Fedora Ekip Dizini

Fedora’da hangi ekiplerin bulunduğu ve etkin olduğu konusunda görünürlük sağlamak için, Konsey düzenli olarak gözden geçirilen bir dizin tutmaya karar verdi. Konsey temsilcileri, kendi alanlarındaki ekiplerin (Çeşitlilik & Katılım, Mühendislik ve Mindshare) belirli aralıklarla değerlendirmesinden sorumludur. "Ekipler", Fedora’da kendilerini "Özel İlgi Grupları (ÖİG’ler)", "Çalışma Grupları" veya benzer herhangi bir terim olarak adlandıran gruplar tümünü kapsayan bir terim olarak okunmalıdır.

Amaç

Ekip dizini toplulukta hangi ekiplerin etkin olduğunu ve bunlarla nasıl irtibata geçileceğini görünür kılmayı amaçlamaktadır. Fedora, birçok farklı etkinliğe sahip büyük bir topluluktur ve dizin, mevcut ve potansiyel topluluk üyelerinin aradıkları ekibi bulmalarına yardımcı olacaktır. Belirli aralıklarda gözden geçirmek, bilgilerin doğru olduğundan ve insanları artık etkin olmayan ekiplere yönlendirmediğimizden emin olmamıza yardımcı olmaktadır.

Amaç, ekipler üzerindeki idari yükü veya bir ekip kurmanın önündeki engelleri artırmak değildir. Amaç, "listede değilseniz, Fedora’da bir ekip olmanıza izin verilmez" demek değildir. Bununla birlikte dizinde bulunmak, diğer ekipler tarafından kaynak veya iş taleplerini değerlendirmek için kullanılabilir (örn. web sitesi çalışması veya tasarım varlıkları).

İçerik

Ekipler, aşağıdaki bilgileri şablonda belirtilen biçimde listelemelidir:

  • Ekip adı

  • Ekip özeti

  • Ekip web sitesi

  • Ekip durumu (etkin veya etkin değil)

  • Ekibin tercih ettiği eşzamansız iletişim kanalı (örn. e-posta listesi, forum kategorisi, vb.)

  • Ekibin tercih ettiği eşzamanlı iletişim kanalı (örn. IRC kanalı, Telegram odası, vb.)

  • Ekibin sorun takipçisi

  • Ekip toplantısı (tercihen bir Fedocal etkinliğine bağlantı, alternatif olarak belirli bir gün ve saat)

  • Ekibin dizinde yayınlamak istediği ek bilgiler

Tüm ekiplerin yukarıdakiler için cevaplarının olması beklenmemektedir. Var olduklarında sağlanmaları gerekmektedir.

Ekibin kendi belgelendirme deposu yoksa içerik council-docs deposunda tutulabilir. Bir ekibin kendi belgelendirme deposu varsa, ekibin kendi belgelendirmesini oluştururken kullanılabilmesi için içerik bu depoda tutulabilir. Bu, tek bir doğruluk kaynağı olmasını sağlar ve içeriğin farklılaşmasını önler.

Sorumluluklar

Ekipler, girdilerinin güncel olmasını sağlamaktan sorumludur.

Fedora Konseyi’nin Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Mühendislik ve Mindshare temsilcileri, kendi alanlarına giren ekibin bilgileri güncel tutmasını sağlamaktan ve etkin görünmeyen ekipleri kaldırmaktan sorumludur. Bilgileri sağlamaktan sorumlu değillerdir. Temsilciler, uygun gördükleri şekilde bölgelerinin belirli kısımlarını devredebilir. Gözden geçirmeler herhangi bir zamanda yapılabilir, ancak en azından her sürüm için dallanma tarihi civarında yapılmalıdır.

İşleyiş

Ekip bilgileri dosyaları

Dizin, ekip hakkındaki bilgileri içeren bir dosya gerektirmektedir. Önerilen adlandırma kuralı İSİM_team_info.adoc şeklindedir, ancak herhangi bir geçerli dosya adı kabul edilmektedir. Dosya, ekibin kendi belgelendirme deposunda veya council-docs deposunda tutulabilir. Biçim ve yapı için örnek şablona bakın.

Dizini oluşturma

Ekip bilgileri dosyası, council-docs deposunun {engineering,mindshare}/modules/ROOT/pages/index.adoc dizinine dahil edilmişse ekipler dizinde görünecektir. Bilgiler dosyasını dahil ettikten sonra index sayfası, oluşturmayı tanımlayan team_render.adoc dosyasını içermelidir.

Ekip sayfalarında verilerin yeniden kullanılması

Ekipler kendi sayfa(lar)ında İSİM_team_info.adoc dosyalarını dahil edebilir ve ardından sayfanın herhangi bir yerinde {team_name}, {team_summary} vs. kullanabilir.