Yönlendirme Politikası

This guiding policy represents the way the Fedora Council would like the Project to make its mission a reality.

Fedora Projesi’nin Vizyonu:

The Fedora Project envisions a world where everyone benefits from free and open source software built by inclusive, welcoming, and open-minded communities.

Bunu başarmak için Misyonumuz:

Fedora creates an innovative platform for hardware, clouds, and containers that enables software developers and community members to build tailored solutions for their users.

We do this within the context of the Four Foundations: Freedom, Friends, Features, and First.

İçerik

The Fedora Council identifies the short-, medium-, and long-term goals necessary to keep the Project on the leading edge of technology. The Fedora.next initiative focused the outputs of the project around use cases. In 2017, we updated the mission statement to reflect changes in the computing landscape. Today, it is too difficult to build new solutions in Fedora.

Yaklaşımımız

Topluluğun çözüm üretmesini, belirli geliştirici sorunları ele almasını ve son kullanıcılarının özel ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştıracağız. Bunu, süreci kolaylaştırmak için gerekli değişiklikleri yapan Hedefleri teşvik ederek ve yardımcı olarak yapacağız. Bu, Fedora’nın çözümlerin oluşturulmasını sağlayan bir topluluğa dönüşümünü hızlandırmaktadır.

Dahili olarak, Fedora bu çözümlerin oluşturulmasını etkinleştirmeye odaklanmaktadır. Fedora’nın çıktıları, topluluk üyelerimizin oluşturduğu Çözümlerdir. Etkinleştirmeye odaklanmamız, önceden karar verme veya kapı bekçiliği olmadan deneme yapılmasına olanak tanımaktadır.

Bu ne anlama geliyor?

Teams such as Design, Documentation, Packagers, Release Engineering, and Quality Assurance provide building blocks and offer services to other community members and Teams. Services and building blocks include the following:

  • CI infrastructure

  • Community building advice and guidance

  • Event funding

  • Logo services

  • RPM or other software packages

  • Swag

  • Testing and validation

  • User support

  • UX design

Anyone may use building blocks like software packages and artwork to create a Solution. Example solutions include: Fedora Workstation, KDE Plasma, and the Python Classroom Lab. Teams define criteria for services they provide to solution-builders. For example, teams providing press and promotional support may choose to provide additional support to Solutions with larger user bases.

Takımlar, Çözümlerinin amacı, çıktıları ve sürüm aralıkları gibi unsurlarını tanımlamakta serbesttir. Takımlar herhangi bir yapı taşından Çözümler oluşturabilir ve hangi araçları kullandıklarını belirleyebilir ve seçebilirler. Seçimlerine dayanarak, Fedora ticari markasını kullanma konusunda farklı seviyelerde yetki kazanırlar (örn. “Fedora Remix” veya “Powered by” veya “Fedora”). Bazı çözümler Sürümler dediğimiz başlıca vitrinlerdir; bunlar yayınlarımız için geçit testlerinde kullanılır.