Vägledande policy

Denna vägledande policy representerar det sätt Fedorarådet skulle vilja att projektet förverkligar sitt uppdrag.

Fedoraprojektets Vision är:

Fedoraprojektet föreställer sig en värld där alla drar nytta av fri och öppen källkod byggd av inkluderande, välkomnande och fördomsfria gemenskaper.

För att uppnå detta är vårt uppdrag:

Fedora skapar en innovativ plattform för hårdvara, moln och behållare som möjliggör för mjukvaruutvecklare och medlemmar i gemenskapen att bygga skräddarsydda lösningar för sina användare.

Vi gör detta i sammanhanget av de fyra grunderna: frihet, vänner, funktioner och först.

Sammanhang

Fedorarådet identifierar de kort-, medel- och långsiktiga målen som behövs för att hålla projektet i framkanten av tekniken. Initiativet Fedora.next fokuserar på resultaten från projektet runt användningsfall. 2017 uppdaterade vi uppdragsformuleringen till att avspegla ändringar i landskapet för datorer. Idag är det alltför svårt att bygga nya lösningar i Fedora.

Vårt tillvägagångssätt

Vi kommer göra det lätt för gemenskapen att bygga lösningar, åtgärda specifika problem för utvecklare och möta deras slutanvändares specifika behov. Vi kommer göra detta genom att uppmuntra och hjälpa olika syften som kommer göra de nödvändiga ändringarna för att förenkla processen. Detta accelererar transformationen av Fedora till en gemenskap som möjliggör konstruktionen av lösningar.

Internt fokuserar Fedora på att göra det möjligt att bygga dessa lösningar. Resultaten från Fedora är lösningarna vår gemenskaps medlemmar bygger. Vårt fokus är på att göra det möjligt tillåter experimenterande utan föregående bedömning eller vakhållande.

Vad betyder detta?

Grupper såsom Design, Dokumentation, Paketerare, Utgåveteknik och Kvalitetssäkring tillhandahåller byggstenar och erbjuder tjänster till andra gemenskapsmedlemmar och grupper. Tjänster och byggstenar inkluderar: CI-infrastuktur, byggråd och hjälp från gemenskapen, finansiering av evenemang, logotyptjänster, RPM eller andra programpaket, swag, testning och validering, stöd till användare eller UX-design.

Vem som helst kan använda byggstenar som programvarupaket och illustrationer för att skapa en lösning. Exempel på lösningar inkluderar: Fedora Workstation, KDE Plasma och Python Classroom Lab. Grupper definierar kriterier för tjänster de tillhandahåller till lösningsbyggare. Till exempel kan grupper som tillhandahåller stöd för press och marknadsföring välja att tillhandahålla mer stöd till lösningar med större användarbaser.

Det står grupper fritt att definiera element i deras lösningar, såsom avsikt, leverabler och utgåvefrekvens. Grupper kan bygga lösningar från godtyckliga byggstenar och välja ut de verktyg de använder. Baserat på deras val får de olika nivåer av möjligheter att använda varumärket Fedora (d.v.s. ”Fedora Remox” gentemot ”Powered by” gentemot ”Fedora”). Några lösningar är de primära exemplen som vi kommer kalla editioner; dessa användes i vakttesterna för våra utgåvor.