Fedorarådets och styrelsens tidigare medlemmar

Historiken över Fedorarådets medlemmar

Tidigare medlemmar i Fedorarådet är uppräknade här.

Valda representanter

Tom Callaway

December 2020 – present (f34-)

Aleksandra Fedorova

May 2020 – June 2022 (f33-f36)

Dennis Gilmore

January 2018 – December 2020 (f28-f33)

Till Maas

May 2018 – June 2020 (f28-f32)

Nick Bebout

January 2018 – May 2018 (f28)

Robert Mayr

December 2015 – January 2018 (f24-f25, f26-f27)

Justin W. Flory

August 2017 – January 2018 (f27)

Rex Dieter

November 2014 – December 2015 (f22-f23)

Langdon White

November 2014 – August 2016 (f22, f23-f24, f25-f26)

Historisk notering: de ursprungliga valda representanterna utsågs i ett och samma val, där kandidaten med flest röster valdes för en hel period (över utgåvan av F23) och den nästkommande för en halv period (över utgåvan av F22).

Projektets syftesledare

Stephen Gallagher

Three Editions (Fedora.next)

January 2015 – November 2015

Stef Walter

CI/CD of Fedora Atomic Host

August 2017 – December 2017

Paul Frields

Fedora Lifecycle

November 2018 – June 2019

Dominik Perpeet

CI/CD

December 2017 – February 2020

Langdon White

Fedora Modularity

June 2015 – February 2020

Peter Robinson

Fedora IoT

July 2019 – November 2020

Adam Šamalík

Fedora Minimization

June 2019 – March 2021

Ramya Parimi

Web & Apps Revamp

June 2021 — December 2021

Mariana Balla

Community Outreach Revamp

March 2020 — September 2022

Sumantro Mukherjee

Community Outreach Revamp

March 2020 — September 2022

Teknikrepresentant

Josh Boyer

viss tid - November 2018

Petr Šabata

November 2018 - Juni 2020

Mindshare-representant

Christoph Wickert (uppsökande representant)

januari 2015 – december 2016

Robert Mayr

december 2016 - oktober 2018

Sumantro Mukherjee

Oktober 2018 - Juni 2020

Eduard Lucena

juni 2020 - april 2021

Diversity, Equity, & Inclusion Advisor

María Leandro

March 2016 — March 2017

Amita Sharma

March 2017 — November 2018

Jona Azizaj

November 2018 — July 2020

Justin W. Flory

July 2020 – May 2021

Fedoras programchef

Jan Kuřík

juni 2015 — februari 2018

Jaroslav Reznik

september 2014 – maj 2015

Fedoragemenskapens koordinator för aktiviteter och påverkan

Marie Nordin

November 2019 - October 2022

Brian Exelbierd

October 2016 – November 2019

Remy DeCausemaker

February 2015 – June 2016

''' <<<

Historiken över Fedorastyrelsens medlemmar

Fedorastyrelsen var projektets beslutsorgan på toppnivå från juli 2007 till november 2014. Före dess var ”Fedoras rådgivande styrelse” bara (som namnet antyder) rådgivande och hade inga formella medlemmar.

Elliot Lee

apr 2006 - nov 2006

Jeremy Katz

apr 2006 - jul 2007

Rahul Sundaram

apr 2006 - jul 2007

Paul Frields

apr 2006 - jul 2007, feb 2008 - jul 2010

Rex Dieter

apr 2006 - jul 2007, jun 2010 - jun 2012, dec 2012 - okt 2014

Chris Blizzard

apr 2006 - dec 2007

Max Spevack

apr 2006 - feb 2008

Bill Nottingham

apr 2006 - dec 2008, dec 2008 - dec 2009

Seth Vidal

apr 2006 - jul 2009

Matt Domsch

apr 2006 - nov 2010

Greg DeKoenigsberg

nov 2006 - jul 2007

Steve Dickson

jul 2007 - jun 2008

Christopher Aillon

jul 2007 - jun 2008, dec 2008 - dec 2010

Dennis Gilmore

jul 2007 - jun 2008, jun 2009 - jun 2010

Jef Spaleta

jul 2007 - dec 2008

Karsten Wade

jul 2007 - dec 2008

Bob McWhirter

dec 2007 - jun 2008

Dimitris Glezos

dec 2008 - dec 2009

Harald Hoyer

jul 2008 - jun 2009

Jesse Keating

jul 2008 - jun 2009

Chris Tyler

jul 2008 - jun 2009, dec 2009 - nov 2010

Tom Callaway

jul 2008 - jun 2011

John Poelstra

jun 2009 - jun 2010

Mike McGrath

jun 2009 - jun 2010

Josh Boyer

jun 2009 - jun 2010, jun 2013 - okt 2014

Colin Walters

dec 2009 - nov 2010

Mairin Duffy

jun 2010 - jun 2011

Stephen Smoogen

jun 2010 - jun 2011

Jon Stanley

jun 2010 - jun 2012

Jared Smith

jul 2010 - feb 2012

Joerg Simon

nov 2010 - dec 2011

Jaroslav Reznik

nov 2010 - jan 2014

David Nalley

dec 2010 - dec 2012

Toshio Kuratomi

nov 2010 - nov 2012

Rudi Landmann

jun 2011 - maj 2012

Guillermo Gomez

jun 2011 - jun 2012

Peter Robinson

jun 2011 - jun 2013

Christoph Wickert

dec 2011 - dec 2012

Robyn Bergeron

feb 2012 - jun 2014

Garrett Holmstrom

maj 2012 - okt 2014

Nick Bebout

jun 2012 - jun 2013

Eric Christensen

jun 2012 - okt 2014

John Rose

jun 2012 - okt 2014

Major Hayden

nov 2012 - okt 2014

Michael Scherer

dec 2012 - jan 2014

Matthew Garrett

jun 2013 - okt 2014

Haïkel Guémar

jan 2014 - okt 2014

Neville Cross

jan 2014 - okt 2014