Gabay na Patakaran

Ang gabay na patakaran ay kumakatawan sa paraan ng konseho ng Fedora na naglalayon na ang Proyekto na siyang misyon ay maging katotohan.

The Fedora Project’s Vision is:

The Fedora Project envisions a world where everyone benefits from free and open source software built by inclusive, welcoming, and open-minded communities.

To accomplish this, our Mission is:

Fedora lumilikha ng pagbabago ng platform para sa hardware, clouds, at containers na nag bibigay daan sa software developers at miyembro ng komunidad na gumawa ng pinsadyang solusyon para sa mga gumagamit.

Atin itong ginagawa sa loob ng konteksto ng apat na pundasyon: kalayaan, kaibigan, tampok, at pinaka-una.

Konteksto

Ang Konseho ng Fedora ay nagpapakilala ng maikli-, katamtaman-, at pangmatagalan na layunin na kinakailangan upang panatili ang Proyekto sa nangungunang posisyon ng teknolohiya. Ang Fedora.next na inisyatibo ay nakatuon ang kahihinatnan ng proyekto sa paligid ng mga kaso ng paggamit. Noong 2017, aming na-update ang pahayag ng misyon upang ipakita ang pagbabago sa computing na tanawin. Ngayon, napakahirap na gumawa ng bagong solusyon sa Fedora.

Aming Pamamaraan

Aming padadaliin para sa komunidad ang pag-hubog ng mga solusyon, malutas ang bawat suliranin ng mga developer, at matugunan ang tiyak na pangangailanga ng mga gumagamit’. Amin itong tutugunan sa pamamagitan ng pag-hikayat at pagtulong sa mga layunin na magpapabago sa kinakailangan na pagbabago upang mapadali ang proseso ng pag-gawa. Ito ang mag-papabilis sa pag-hubog ng Fedora tungo sa komunidad na mag papagana sa konstruksyon ng mga solusyon.

Sa panloob, ang Fedora ay nakatuon sa pagpapagana ng mga magagawang solusyon. Ang resulta ng Fedora ay ang mga Solusyon ng binuo ng miyembro ng komunidad. Ating ituon ang pagpapagana sa pamamagitan ng malayang pag eksperimento ng walang paunang paghusga o pag-iingat sa gate.

Ano ang ibig sabihin nito?

Ang mga Pangakat tulad Design, Documentation, Packagers, Release Engineering, at Quality Assurance ay nagbibigay ng pagbubuo ng mga bloke at nag-aalok ng mga serbisyo sa iba pang mga miyembro ng komunidad at Mga Koponan. Kasama sa mga serbisyo at mga bloke ang mga sumusunod: CI infrastructure, community building advice and guidance, event funding, logo services, RPM or other software packages, swag, testing and validation, user support, or UX design.

Anyone may use Building Blocks like software packages and artwork to create a Solution. Example solutions include: Fedora Workstation, KDE Plasma, and the Python Classroom Lab. Teams define criteria for services they provide to solution-builders. For example, teams providing press and promotional support may choose to provide additional support to Solutions with larger user bases.

Ang mga koponoan ay libre na tukuyin ang mga elemento ng kanilang mga Solusyon, tulad ng intensiyon, ihahatid, at paglabas ng tempo. Ang bawat koponan ay maaring gumawa ng Solusyon mula sa anumang pagbuo ng bloke at kunin at piliin kung anong mga tool nararapat na gamitin. Mula sa kanilang napili, makakakuha sila ng ibat-ibang antas ng abilidad upang magamit ang Fedora trademark (halimbawa “Fedora Remix” vs “Powered by” vs “Fedora”). Ang ilang mga solusyon ay unang inilabas at tinatawag na Edisyon; ang mga ito ay ginagamit sa mga gate test para sa mga paglabas na bersyon.