Documentation for a newer release is available. View Latest

Zarządzanie pakietami

Istnieją dwa typy systemów Fedora; "tradycyjny", który używa DNF, oraz "bazowany na obrazach", który używa rpm-ostree.

Tradycyjne zarządzanie pakietami

Na tradycyjnym systemie Fedora, oprogramowanie jest podzielone na pakiety RPM, którymi można zarządzać przy pomocy DNF.

Hybrydowe zarządzanie pakietami/obrazami

Wariant "atomistyczny" Fedora używa rpm-ostree do aktualizowania gospodarza. rpm-ostree jest systemem hybrydowych pakietów/obrazów. Domyślnie instalacje tworzone są w trybie "obrazu" używając OSTree, ale dodatkowe pakiety mogą zostać doinstalowane. Wspierane są również nadpisywanie, ustalanie nowej bazy, i wiele innych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź dokumentację online OSTree.

Dodatkowo, polecenie atomic wspiera instalację kontenerów systemowych. Są one kontenerami Dockera/obrazami OCI osobnymi od przestrzeni użytkownika gospodarza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz dokumentację online.