Fedoras mission och grunder

Hur får jag tag i mjukvaran?

Skaffa Fedora

Ladda ner olika utgåvor av Fedora för din bärbar/stationär dator, server, eller behållarapplikationer på Get Fedora, eller utforska andra möjligheter som tillhandahålls av Labs, Spins, ARM, och Alternativa nerladdningar.

Allt som inkluderas är open source (öppen källkod) och fri (libre) mjukvara — inte bara finns den tillgängligt utan kostnad för dig, men du kan dela med dig, remixa och ändra den.

Vad är Fedora?

Fedora Projektet är en gemenskap av människor som arbetar tillsammans för att skapa en fri och öppen mjukvaruplattform och samarbeta samt dela med oss användarfokuserade lösningar byggda på denna plattform. Eller, på vanlig svenska, vi skapar ett operativsystem och förenklar för dig till att göra användbara saker med det.

Vad handlar Fedora om?

Fedora gemenskapen inkluderar tusentals individer med olika synsätt och tillvägagångssätt, men tillsammans delar vi några gemensamma värderingar. Vi kallar dessa för “Fyra Grunder”: Frihet, Vänner, Utmärkande egenskaper och Först.

Frihet

Fyra grunder: Frihet Vi är hängivna till fri programvara och fritt innehåll. Att främja friheten för programvara och innehåll är ett centralt mål för gemenskapen, vilket vi åstadkommer genom den programvara och det innehåll vi bidrar till. Vi väljer fria alternativ framför proprietär kod och innehåll och begränsar effekterna av proprietär eller patentbelastad kod på projektet. Ibland förhindrar detta mål oss från att följa den enkla vägen ut genom att inkludera proprietär eller patentbelastad programvara i Fedora. Men genom att koncentrera oss på den fria programvaran och det fria innehållet vi erbjuder och främjar är slutreultatet att vi kan tillhandahålla:

  • utgåvor som är förutsägbara och 100 % fritt vidaredistribuerbara för alla;

  • innovation i fri och öppen källkod mjukvara som kan vara lika bra eller överträffa stängd källkod eller proprietära lösningar;

  • och, ett helt fritt projekt som vem som helst kan efterlikna eller kopiera i sen helhet eller i delar för sina egna ändamål.

Vänner ~~~ Fyra grunder Vänner Vi är en stark, omtänksam gemenskap. photo friends Fedoragemenskapen består av personer från alla vägar i livet, som arbetar tillsammans för att främja fri programvara. Det finns en plats i Fedora för vem som helst som vill hjälpa till, oavsett teknisk färdighetsnivå, så länge de tror på våra grundvärden. Liksom alla vänner är vi ibland oense om detaljer, men vi tror på att hitta en acceptabel kompromiss för att tjäna ändamålet att främja fri programvara. Vi tror på ett starkt parnerskap mellan Red Hat och vår enorma gemenskap av frivilliga, eftersom de båda gör viktiga bidrag för att hjälpa Fedoraprojektet att lyckas.

divider bottom freedom

divider bottom friends

Funktioner ~~~~ Fyra grunder: Funktioner Vi är måna om ypperlig programvara. Fedoragemenskapen skapar många av de tekniska funktioner som har gjort Linux kraftfullt, flexibelt och användbart för ett brett spektrum av miljoner användare, administratörer och utvecklare över hela världen. Vi erkänner att status quo är värt att ändra för att ge ytterligare slutanvändare möjligheter, eller att skapa en mer flexibel och kraftfull miljö för att bygga nya lösningar på den fria programvara vi tillhandahåller. Vi tror också på att dessa ändringar utvecklas bäst i direct samförstånd med programvarugemenskaperna uppströms vilkas arbete utgör en del av Fedoradistributionen. Vi arbitar tillsammans med uppströms i fall då vi upptäcker möjligheter till förbättring, så att alla användare av fri programvara kan dra nytta av det — även om de inte använder Fedora direkt. Vår utveckling av funktioner görs alltid öppet och transparent, och vem som helst får delta.

