Gemenskapens publiceringsplattformar

Justin W. Flory, Fedora Council, Fedora Community, and others v1.1.1, 2020-10-02

Licens: CC BY 4.0

This policy page describes how Community Publishing Platforms are defined, reviewed, and moderated. It provides a loose framework of how moderation is handled in cases that involve the Fedora Trademark.

Vad är gemenskapens publiceringsplattformar (eller plattformar)?

Gemenskapens publiceringsplattformar, förkortat som plattformar, är innehållsfokuserade webbsajter som publicerar kreativa verk med Fedora-varumärket. Plattformar är platser för att uttrycka idéer och tankar specifikt relaterade till eller av intresser för Fedoraprojektet och dess gemenskap.

Exempel

Kreativa verk inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

  • Bloggpostningar

  • Bilder eller fotografier

  • Publika postningar på sociala media

  • Annan skriven kommunikation beroende på sammanhang

The Fedora Council reserves the authority to modify or expand the definition of Creative Works, based on unique context of the Fedora Project and the Fedora Community.

Gemenskapens publiceringsplattformar inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

Vilket innehåll är lämpligt för plattformar?

Gemenskapens publiceringsplattformar presenterar kreativa verk som Fedoragemenskapen och Fedoras ledarskap råder över men inte aktivt anordnar. Plattformar kan tillhandahållas på infrastruktur eller webbtjänster som drivs och hanteras av Fedoraprojektet och dess sponsorer. Gemenskapens publiceringsplattformar anordnas inte aktivt eftersom de beror på decentraliserat arbete av gemenskapen och bidrag som är svåra att styra centralt.

Creative Works on Platforms must comply with the Fedora Code of Conduct. These Creative Works are not officially endorsed by the Fedora Project or Red Hat, but must comply with existing trademark rules. If the Fedora Trademark is used, it must comply to this policy.

Hur man rapporterar ett kreativt verk

Om du deltar i en informellt modererad plattofrm (t.ex. Reddit, Telegram, Discord, etc.), ta kontakt med plattformsmoderatorer först för att rapportera ett kreativt verk. För de givna exemplen skulle detta kunna vara en Sub-Reddit-moderator, en Telegram-gruppadministratör eller en Discord-serverasministratör.

Om det inte fungerar bra i kontakter med plattformsmoderatorer ELLER en plattformsmoderator uppmuntrar dig att göra så, följ då rapporteringsriktlinjerna i Fedoras uppförandekod. Specifika resultat kommer falla inom ramen för Fedoras uppförandekod.