Documentation for a newer release is available. View Latest

Informacje

Jak zawsze, Fedora nadal rozwija i integruje najnowsze darmowe i otwarte oprogramowanie. Poniższe sekcje zawierają krótki przegląd głównych zmian od ostatniego wydania Fedory.

Więcej szczegółowych informacji na temat zmian w tym wydaniu można znaleźć na Wiki Projektu Fedory.