Först ~~~ Fyra grunder: Först Vi är starkt engagerade i innovation. Vi är inte nöjda med att låta andra göra allt det tunga arbetet för oss; vi tillhandahåller det senaste i stabil och robust, användbar och kraftfull fri programvara i vår Fedoradistribution. Vid varje tidpunkt visar den senaste Fedoraplattformen den framtida riktingen för operativsystemet som det upplevs av alla från hemdatoranvändaren till företagets affärskund. Vår snabba utgåvecykel är en viktig möjliggörande faktor i vår förmåga att uppfinna. Vi erkänner att det ääven finns plats för stabilitet i längden i Linux ekosystem, och att det finns en blandning av gemenskapsorienterade och affärsorienterade Linuxdistributioner tillgängliga för att tjäna det behovet. Dock manar Fedoraprojektets mål att främja fri programvara till att Fedoraprojektet självt följer en strategi som bevarar den framåtriktade rörelsemängden hos vår tekniska, indirekta och gemenskapsbyggande utveckling. Fedora siktar alltid på att tillhandahålla framtiden, först.

divider bottom first

divider bottom features

Vår Vision

Fedoraprojektet föreställer sig en värld där alla drar nytta av fri och öppen källkod byggd av inkluderande, välkomnande och fördomsfria gemenskaper.

Som ett projekt vill vi att alla skall leva i ett universum av programvara med fri och öppen källkod; användaren skall ha makten över sitt datoranvändande. Men det är inte tillräckligt att programvaran finns där och väntar på att användas. Den måste också var tillgänglig och användbar. Denna vision reflekterar också vår gemenskaps inriktning — grunden Vänner. Fedora är inte bitar och byte. Fedora är vårt folk, och vi vill att uttalandet skall inkludera vår vision av en hälsosam gemenskap.

Vårat Uppdrag

Fedora skapar en innovativ plattform för hårdvara, molnen och behållare som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare och gemenskapsmedlemmar att bygga skräddarsydda lösningar för sina användare.

På operativsystemnivån, vi inte bara integrerar mjukvaran. Vi gör nya saker — vi bygger en plattform, inte bara en distribution. Utmärkande egenskaper och Först grunderna driver oss att vara innovativa. Vi gör allt detta som en transparent samarbetande gemenskap av Vänner, och i sin helhet som öppen källkod och fri mjukvara — Frihet.

Vår metod

Fedora Projekt är en centrum för innovation i fri och öppen källkod mjukvara. I vår gemenskap, medverkande av alla slag möts tillsammans för att driva fram program-ekosystemet som blir till nytta för alla. Fedora gemenskap bidrar allt den bygger tillbaka till fri och öppen källkod världen och fortsätter att göra framsteg av betydelse för en bredare samfund. Beviset på detta är regelbundna och snabba integreringar av de egenskaper in i andra Linux distributioner. Så oberoende på distribution du väljer att köra så förlitar du dig på koden utvecklat inom Fedora projektet.

Vår bestämda uppfattning är mjukvarupatent är skadliga, samt skapar hinder för innovation i utvecklingen av mjukvaror, och är oförenligt med grundvärderingar av fri och öppen källkod mjukvara. Medan snävt integrerande proprietära och patent belastade komponenter kan på ytan förbättra enkelhet av användning, den utövande bidrar ingenting till gemenskapen i långa loppet. Fedora gemenskap föredrar tillvägagångssätt som gynnar fortsatta framsteg i fria mjukvaror för framtiden över de som framhäver kortsiktigt enkel användande.

Vår gemenskap

Fedora är mer än bara programvara. Det är en gemenskap av medarbetare från hela världen, inklusive frivilliga och anställda av Red Hat, vilka arbetar med varandra för att främja intressena hos rörelsen för fri kultur. Alla är inbjudna att gå med. Det spelar ingen roll vad du är bra på, vi har en plats för dig i vår gemenskap! Vi är mjukvaruingenjörer, formgivare och konstnärer, systemadministratörer, webbformgivare, författare, talare, översättare och mera — och vi hjälper dig gärna att komma igång.

Vi tror att alla medarbetare skall vara vänliga mot varandra. Genom att skapa en miljö för konstruktiva bidrag kan vi mer effektivt och framgångsrikt jämföra och utmana olika idéer för att hitta de bästa lösningarna för utveckling, samtidigt som vi bygger storleken, mångfalden och styrkan hos vår gemenskap.

Ledarskap och styrning

Fedorarådet är ansvarigt för förvaltningen av Fedoraprojektet som en helhet, och hjälper till med hälsan och tillväxten av Fedoragemenskapen. Som i varje stort projekt finns det många nivåer av ansvar och beslutsfattande. Som en allmän regel vill vi att folk som arbetar med ett av Fedoras underprojekt skall ta meningsfulla beslut inom sina intresse- och kunskapsområden. Fler detaljer är tillgängliga på vår sida om Fedoras ledarskap.