Patakaran ng Pagbabago ng Patakaran

Mungkahi ng pagbabago sa patakaran sa konseho ng Fedora ay marapat na ihayag sa publiko gamit ang address na council-discuss mailing list at sa Fedora Community Blog at ihayag upang makahingi ng puna sa komunidad, makalipas ang di bababa sa dalawang linggo, ang konseho ay mag-bobotohan sa mungkahi ng pagbabago gamit ang buong pinagkasunduan na modelo ng botohan. Matapos ang pag-apruba, ang pagbabago ay masasalamin sa Council policies page.