Documentation for a newer release is available. View Latest

Historia Zmian

1-9

Niedziela, 25 czerwca 2017, Ryan (t3rm1n4l@fedoraproject.org)

 • Przekonwertowano dokumenty do asciidocs, zaaktualizowano odniesienia w tabelach, usunięto ręczne łamania linii, naprawiono formatowanie i trochę gramatyki

1-8

Poniedziałek, 14 Listopada 2016, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)

 • Wydanie Przewodnika Adminstratora Systemu Fedory 25.

1-7

Wtorek, 21 czerwca 2016, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com)

 • Wydanie Przewodnika Adminstratora Systemu Fedory 24.

1-5

Poniedziałek, 2 Listopada 2015, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com)

 • Wydanie Przewodnika Adminstratora Systemu Fedory 23.

1-4.1

Wtorek, 27 Października 2015, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com)

 • Dodano rozdział "Zdobywanie uprawnień", sekcję "Używanie Uwierzytelniania Certyfikatów OpenSSH", oraz rozwinięto rozdział nt programu GRUB 2.

1-4

Poniedziałek, 25 Maja 2015, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com)

 • Wydanie Przewodnika Adminstratora Systemu Fedory 22.

1-3

Poniedziałek, 4 Kwietnia 2015, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com)

 • Zastąpiono rozdział o Yum rozdziałem o DNF.

1-2.1

Środa, 4 Marca 2015, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com)

 • Dodano rozdział "Pracowanie z programem rozruchowym GRUB 2".

1-2

Wtorek, 9 Grudnia 2014, Stephen Wadeley (swadeley@redhat.com)

 • Wydanie Przewodnika Adminstratora Systemu Fedory 21.

1-1

Czwartek, 9 Sierpnia 2012, Jaromír Hradílek (jhradilek@redhat.com)

 • Zaaktualizowano Interfejsy Sieciowe.

1-0

Wtorek, 29 Maja 2012, Jaromír Hradílek (jhradilek@redhat.com)

 • Wydanie Przewodnika Adminstratora Systemu Fedory 17.