Davranış Kuralları cevap politikası

Davranış kuralları konusunu tarafımıza bildiren bir bilet gönderildikten sonra, Konsey bir hafta içinde ilk irtibat mesajıyla cevap verecektir. Bu, bir cevap talebi ile gelecek ve Konseyin ilk cevabından sonraki bir hafta içinde daha fazla eylem gelecektir.

(Fedora Konseyi IRC toplantısı, 2018-05-23)

Fedora içerisindeki takımlar, kendi forumları (IRC kanalı, e-posta listesi, Telegram kanalı, vb.) için neyin serbest neyin yasak olacağına karar verme özgürlüğüne sahiptir. Moderatörler, katılımcıları katkıda bulunma kanallarında sürekli konu dışı tartışma başlatmaları halinde yasaklayabilirler, ancak yasağı bildirmek için Konsey’in Davranış Kuralları sorun takipçisine bir bilet göndermeleri gerekmektedir. Bir kanalda konu dışı olunduğu için verilen yasaklar, davranış aynı kanalda gösterilmediği sürece diğer kanallarda geçerli olamaz. Bu durumda, her yasağa kendi bileti olan ayrı bir sorun olarak bakılmalıdır. Yasağı temyiz etmek isteyen topluluk üyeleri, Konseye bir bilet gönderebilirler.

FCAIC, Davranış Kuralları şikayetleri ile ilgili başka bir çekirdek Konsey üyesi veya Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Danışmanı’ndan birini de yanına alarak harekete geçme ve Konsey’e rapor verme yetkisine sahiptir.