Gemenskapens publiceringsplattformar

Licens: CC BY 4.0

Denna policysida beskriver hur gemenskapens publiceringsplatformar definieras, granskas och modereras. Den ger ett löst ramverk för hur mederering hanteras i fall som involverar Fedora-varumärket.

Vad är gemenskapens publiceringsplattformar (eller plattformar)?

Gemenskapens publiceringsplattformar, förkortat som plattformar, är innehållsfokuserade webbsajter som publicerar kreativa verk med Fedora-varumärket. Plattformar är platser för att uttrycka idéer och tankar specifikt relaterade till eller av intresser för Fedoraprojektet och dess gemenskap.

Exempel

Kreativa verk inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

  • Bloggpostningar

  • Bilder eller fotografier

  • Publika postningar på sociala media

  • Annan skriven kommunikation beroende på sammanhang

Fedorarådet reserverar rättigheten att modifiera eller expandera definitionen av kreativa verk, baserat på den unika kontexten hos Fedoraprojektet och Fedoragemenskapen.

Gemenskapens publiceringsplattformar inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

Vilket innehåll är lämpligt för plattformar?

Gemenskapens publiceringsplattformar presenterar kreativa verk som Fedoragemenskapen och Fedoras ledarskap råder över men inte aktivt anordnar. Plattformar kan tillhandahållas på infrastruktur eller webbtjänster som drivs och hanteras av Fedoraprojektet och dess sponsorer. Gemenskapens publiceringsplattformar anordnas inte aktivt eftersom de beror på decentraliserat arbete av gemenskapen och bidrag som är svåra att styra centralt.

Kreativa verk på plattformar måste följa Fedoras beteendekod. Dessa Kreativa verk är inte officiellt godkända av Fedoraprojektet eller Red Hat, men måste följa befintliga varumärkesregler. Om Fedoravarumärket används, måste det följa denna policy.

Hur man rapporterar ett kreativt verk

Om du deltar i en informellt modererad plattofrm (t.ex. Reddit, Telegram, Discord, etc.), ta kontakt med plattformsmoderatorer först för att rapportera ett kreativt verk. För de givna exemplen skulle detta kunna vara en Sub-Reddit-moderator, en Telegram-gruppadministratör eller en Discord-serverasministratör.

Om det inte fungerar bra i kontakter med plattformsmoderatorer ELLER en plattformsmoderator uppmuntrar dig att göra så, följ då rapporteringsriktlinjerna i Fedoras uppförandekod. Specifika resultat kommer falla inom ramen för Fedoras uppförandekod.