Policy för svar avseende uppförandekod

När ett ärende som uppmärksammar oss på ett ärende avseende uppförandekoden har registrerats kommer rådet att svara med ett initialt konktaktmeddelande inom en vecka. Det kommer att komma med en begäran om svar, och vidare åtgärder kommer inom en vecka efter rådets ursprungliga svar.

(Fedorarådets IRC-möte, 2018-05-23)

Grupper inom Fedora har friheten att bestämma vad som inom och utanför ämnet för deras forum (IRC-kanal, sändlista, Telegramkanal, et cetera). Moderatorer kan utesluta deltagare för att upprepat engagera sig i diskussioner utanför ämnet i kanaler för medlemmar, de måste dock registrera ett ärende i rådets ärendehanterare för uppförandekoden för att rapportera uteslutningen. Uteslutningar för att vara utanför ämnet i en kanal får inte utökas till andra kanaler om inte beteendet uppvisas i den kanalen också. I detta fall skall varje uteslutning hanteras som ett separat ärende med sin eget ärende. Gemenskapens medlemmar som vill överklaga en uteslutning kan registrera ett ärende hos rådet.

FCAIC:n har rätt att vidta åtgärder vid rapporter om uppförandekoden med en ytterligare +1 från en annan kärnrådsmedlem eller mångfalds- & inkluderingsrådgivaren och rapportera tillbaka till rådet.