Fedoras mission och grunder

Hur får jag tag i mjukvaran?

Skaffa Fedora

Ladda ner olika utgåvor av Fedora för din bärbar/stationär dator, server, eller behållarapplikationer på Get Fedora, eller utforska andra möjligheter som tillhandahålls av Labs, Spins, ARM, och Alternativa nerladdningar.

Allt som inkluderas är open source (öppen källkod) och fri (libre) mjukvara — inte bara finns den tillgängligt utan kostnad för dig, men du kan dela med dig, remixa och ändra den.

Vad är Fedora?

Fedora Projektet är en gemenskap av människor som arbetar tillsammans för att skapa en fri och öppen mjukvaruplattform och samarbeta samt dela med oss användarfokuserade lösningar byggda på denna plattform. Eller, på vanlig svenska, vi skapar ett operativsystem och förenklar för dig till att göra användbara saker med det.

Vad handlar Fedora om?

Fedora-gemenskapen inkluderar tusentals individer med olika åsikter och förhållningssätt, men tillsammans delar vi några gemensamma värderingar. Vi kallar dessa de "fyra grunderna": frihet, vänner, funktioner och först.

===

Frihet

Fyra grunder: Frihet

Vi är dedikerade till fri programvara och innehåll.

Att främja frihet för programvara och innehåll är ett centralt mål för gemenskapen, vilket vi uppnår genom den programvara och det innehåll vi verkar för. Vi väljer fria alternativ till proprietär kod och proprietärt innehåll och begränsar effekterna av proprietär eller patentbelastad kod på projektet.

Ibland hindrar detta mål oss från att ta den enkla vägen ut genom att inkludera proprietär eller patentbelagd programvara i Fedora. Men genom att koncentrera oss på den fria programvaran och innehållet vi tillhandahåller och marknadsför, är slutresultatet att vi kan tillhandahålla:

  • utgåvor som är förutsägbara och 100 % fritt vidaredistribuerbara för alla;

  • innovation i mjukvara som är fri och har öppen källkod som kan vara lika bra eller överträffa stängd källkod eller proprietära lösningar;

  • och ett helt gratis projekt som alla kan efterlikna eller kopiera helt eller delvis för sina egna syften.

Vänner

Fyra grunder: Vänner

Vi är en stark, omtänksam gemenskap.

photo friends

Fedora-gemenskapen består av människor från alla samhällsskikt som arbetar tillsammans för att främja fri programvara. Det finns en plats i Fedora för alla som vill hjälpa till, oavsett teknisk kompetensnivå, så länge de tror på våra kärnvärden.

Som alla andra vänner är vi ibland oense om detaljer, men vi tror på att hitta en acceptabel konsensus för att tjäna intresset för att främja fri programvara. Vi tror på ett starkt partnerskap mellan Red Hat och vår enorma volontärgemenskap, eftersom de båda ger viktiga bidrag som hjälper Fedora-projektet att lyckas.

divider bottom freedom

divider bottom friends

Funktioner

Fyra grunder: Funktioner

Vi bryr oss om utmärkt mjukvara.

Fedoragemenskapen skapar många av de tekniska funktioner som har gjort Linux kraftfullt, flexibelt och användbart för ett brett spektrum av miljontals användare, administratörer och utvecklare över hela världen. Vi inser att status quo är värt att förändra för att göra det möjligt för fler slutanvändare, eller för att skapa en mer flexibel och kraffull miljö för att bygga nya lösningar på den fria programvara vi tillhandahåller.

Vi tror även på att dessa ändringar utvecklas bäst i direkt samarbete med programgemenskaperna uppströms var arbete utgör en del av Fedoradistributionen. Vi arbetar tillsammans med uppströms i fall där vi hittar möjligheter för förbättring, så att alla användare av fri programvara drar nytta av det — även om de inte använder Fedora direkt. Vår utveckling av funktioner görs alltid öppet och transparent, och vem som helst får delta.

Först

Fyra grunder: Först

Vi är engagerade i innovation.

Vi är inte nöjda med att låta andra göra allt det dunga arbetet för vår räkning; vi tillhandahåller det senaste av stabil och robust, användbar och kraftfull free programvara i vår Fedoradistribution.

Vid varje tidpunkt visar den senaste Fedoraplattformen den framtida inriktningen av operativsystemet så som det upplevs av alla från användaren av en hemdator till den företags affärskunder. Vår snabba utgåvecykel är en viktig möjliggörande faktor i vår förmåga att uppfinna.

