Pamantayan ng Wastong Patakaran sa Pagtugon

Sa pagkakataon na may tiket ng paalala sa amin patungkol sa pamantayan ng wastong pag isyu at ito ay na i-file na, ang Council ay sasagot na may paunang mensahe sa pagitan ng isang linggo. Darating ang isang kahilingan para sa tugon, at ng karagdagang aksyon ay darating sa loob ng isang linggo ng paunang tugon ng Konseho.

(Konseho ng Fedora IRC miting, 2018-05-23)

Teams within Fedora have the freedom to decide what is on- and off-topic for their fora (IRC channel, mailing list, Telegram channel, et cetera). Moderators may ban participants for repeatedly engaging in off-topic discussion in contributor channels, however they must file a ticket with the Council’s Code of Conduct issue tracker to report the ban. Bans for being off-topic in one channel may not be extended to other channels unless the behavior is displayed in that channel as well. In this case, each ban should be treated as a separate issue with its own ticket. Community members who wish to appeal the ban may file a ticket with the Council.

Ang FCAIC ay binigyan ng kapangyarihan na gumawa ng aksyon sa mga ulat ng Code of Conduct na may karagdagang +1 mula sa ibang miyembro ng Konseho ng core o Tagapayo ng Diversity & Inakip at mag-ulat pabalik sa Konseho.