Poslání a základní hodnoty Fedory

Jak získám software?

Získat Fedoru

Stáhněte si jednu z edicí Fedory, vhodnou pro váš laptop/stolní počítač, server nebo kontejnery, na Získejte Fedoru, nebo objevte další možnosti v Labs, Spinech, ARM a Odkazech na alternativní verze.

Vše je open source a svobodný software — vše je nejen bezplatné, ale vše lze také sdílet, kombinovat a upravovat.

Co je Fedora?

Projekt Fedora je společenstvím (komunita) lidí, kteří společně pracují na vývoji platformy svobodného a open-source softwaru a na této platformě spolupracují a sdílí řešení zaměřená na uživatele. Prostěji řečeno, vytváříme operační systém a pokoušíme se usnadnit vše, co s ním můžete užitečně dělat.

O čem všem je Fedora?

Komunita Fedory čítá tisíce jednotlivců s odlišnými názory a přístupy, ale společně sdílíme některé obecné hodnoty. Nazýváme je “Čtyři základní hodnoty”: Svoboda, Přátelé, Vlastnosti a Prvenství.

Svoboda

Four Foundations: Freedom

Věnujeme se svobodnému softwaru a obsahu.

Rozvoj softwarové i obsahové svobody je hlavním cílem naší komunity, který se snažíme dosáhnout skrze software a obsah, který podporujeme a propagujeme. Dáváme přednost svobodným alternativám před proprietárním kódem a obsahem a omezujeme vliv proprietárního kódu a kódu zatíženého patenty na Project.

Někdy nám ve Fedoře tento cíl brání ve využití pohodlného způsobu v podobě začlenění softwaru proprietárního nebo zatíženého patenty. Ale soustředěním se na svobodný software a obsah, jenž poskytujeme a propagujeme, jsme v konečném důsledku schopni poskytovat:

  • vydání, která jsou předvídatelná a na 100 % opětovně šiřitelná dle práva pro každého;

  • inovace ve svobodném a open-source softwaru, které se vyrovnají nebo předčí řešení proprietární či na uzavřeném zdrojovém kódu;

  • a zcela svobodný projekt, který kdokoliv může emulovat či rozmnožovat zcela nebo v části pro své vlastní účely.

Přátelé

Four Foundations: Friends

Jsme silná, pečující komunita.

photo friends

Komunita Fedory je tvořena lidmi různého společenského postavení, kteří pracují společně nad rozvojem svobodného softwaru. Ve Fedoře si najde místo každý, kdo chce pomáhat, bez ohledu na jeho úroveň technických dovedností, a tak dlouho jak věří v naše základní hodnoty.

Jako všichni přátelé i my se příležitostně nemusíme shodnout v detailech, ovšem věříme v přijatelnou shodu, která přispívá k zájmu pokroku svobodného softwaru. Věříme v silné partnerství mezi společností Red Hat a naší ohromnou komunitou dobrovolníků, neboť obojí poskytují nezbytný příspěvek pro úspěch Projektu Fedora.

divider bottom freedom

divider bottom friends

Vlastnosti

Four Foundations: Features

Máme zájem na skvělém softwaru.

Komunita Fedory vytváří mnoho technických vlastností, které činí Linux výkonným, pružným a použitelným pro široké spektrum miliónů uživatelů, správců a vývojářů z celého světa. Přiznáváme, že nám stojí za to, abychom změnili staus quo a předali plnou moc dalším koncovým uživatelům, nebo vytvářeli pružnější a výkonnější prostředí pro vývoj nových řešení na svobodném softwaru, který poskytujeme.

Rovněž věříme, že tyto změny se nejlépe vyvíjejí v přímé součinnosti s dodavatelskými (upstream) softwarovými komunitami, jejichž práce je součástí distribuce Fedora. Pracujeme s upstreamem v případech, kde vidíme příležitost ke zlepšení, aby všichni uživatelé svobodného softwaru získali přínos – a to aniž by používali přímo Fedoru. Náš vývoj vlastností probíhá vždy otevřeně a průhledně a kdokoliv se může zapojit.

Prvenství

Four Foundations: First

Jsme oddaní inovacím.

Nespokojíme se s tím, že ostatní odvedou všechnu těžkou práci za nás; v naší distribuci Fedora poskytujeme vše nejaktuálnější ze stabilního, odolného, užitečného a výkonného svobodného softwaru.

