Rådet ärendekö

Fedorarådet använder en ärendekö för att följa beslut och annat arbete. När du öppnar ett ärende för att begära ett beslut av rådet, beskriv då ärendet i detalj men ha en uttrycklig fråga (eller ännu bättre, ett förslag) att besluta om. Om du vill inleda en diskussion, överväg att skriva till sändlistan council-discuss först.

Skapa inte rapporter angåend uppförandekoden i rådets ärendehanterare. Dessa bör skickas i ärendehanteraren Code of Conduct.

Ärendeprioriteter

För närvarande använder rådet följande prioriteter för ärenden:

 • OMG Urgent!!!1: Ärendet bör hanteras asynkront så snart som möjligt.

 • **Needs Review (standard): Ärendet behöver triageras.

 • Next Meeting: Ärendet bör behandlas på nästa möte.

 • Coming up*: Ärendet har lägre prioritet.

 • Waiting on {Assignee, Reporter, External}: Ärendet är blockerat av en åtgärd av eller information från någon.

Ärendeetiketter

Rådet använder etiketter för att indikera ärendes områden. Flera etiketter bör sättas när det är motiverat.

 • budget: Övergripande budgetärenden

 • code-of-conduct:

 • documentation

 • elections

 • events

 • hackfests

 • mindshare: Kopplat till Fedoras Mindshare-kommitté

 • objectives

 • policies

 • spending-request: För löpande kostnader

 • ticket-vote: Indikerar ett ärende som skall röstas om av rådsmedlemmar

 • trademarks

Röstning

När en omröstning behövs skall etiketten ticket-vote sättas. Rådsmedlemmar skall rösta genom att lämna en kommentar +1 (för), 0 (avstår/ingen åsikt/svagt emot) eller -1 (emot). Om flera förslag eller flera versioner av ett förslag har gjorts, indikera då vilket rösten avser. Rådsmedlemmar kan ge ytterligare information som förklarar sin röst, men skall ändi indikera explicit vilket av +1, 0 eller -1 som gäller.

Policyer för omröstningar och godkännanden täcks annorstädes.