Sponsorskap

Fedora har tusentals av regelbundna bidragsgivare som ger fritt av sin tid och gör ansträngningar på en kontinuerlig basis. Att delta i gemenskapen är ett bra sätt att stödja Fedora.

Företag kan också välja att sponsra den årliga Flock till Fedora-konferensen eller våra andra personliga eller virtuella evenemang. TDessa evenemang förbinder våran gemenskap och driver samarbetet som får Fedora-projektet att fungera. Med sponsring kan vi samla bidragsgivare från hela världen – inklusive personer som annars kanske inte skulle kunna gå med. Kontakta sponsors@fedoraproject.org för mer information.

För att spegla paketförråden, se Speglingsidan eller kontakta infrastrukturteamet.

Om du är intresserad av andra sponsringsmöjligheter, vänligen kontakta Fedora Rådet.