Fedora Takım Dizini

In order to provide visibility into what teams exist and are active in Fedora, the Fedora Council decided to maintain a directory that receives regular checks. Fedora Council representatives are responsible for periodic evaluation of the teams under their area (DEI, Engineering, and Mindshare). "Teams" should be read as a catch-all term for groups in Fedora that may call themselves "Special Interest Groups (SIGs)", "Working Groups (WGs)", or any other similar term.

Amaç

The team directory is intended to make visible:

 1. What teams are active in the community.

 2. How to contact them.

Fedora is a large community with many different activities, and the directory will help existing and potential community members find the team they are looking for. Having periodic checks helps to ensure that the information is accurate and that we do not point people toward teams that are no longer active.

Amaç, takımlar üzerindeki idari yükü veya bir takım kurmanın önündeki engelleri artırmak değildir. Amaç, "listede değilseniz, Fedora’da bir takım olmanıza izin verilmez" demek değildir. Bununla birlikte dizinde bulunmak, diğer takımlar tarafından kaynak veya iş taleplerini değerlendirmek için kullanılabilir (örn. web sitesi çalışması veya tasarım varlıkları).

İçerik

Teams should list the following information in the format specified by the template:

 • Takım adı

 • Takım özeti

 • Takım web sitesi

 • Takım durumu (etkin veya etkin değil)

 • Takımın tercih ettiği eşzamansız iletişim kanalı (örn. e-posta listesi, forum kategorisi, vb.)

 • Takımın tercih ettiği eşzamanlı iletişim kanalı (örn. IRC kanalı, Telegram odası, vb.)

 • Takımın sorun takipçisi

 • Takım toplantısı (tercihen bir Fedocal etkinliğine bağlantı, alternatif olarak belirli bir gün ve saat)

 • Takımın dizinde yayınlamak istediği ek bilgiler

Tüm takımların yukarıdakiler için cevaplarının olması beklenmemektedir. Var olduklarında sağlanmaları gerekmektedir.

Takımın kendi belgelendirme deposu yoksa içerik council-docs deposunda tutulabilir. Bir takımın kendi belgelendirme deposu varsa, takımın kendi belgelendirmesini oluştururken kullanılabilmesi için içerik bu depoda tutulabilir. Bu, tek bir doğruluk kaynağı olmasını sağlar ve içeriğin farklılaşmasını önler.

Responsibilities

Takımlar, girdilerinin güncel olmasını sağlamaktan sorumludur.

The DEI, Engineering, and Mindshare representatives to the Fedora Council are responsible for ensuring that the team that falls under their area keeps the information up-to-date and removes teams that do not appear to be active. They are not responsible for providing the information. Representatives may delegate sections of their area as they see fit. Checks can be done at any time, but should be done around the branch date for each release at a minimum.

İşleyiş

Takım bilgileri dosyaları

Dizin, takım hakkındaki bilgileri içeren bir dosya gerektirmektedir. Önerilen adlandırma kuralı İSİM_team_info.adoc şeklindedir, ancak herhangi bir geçerli dosya adı kabul edilmektedir. Dosya, takımın kendi belgelendirme deposunda veya council-docs deposunda tutulabilir. Biçim ve yapı için örnek şablona bakın.

Dizini oluşturma

Takım bilgileri dosyası, council-docs deposunun {engineering,mindshare}/modules/ROOT/pages/index.adoc dizinine dahil edilmişse takımlar dizinde görünecektir. Bilgiler dosyasını dahil ettikten sonra index sayfası, oluşturmayı tanımlayan team_render.adoc dosyasını içermelidir.

Takım sayfalarında verilerin yeniden kullanılması

Takımlar kendi sayfa(lar)ında İSİM_team_info.adoc dosyalarını dahil edebilir ve ardından sayfanın herhangi bir yerinde Fedora Council, The Fedora Council is our top-level community leadership and governance body. It is responsible for stewardship of the Fedora Project as a whole, and supports the health and growth of the Fedora community. vs. kullanabilir.