Poslání a základní hodnoty Fedory

Jak získám software?

Získat Fedoru

Stáhněte si jednu z edicí Fedory, vhodnou pro váš laptop/stolní počítač, server nebo kontejnery, na Získejte Fedoru, nebo objevte další možnosti v Labs, Spinech, ARM a Odkazech na alternativní verze.

Vše je open source a svobodný software — vše je nejen bezplatné, ale vše lze také sdílet, kombinovat a upravovat.

Co je Fedora?

The Fedora Project is a community of people working together to build a free and open source software platform and to collaborate on and share user-focused solutions built on that platform. Or, in plain English, we make an operating system and we make it easy for you to do useful stuff with it.

O čem všem je Fedora?

The Fedora community includes thousands of individuals with different views and approaches, but together we share some common values. We call these the “Four Foundations”: Freedom, Friends, Features, and First.

Freedom

Four Foundations: Freedom

We are dedicated to free software and content.

Advancing software and content freedom is a central community goal, which we accomplish through the software and content we promote. We choose free alternatives to proprietary code and content and limit the effects of proprietary or patent encumbered code on the Project.

Sometimes this goal prevents us from taking the easy way out by including proprietary or patent encumbered software in Fedora. But by concentrating on the free software and content we provide and promote, the end result is that we are able to provide:

  • releases that are predictable and 100% legally redistributable for everyone;

  • innovation in free and open source software that can equal or exceed closed source or proprietary solutions;

  • and, a completely free project that anyone can emulate or copy in whole or in part for their own purposes.

Friends

Four Foundations: Friends

We are a strong, caring community.

photo friends

The Fedora community is made up of people from all walks of life, working together to advance free software. There is a place in Fedora for anyone who wants to help, regardless of technical skill level, as long as they believe in our core values.

Like any friends, we occasionally disagree on details, but we believe in finding an acceptable consensus to serve the interests of advancing free software. We believe in a strong partnership between Red Hat and our enormous volunteer community, since they both provide essential contributions that help the Fedora Project succeed.

divider bottom freedom

divider bottom friends

Features

Four Foundations: Features

We care about excellent software.

The Fedora community creates many of the technical features that have made Linux powerful, flexible, and usable for a wide spectrum of millions of users, administrators, and developers worldwide. We recognize the status quo is worth changing to empower additional end-users, or to create a more flexible and powerful environment for building new solutions on the free software we provide.

We also believe that these changes are best developed in direct concert with the upstream software communities whose work is part of the Fedora distribution. We work with the upstream in cases where we find opportunities for improvement, so all free software users benefit — even if they don’t use Fedora directly. Our feature development is always done openly and transparently, and anyone may participate.

First

Four Foundations: First

We are committed to innovation.

We are not content to let others do all the heavy lifting on our behalf; we provide the latest in stable and robust, useful, and powerful free software in our Fedora distribution.

At any point in time, the latest Fedora platform shows the future direction of the operating system as it is experienced by everyone from the home desktop user to the enterprise business customer. Our rapid release cycle is a major enabling factor in our ability to innovate.

We recognize that there is also a place for long-term stability in the Linux ecosystem, and that there are a variety of community-oriented and business-oriented Linux distributions available to serve that need. However, the Fedora Project’s goal of advancing free software dictates that the Fedora Project itself pursue a strategy that preserves the forward momentum of our technical, collateral, and community-building progress. Fedora always aims to provide the future, first.

divider bottom features

divider bottom first

Naše vize

Projekt Fedora si představuje svět, kde má každý prospěch ze svobodného a open-source softwaru vytvořeného komunitami, které jsou nevylučující, vřelé a otevřeny novým myšlenkám.

Jako projekt chceme, aby každý mohl žít ve světě svobodného a open-source softwaru; uživatel by měl mít kontrolu nad svojí výpočetní technikou. Nestačí nám však pouze, aby takový software existoval, čekal na využití. Musí být přístupný a použitelný. Taková vize rovněž odráží náš komunitní přístup – hodnotu "Přátelé". Fedora není o bitech a bajtech. Fedoru tvoří naši lidé a chceme, aby toto prohlášení zahrnovalo naši vizi zdravé komunity.

Naše poslání

Fedora vytváří inovativní platformu pro hardware, cloud a kontejnery, která pomáhá softwarovým vývojářům a členům komunity vyvíjet řešení přizpůsobená jejich uživatelům.

At the operating system level, we don’t just integrate. We do new things — we build a platform, not just a distribution. The Features and First foundations drive us to innovate. We do all of this as a transparent, collaborative community of Friends, and entirely as open source and free software — Freedom.

Naše metoda

The Fedora Project is a center for innovation in free and open source software. In our community, contributors of all kinds come together to advance the ecosystem for the benefit of everyone. The Fedora community contributes everything it builds back to the free and open source world and continues to make advances of significance to the broader community, as evidenced by the regular and rapid incorporation of its features into other Linux distributions. Regardless of which Linux distribution you use, you are relying on code developed within the Fedora Project.

We believe software patents are harmful, a hindrance to innovation in software development, and are inconsistent with the values of free and open source software. While tightly integrating proprietary and patent encumbered components might superficially improve ease of use, this practice does not benefit the community in the long run. The Fedora community prefers approaches that benefit the progress of free software in the future over those that emphasize short term ease of use.

Naše komunita

Fedora is more than just software. It is a community of contributors from around the world, including volunteers and Red Hat employees, who work with each other to advance the interests of the free culture movement. Everyone is invited to join. No matter what your skills are, we have a place for you in our community! We are software engineers, designers and artists, system administrators, web designers, writers, speakers, translators, and more — and we are happy to help you get started.

Věříme, že každý, kdo přispívá, by měl respektovat druhé. Vytvořením prostředí pro konstruktivní příspěvek jsme schopni efektivně a úspěšně porovnávat a připomínkovat různé nápady, abychom nalezli nejlepší řešení pro pokrok a zároveň rozvíjeli velikost, různorodost a sílu naší komunity.

Vedení a řízení

The Fedora Council is responsible for stewardship of the Fedora Project as a whole, and supports the health and growth of the Fedora Community. As in any large project, there are many different levels of responsibility, accountability, and decision-making. As a general rule, we want people working on a Fedora subproject to be make meaningful decisions about their areas of interest and expertise. More details are available on our page on Fedora Leadership.