Usługi infrastruktury

Ta część opisuje jak skonfigurować usługi i daemony, skonfigurować autentykację oraz włączyć zdalne logowanie.