Vi förstår att det även finns en plats för långvarig stabilitet i ekosystemet för Linux, och att det finns ett antal olika gemenskapsorienterade och affärsorienterade Linuxdistributioner tillgängliga för att möta det behovet. Dock föreskriver Fedoraprojektets mål att främja fri programvara att Fedoprojektet självt driver en strategi som bevarar den framåtriktade drivkraften bland våra tekniska, parallella och gemenskapsbyggande framsteg. Fedora siktar alltid på att tillhandahålla framtiden, först.

divider bottom features

Vår Vision

Fedoraprojektet föreställer sig en värld där alla drar nytta av fri och öppen källkod byggd av inkluderande, välkomnande och fördomsfria gemenskaper.

Som ett projekt vill vi att alla skall leva i ett universum av programvara med fri och öppen källkod; användaren skall ha makten över sitt datoranvändande. Men det är inte tillräckligt att programvaran finns där och väntar på att användas. Den måste också var tillgänglig och användbar. Denna vision reflekterar också vår gemenskaps inriktning — grunden Vänner. Fedora är inte bitar och byte. Fedora är vårt folk, och vi vill att uttalandet skall inkludera vår vision av en hälsosam gemenskap.

Vårat Uppdrag

Fedora skapar en innovativ plattform för hårdvara, molnen och behållare som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare och gemenskapsmedlemmar att bygga skräddarsydda lösningar för sina användare.

På operativsystemnivå integrerar vi inte bara. Vi gör nya saker — vi bygger en plattform, inte bara en distribution. Grunderna Funktioner och Först driver oss till innovation. Vi gör allt detta som en transparent, samarbetsgrupp av Vänner, och helt som öppen källkod och fri programvara — Frihet.

Vår metod

Fedora Projekt är ett centrum för innovation inom programvara i fri och öppen källkod. I vår gemenskap samlas medverkande av alla slag för att främja ekosystemet som blir till nytta för alla. Fedoragemenskapen bidrar allt den bygger tillbaka till världen av fri och öppen källkod och fortsätter att göra framsteg av betydelse för en bredare gemenskap, vilket bevisas av regelbundna och snabba integreringar av dess funktioner in i andra Linuxdistributioner. Oberoende av vilken Linuxdistribution man använder förlitar man sig på kod utvecklad inom Fedoraprojektet.

Vår uppfattning är att Programvarupatent är skadliga, samt skapar hinder för innovation i utvecklingen av programvaror, och är oförenligt med värderingarna för programvara med fri och öppen källkod. Medan snävt integrerande proprietära och patentbelastade komponenter på ytan kan förbättra enkelheten i användningen, är dessa metoder inte till fördel för samhället i det långa loppet. Fedoragemenskapen föredrar metoder som gynnar fortsatta framsteg inom fria programvaror i framtiden framför de som betonar kortsiktig enkelhet i användandet.

Vår gemenskap

Fedora är mer än bara mjukvara. Det är en gemenskap av bidragsgivare från runt om i världen, inklusive volontärer och Red Hat-anställda, som arbetar med varandra för att främja frikulturrörelsens intressen. Alla är välkomna att vara med. Oavsett vad du har för kompetens har vi en plats för dig i våran gemenskap! Vi är programvaruingenjörer, designers och artister, systemadministratörer, webbdesigners, författare, talare, översättare , och mer — och vi hjälper dig gärna att komma igång.

Vi tror att alla medarbetare skall vara vänliga mot varandra. Genom att skapa en miljö för konstruktiva bidrag kan vi mer effektivt och framgångsrikt jämföra och utmana olika idéer för att hitta de bästa lösningarna för utveckling, samtidigt som vi bygger storleken, mångfalden och styrkan hos vår gemenskap.

Ledarskap och styrning

Fedorarådet är ansvarigt för förvaltningen av Fedoraprojektet som en helhet och hjälper till med hälsan och tillväxten av Fedoragemenskapen. Som i varje stort projekt finns det många nivåer av ansvar och beslutsfattande. Som en allmän regel vill vi att folk som arbetar med ett av Fedoras underprojekt det ska vara meningsfulla beslut inom sina intresse och kunskapsområden. Fler detaljer är tillgängliga på vår sida om Fedoras ledarskap.