Bli involverad

Välkommen till Fedora!

Denna guide är avsedd för folk som är intresserade av att lära sig mer om Fedora, kanske med avsikt att bidra till gemenskapen.

Vad är Fedora?

Fedoraprojektet är en gemenskap av folk som arbetar tillsammans för att bygga en programvaruplattform med fri och öppen källkod: länk: Fedoras operativsystem, och dess olika utgåvor. Du kan ta reda på mer om Fedora, vårt syfte, våra fyra grunder, vårt ledarskap, våra aktuella mål och hur vi är organiserade genom att använda sidlänkarna i det vänstra sidofältet.

Om du är ute efter att bidra och redan har en idé om hur och vad du skall göra, sätt igång och börja! Om du inte är säker, läs vidare.

Kommunikation i Fedora

Fedora is a massive global organisation where people with many different skills carry out different roles to keep the community ticking along. All services used by the Fedora community are linked to a central Fedora account that you can get here. We use Matrix/Element and/or IRC to speak to each other in real time and mailing lists for longer discussions for which short live chats may not be enough.

I all vår interaktion strävar vi efter att vara vänliga mot varandra. Läs uppförandekoden för att ta reda på mer om vad som förväntas av medlemmar av Fedoragemenskapen.

Osäker på var man börjar? Häng med oss!

Den stora skalan på gemenskapen kan ibland göra det lite överväldigande för nykomlingar att gå med oss. Det händer alldeles för mycket i Fedora hela tiden — även vi tycker det är svårt att hänga med i allt! Så, om du inte är säker var du skall börja eller över huvud taget har några frågor, kom och gör sällskap genom denna länk:https://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Join[gå med i Fedoras specialintressegrupper (SIG)] på någon av våra kanaler:

  • Email: länk:https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/fedora-join@lists.fedoraproject.org/[Fedora Join mailingslista],

  • Chatt (över Matrix/Element): länk:ttps://matrix.to/#/%23join:fedoraproject.org[Fedora Join på Matrix/Element],

  • Chatt (över IRC): länk:rcs://irc.libera.chat:6697/%23[#fedora-join på länk:https://libera.chat/[Libera.Chat],

  • Chatt (över Telegram): länk:https://t.me/joinfedora[Fedora Join Telegram grupp].

Här kan du tala med gemenskapsmedlemmar och andra nykomlingar medan vi utforskar Fedora tillsammans. Vi kommer hjälpa dig att lära dig systemen och processerna som Fedoragemenskapen använder, och allteftersom du får en bättre uppfattning om var du skulle vilja bidra, kommer vi även att hjälpa dig att lära dig de färdigheter du kan behöva.

Att ta initiativet är en viktig egenskap hos framgångsrika medarbetare. Så, gå vidare, gå med i en kanal och presentera dig för medlemmarna nu!