Att kontakta Fedorarådet

Fedorarådet använder två sändlistor.

council-discuss (tidigare ”board-discuss”) är en publik lista. Prenumerationen är öppen för vem som helst, vilket även arkiven är. Listan är den huvudsakliga diskussionspunkten för Fedorarådet, och målet med listan är att antingen nå ett beslut, eller att delegera tråden till en mer lämplig plats. Till exempel kan teknikspecifika trådar få några kommentarer på council-discuss, före de skickas vidare till devel-listan för en fördjupad diskussion.

council-private är en privat lista. Dess medlemskap är begränsat till nuvarande rådsmedlemmar, och dess arkiv är privata. Denna lista används bara för ämnen som inte kan diskuteras på den publika listan council-discuss.

Rådsmedlemmar är även ofta närvarande i IRC-kanalen ”#fedora-council” på Libera.Chat.

Om man har ett problem som rådet skall arbeta med kan man även öppna ett ärende på rådets Pagure-instans. Detta är en publik ärendehanterare. Dock, om man har en särskilt integritets- eller säkerhetskänsligt problem kan man klicka i rutan ”Private” när man skapar ärendet. Om ett ärende inte är känsligt skall diskussionen föras öppet i den publika Pagure-instansen eller på listan council-discuss.