Bli involverad

Välkommen till Fedora!

Denna guide är avsedd för folk som är intresserade av att lära sig mer om Fedora, kanske med avsikt att bidra till gemenskapen.

Vad är Fedora?

Fedoraprojektet är en gemenskap av folk som arbetar tillsammans för att bygga en programvaruplattform med fri och öppen källkod: länk: Fedoras operativsystem, och dess olika utgåvor. Du kan ta reda på mer om Fedora, vårt syfte, våra fyra grunder, vårt ledarskap, våra aktuella mål och hur vi är organiserade genom att använda sidlänkarna i det vänstra sidofältet.

Om du är ute efter att bidra och redan har en idé om hur och vad du skall göra, sätt igång och börja! Om du inte är säker, läs vidare.

Kommunikation i Fedora

Fedora är en massivt global organisation där folk med många olika färdigheter utför länk: olika roller för att få gemenskapen att hålla igång. Alla tjänster som används av Fedoragemenskapen är länkade till ett centralt Fedorakonto som du kan få länk: här. Vi använder länk:https://chat.fedoraproject.org[Matrix/Element] och / eller länk: IRC för att prata med varandra i realtid och länk:https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help?rd=Communicate#Mailing_Lists[sändlistor] för längre diskussioner för vilka kortlivade pratstunder kanske inte är tillräckliga.

I all vår interaktion strävar vi efter att vara vänliga mot varandra. Läs uppförandekoden för att ta reda på mer om vad som förväntas av medlemmar av Fedoragemenskapen.

Osäker på var man börjar? Häng med oss!

Den stora skalan på gemenskapen kan ibland göra det lite överväldigande för nykomlingar att gå med oss. Det händer alldeles för mycket i Fedora hela tiden — även vi tycker det är svårt att hänga med i allt! Så, om du inte är säker var du skall börja eller över huvud taget har några frågor, kom och gör sällskap genom denna länk:https://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Join[gå med i Fedoras specialintressegrupper (SIG)] på någon av våra kanaler:

  • Email: länk:https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/fedora-join@lists.fedoraproject.org/[Fedora Join mailingslista],

  • Chatt (över Matrix/Element): länk:https://matrix.to/#/%23join:fedoraproject.org?web-instance%5Belement.io%5D%3Dchat.fedoraproject.org[Fedora Join på Matrix/Element],

  • Chatt (över IRC): länk:rcs://irc.libera.chat:6697/%23[#fedora-join på länk:https://libera.chat/[Libera.Chat],

  • Chatt (över Telegram): länk:https://t.me/joinfedora[Fedora Join Telegram grupp].

Här kan du tala med gemenskapsmedlemmar och andra nykomlingar medan vi utforskar Fedora tillsammans. Vi kommer hjälpa dig att lära dig systemen och processerna som Fedoragemenskapen använder, och allteftersom du får en bättre uppfattning om var du skulle vilja bidra, kommer vi även att hjälpa dig att lära dig de färdigheter du kan behöva.

Att ta initiativet är en viktig egenskap hos framgångsrika medarbetare. Så, gå vidare, gå med i en kanal och presentera dig för medlemmarna nu!