaa tiedosto .metainfo.xml kohtaan %{_metainfodir}. Asennettujen .metainfo.xml-tiedostojen TÄYTYY noudattaa AppStream-lisäosien määrittelyä.

AppData-tiedostojen PITÄÄ tarkistaa oikein käyttäen appstream-util validate-relax.

appdata.xml-tiedostot
Historiallisista syistä AppStream-spesifikaatio sallii myös laajennuksen .appdata.xml käyttöliittymäsovelluksissa. Jos ylävirta tarjoaa metatietoja, joiden laajennus on .appdata.xml, sitä VOIDAAN käyttää .metainfo.xml sijaan.

.metainfo.xml-tiedoston luominen

Jos paketti ei vielä sisällä ja asenna omaa .metainfo.xml -tiedostoa, voit luoda oman ja lähettää sen ylävirtaan. Eräitä tiedoston lähettämisen etuja ovat se, että ylävirta voi kääntää tiedoston olemassa olevien käännösresurssien avulla ja myös muokata kuvakaappauksia ja kuvauksia sovelluksen muuttuessa ajan myötä.

Voit sisällyttää .metainfo.xml-tiedoston, jonka luot lähteenä: (esim. Source3: %{name}.metainfo.xml) tai luoda sen määritystiedostoon.

Tässä on esimerkkisovelluksen .metainfo.xml-tiedoston (comical.metainfo.xml) sisältö:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright 2014 Richard Hughes <richard@hughsie.com> -->
<component type="desktop">
 <id>comical.desktop</id>
 <metadata_license>CC0-1.0</metadata_license>
 <project_license>GPL-2.0+ and GFDL-1.3</project_license>
 <name>Comical</name>
 <summary>A Comic Archive Reader</summary>
 <summary xml:lang="fr">Un Comic Archive Lecteur</summary>
 <description>
  <p>
   Comical is an easy to use and cross-platform CBR and CBZ reader which
   prefetches and caches pages for speed.
  </p>
  <p xml:lang="fr">
   Comical est une CBR et CBZ lecteur facile à utiliser et
   multi-plateforme qui prélectures et caches pages pour la vitesse.
  </p>
  <p>
   Resized images are crisp, and you can view pages one or two at a time.
   Comical is open-source, so feel free to contribute new features!
  </p>
  <p xml:lang="fr">
   Images redimensionnées sont nettes, et vous pouvez voir une ou deux pages à la fois.
   Comical est open-source, alors n'hésitez pas à apporter de nouvelles fonctionnalités!
  </p>
 </description>
 <screenshots>
  <screenshot type="default">
   <image>http://comical.sourceforge.net/images/comical-0.5-linux.jpg</image>
  </screenshot>
  <screenshot>
   <image>http://comical.sourceforge.net/images/comical-0.6-win32.jpg</image>
  </screenshot>
 </screenshots>
 <url type="homepage">http://comical.sourceforge.net/</url>
 <update_contact>richard_at_hughsie.com</update_contact>
</component>

Sovelluksen AppData-tiedosto TÄYTYY nimetä samalla juurella kuin .desktop-tiedosto, joten jos .desktop-tiedoston nimi on org.gnome.SomeApp.desktop, AppData-tiedoston nimi TÄYTYY olla org.gnome.SomeApp.metainfo .xml.

Tässä on esimerkkilisäosan .metainfo.xml-tiedoston (gedit-bookmarks.metainfo.xml) sisältö:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<component type="addon">
 <id>gedit-bookmarks</id>
 <extends>gedit.desktop</extends>
 <name>Bookmarks</name>
 <summary>Easy document navigation with bookmarks</summary>
 <url type="homepage">https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit/ShippedPlugins</url>
 <url type="bugtracker">https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&amp;component=Plugins</url>
 <metadata_license>CC0-1.0</metadata_license>
 <project_license>GPL-2.0+</project_license>
</component>

Voit käyttää mitä tahansa <id> -merkkinä, mutta sen on oltava yksilöllinen ja järkevä sekä vastattava tiedostonimen .metainfo.xml-etuliitettä.

app-data-validate käyttö

Vaikka voit vain sisällyttää .metainfo.xml-tiedoston pakettiin, sinun TÄYTYY suorittaa appstream-util validate-relax (%check:ssa tai %install) ja `BuildRequires: libappstream-glib `, varmistaaksesi asentamiesi appdata-tiedostojen kelvollisuuden ja turvallisuuden. Esimerkki:

appstream-util validate-relax --nonet %{buildroot}%{_metainfodir}/*.metainfo.xml