Ek Politikalar

  • Konsey, her yıl Kasım ayında düzenli olarak yüz yüze görüşmeler düzenleyecektir. Bölge o tarihte Konsey üyelerinin bulunduğu yere bağlı olacaktır. Ayrıca, Flock ve DevConf.CZ’de Konsey üyelerinin katılımı ile yüz yüze toplantılar yapacağız.

  • Fedora Dergisi, kullanıcı hedefli iletişimin yapıldığı; Topluluk Blogu ise katkıda bulunanlar hedefli iletişimin yapıldığı yerdir.

  • Konsey, kendimizin host ettiği veya sürdürdüğü altyapıdan uzaklaştığımız anlamına gelse bile, daha fazlasının yapılmasına olanak sağlaması için altyapıda daha fazla verimliliği desteklemektedir.

  • Fedora Projesi, özgür ve açık kaynaklı yazılımların ilerlemesini istemektedir ve pragmatik bir konu olarak, bazı altyapı ihtiyaçlarının en iyi şekilde kapalı kaynaklı veya özgür olmayan araçlar kullanılarak karşılanabileceğini biliyoruz. Bu nedenle Konsey, özgür ve açık kaynak araçların uygun olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda Fedora’nın altyapısında kapalı kaynaklı veya özgür olmayan araçları kabul edebilir.

  • Katı bürokrasi yerine katılıma değer verdiğimiz için ('Arkadaşlar' temeli!), Fedora seçimleri için aday başvuruları son tarihten sonra makul bir süre içinde kabul edilebilir. Bununla birlikte, bunun Fedora Dergisi röportajlarını, salon toplantılarını ve diğer kampanya fırsatlarını kaçırmak anlamına gelebileceğini unutmayın.

  • Konsey’in yerel dilde veya İngilizce olarak düzenlenen etkinliklere herhangi bir itirazı yoktur ve birden fazla katılımcı grubu varsa ayrı etkinlikler yapılabilir. Etkinlik düzenleyicilerini etkinliklerinin dil(ler)ini belirtmeleri konusunda teşvik ediyoruz.

  • $150 etkinlik programına tahsis edilen bütçenin harcanmayan kısmı her mali çeyreğin sonunda Konsey bütçesine aktarılacaktır.

  • Fedora Konseyi, katılımın Fedora Projesinin çıkarlarına uygun olmadığını belirlediğinde mali sponsorluk veya Fedora ticari markalarının kullanımını içeren olaylardan veya diğer etkinliklerden Fedora’nın desteğini çekmeyi seçebilir. Destek çekme kararları, Konsey kararları için normal olarak kullanılan yerlerde yayınlanacaktır. Kararın müzakere edilmesi ve gerekçelendirilmesi mümkün olduğunca kamuya açık olmalıdır. Konsey, görüşlerinin dikkate alınmasını sağlamak için söz konusu olaya dahil olan komite/grup/takımla birlikte çalışacaktır.