Documentation for a newer release is available. View Latest

Istotne zmiany dla administratorów systemów

Ta sekcja opisuje zmiany w Fedorze 37 istotne dla administratorów systemów. Użyj paska nawigacyjnego po lewej stronie aby wyświetlić zmiany wprowadzone w ramach tej wersji systemu w poszczególnych obszarach.