Policy för svar avseende uppförandekod

inom en vecka. Det kommer att komma med en begäran om svar, och vidare åtgärder kommer inom en vecka efter rådets ursprungliga svar.

(Fedorarådets IRC-möte, 2018-05-23)

Grupper inom Fedora har friheten att bestämma vad som inom och utanför ämnet för deras forum (IRC-kanal, sändlista, Telegramkanal, et cetera). Moderatorer kan utesluta deltagare för att upprepat engagera sig i diskussioner utanför ämnet i kanaler för medlemmar, de måste dock registrera ett ärende i rådets ärendehanterare för uppförandekoden för att rapportera uteslutningen. Uteslutningar för att vara utanför ämnet i en kanal får inte utökas till andra kanaler om inte beteendet uppvisas i den kanalen också. I detta fall skall varje uteslutning hanteras som ett separat ärende med sin eget ärende. Gemenskapens medlemmar som vill överklaga en uteslutning kan registrera ett ärende hos rådet.

FCAIC:n har rätt att vidta åtgärder vid rapporter om uppförandekoden med en ytterligare +1 från en annan kärnrådsmedlem eller mångfalds- & inkluderingsrådgivaren och rapportera tillbaka till rådet.