Ważne zmiany dla użytkowników domowych

Ta sekcja zawiera listę zmian w Fedorze 30 istotnych dla programistów. Użyj karty nawigacji po lewej stronie, aby wyświetlić Informacje o Wydaniu konkretnej grupy zagadnień.