Nejnovější platforma Fedory vždy ukazuje budoucí směr operačního systému tak, jak ho může zažít každý, od domácího uživatele po podnikové zákazníky. Náš krátký cyklus vydání je významným podmiňujícím prvkem naší schopnosti v inovacích.

Uznáváme, že dlouhodobá stabilita má rovněž své místo v Linuxovém ekosystému a že jsou dostupné různé komunitně- a obchodně-zaměřené Linuxové distribuce, které řeší tuto potřebu. Avšak cíl Projektu Fedora v rozvoji svobodného softwaru nařizuje, aby sám Projekt Fedora sledoval strategii, která zachovává dopředný pohyb našeho technického pokroku a pokroku v budování komunity. Cílem Fedory je vždy zprostředkovat budoucnost, prvenství.

divider bottom features

divider bottom first

Naše vize

Projekt Fedora si představuje svět, kde má každý prospěch ze svobodného a open-source softwaru vytvořeného komunitami, které jsou nevylučující, vřelé a otevřeny novým myšlenkám.

Jako projekt chceme, aby každý mohl žít ve světě svobodného a open-source softwaru; uživatel by měl mít kontrolu nad svojí výpočetní technikou. Nestačí nám však pouze, aby takový software existoval, čekal na využití. Musí být přístupný a použitelný. Taková vize rovněž odráží náš komunitní přístup – hodnotu "Přátelé". Fedora není o bitech a bajtech. Fedoru tvoří naši lidé a chceme, aby toto prohlášení zahrnovalo naši vizi zdravé komunity.

Naše poslání

Fedora vytváří inovativní platformu pro hardware, cloud a kontejnery, která pomáhá softwarovým vývojářům a členům komunity vyvíjet řešení přizpůsobená jejich uživatelům.

Na úrovni operačního systému neprovádíme pouhou integraci. Děláme nové věci — vyvíjíme platformu, nikoliv pouze distribuci. Hodnoty Vlastnosti a Prvenství nás nutí inovovat. Vše toto děláme jako průhledná, spolupracující komunita Přátel a zcela jako open source a svobodný software — Svoboda.

Naše metoda

Projekt Fedora je centrum pro inovaci ve svobodném a open-source softwaru. V naší komunitě se scházejí přispěvatelé všeho druhu, aby podpořili rozvoj ekosystému ve prospěch každého. Komunita Fedory věnuje vše co vyvine zpět svobodnému a open-source světu a pokračuje ve vytváření významného pokroku pro širší společenství, jehož důkazem je např. pravidelné a rychlé zapracování jejích vlastností do ostatních Linuxových distribucí. Bez ohledu na to, kterou Linuxovou distribuci používáte, spoléháte na kód vyvinutý v rámci Projektu Fedora.

We believe software patents are harmful, a hindrance to innovation in software development, and are inconsistent with the values of free and open source software. While tightly integrating proprietary and patent encumbered components might superficially improve ease of use, this practice does not benefit the community in the long run. The Fedora community prefers approaches that benefit the progress of free software in the future over those that emphasize short term ease of use.

Naše komunita

Fedora is more than just software. It is a community of contributors from around the world, including volunteers and Red Hat employees, who work with each other to advance the interests of the free culture movement. Everyone is invited to join. No matter what your skills are, we have a place for you in our community! We are software engineers, designers and artists, system administrators, web designers, writers, speakers, translators, and more — and we are happy to help you get started.

Věříme, že každý, kdo přispívá, by měl respektovat druhé. Vytvořením prostředí pro konstruktivní příspěvek jsme schopni efektivně a úspěšně porovnávat a připomínkovat různé nápady, abychom nalezli nejlepší řešení pro pokrok a zároveň se přičinili o růst velikosti, různorodosti a síly naší komunity.

Vedení a řízení

Rada Fedory zodpovídá za péči o Projekt Fedora jako celku, podporuje zdraví a rozvoj Komunity Fedory. Podobně jako v jiných velkých projektech existují i zde různé úrovně odpovědnosti a rozhodování. Jako obecné pravidlo chceme, aby lidé pracovali na podprojektu Fedory, a tím činili rozumná rozhodnutí ve svých oblastech zájmu a odbornosti. Více podrobností je k dispozici na naší stránce Vedení Fedory.