Att kontakta Fedorarådet

Fedorarådet använder två sändlistor.

Council Discussion är en publik kategori på Fedora Discussion. Detta är den huvudsakliga diskussionspunkten för Fedorarådet, och målet är att antingen nå ett beslut, eller att delegera tråden till en mer passande plats.

council-private är en privat lista. Dess medlemskap är begränsat till nuvarande rådsmedlemmar, och arkiveras inte. Denna lista används bara för ämnen som inte kan diskuteras på det publika forumet.

Rådsmedlemmar är också ofta närvarande på #council-kanalen på chat.fedoraproject.org (kopplad till #fedora-council IRC-kanalen på Libera.Chat).

Om man har ett problem som rådet skall arbeta med kan man även öppna ett ärende på rådets Pagure-instans. Detta är en publik ärendehanterare. Dock, om man har en särskilt integritets- eller säkerhetskänsligt problem kan man klicka i rutan ”Private” när man skapar ärendet. Om ett ärende inte är känsligt skall diskussionen föras öppet i den publika Pagure-instansen eller Discussion.