Uppförandekod

Fedoragemenskapen består av en blandning av yrkesarbetande och frivilliga från hela världen, som arbetar med alla aspekter av distributionen från kodning till marknadsföring. Mångfalden är en av våra stora styrkor, men den kan också leda till kommunikationsproblem och tråkigheter. Av det skälet har vi några grundläggande regler som vi ber folk att följa när de använder projektets resurser.

Detta är inte en uttömmande lista av saker som du inte får göra. Ta det snarare i den anda det är avsett – en guide för att göra det lättare att vara trevliga mot varandra.

  • Var hänsynsfull. Ditt insats kommer användas av andra, och du i din tur beror på andras insatser. Varje beslut du tar kommer påverka användare och kollegor, och du bör ta dessa konsekvenser i beaktande när du tar beslut.

  • Var respektfull. Inte alla av oss kommer vara överens hela tiden, men oenighet är inte en ursäkt för dåligt beteende och dåligt uppträdande. Vi kan alla uppleva frustruation då och då, men vi får inte låta den frustrationen övergå i personangrepp. Det är viktigt att komma ihåg att en gemenskap där folk känner sig obekväma eller hotade inte är en produktiv gemenskap. Medlemmar av Fedoragemenskapen skall visa respekt när de är i kontakt med andra medarbetare såväl som med folk utanför Fedoragemenskapen och med användare av Fedora.

När vi är oense försöker vi förstå varför. Oenighet, både social och teknisk, händer hela tiden och Fedora är inget undantag. Det är viktigt att vi löser oenigheter och olika åsikter konstruktivt.

Kom ihåg att vi är olika. Styrkan hos Fedora kommer från dess varierade gemenskap, folk från ett brett spektrum av bakgrunder. Olika människor har olika perspektiv på saker. Att vara oförmögen att förstå varför någon har en viss åsikt betyder inte att de har fel. Glöm inte att det är mänskligt att fela och att skylla på varandra tar oss ingenvart, erbjud istället att hjälpa till att lösa problem och hjälp till att lära från misstagen.

Om du har sett eller varit del av en händelse du tror bryter denna kod, rapportera det då genom att öppna ett privat ärende i Uppförandekodsförrådet. Ditt ärende bör inkludera din beskrivning av händelsen och all relevant information. Detta ärende kommer hanteras av Fedoras projektledare och Fedoragemenskapens koordinator för aktiviteter och påverkan, tillsammans med andra medlemmar av Fedorarådet och Fedoras/Red Hats juridiska avdelning när det är lämpligt.

Om du har några frågor eller kommentarer om denna kod, öppna då ett ärende i Fedorarådets förråd.