Documentation for a newer release is available. View Latest

Zarządzanie pakietami

Istnieją dwa typy systemów Fedora; "tradycyjny", który używa DNF, oraz "bazowany na obrazach", który używa rpm-ostree.

Tradycyjne zarządzanie pakietami

Na tradycyjnym systemie Fedora, oprogramowanie jest podzielone na pakiety RPM, którymi można zarządzać przy pomocy DNF.

Hybrydowe zarządzanie pakietami/obrazami

Fedora w wersji "Atomic" używa programu rpm-ostree aby zaktualizować komputer. rpm-ostree to hybrydowy system pakietów/obrazów. Domyślnie instalacje odbywają się w trybie "obrazów" za pomocą OSTree, ale dodatkowe pakiety mogą być doinstalowywane. Wspiera nadpisywanie, przepisywanie oraz wiele innych funkcjonalności. Po więcej informacji udaj się do dokumentacji tego narzędzia.

Dodatkowo, polecenie atomic wspiera instalację kontenerów systemowych. Są one kontenerami Dockera/obrazami OCI osobnymi od przestrzeni użytkownika gospodarza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz dokumentację online.