Documentation for a newer release is available. View Latest

Ważne zmiany dla użytkowników domowych

Zmiana kryteriów wydawania wersji z różnymi Środowiskami Graficznymi dla architektur ARM i AArch64

Następujące zmiany w kryteriach wydawania zostały wprowadzone w Fedorze 32:

  • Xfce na 32-bitowej architekturze ARM nie jest konfiguracją która blokuje wydanie.

  • Dodano wydanie "Workstation" na architekturze AArch64 do konfiguracji blokującej wydanie.

Nowymi dodatkami do rzeczy, bez których nie wypuścimy nowej wersji dotyczy architektur IoT oraz CoreOS. Aby zredukować ilość wymaganych testów oraz konfiguracji mogących zablokować wydanie, nie będziemy więcej brali pod uwagę 32-bitowe wydanie XFCE w architekturze ARM. Do konfiguracji które mogą zablokować wydanie dodaliśmy wersję "Workstation" na architekturze AArch64.

Dzięki temu mamy mniej krytycznych konfiguracji w których mogą występować błędy zatrzymujące wydanie nowej wersji.

Wybrane czcionki bitmapowe są teraz dostępne jako OpenType

W Fedorze 31 biblioteka Pango zmieniła swój silnik na HarfBuzz, który nie wspiera bitmapowych czcionek. Aplikacje, które używały Pango do renderowania czcionek, takie jak Terminal GNOME nie mogą już używać czcionek bitmapowych.

To wydanie dostarcza nowe pakiety które zapewnia wybrane czcionki bitmapowe przekonwertowane do formatu OpenType. Ten format jest wspierany przez Pango.

Następujące pakiety od teraz dostarczają wersje OpenType czcionek bitmapowych:

  • bitmap-lucida-typewriter-opentype-fonts

  • bitmap-fangsongti-opentype-fonts

  • bitmap-console-opentype-fonts

  • bitmap-fixed-opentype-fonts

  • ucs-miscfixed-opentype-fonts

  • terminus-fonts

Nie możesz zainstalować wersji OpenType i bitmapowej na jednym systemie, z wyjątkiem terminus-fonts, który zawiera oba formaty.

Czcionki dostarczane w ramach języka przeniesione do pakietu langpacks

Zmiana ta ma na celu sprawienie, aby instalacja czcionek i ich zależności była znacznie bardziej bezpieczna, przewidywalna i spójna. Aby to osięgnąć, przenieśliśmy tagi Provides: font(:lang=*) do pakietów pochodnych langpacks-core-font-\* pakietu langpacks. Pakiety pochodne posiadają domyślną czcionkę oraz konfigurację wprowadzania danych dla każdego języka. Dzięki temu, za każdym razem gdy zostanie wywołana instalacja czcionek ze względu na brak znaków w systemie, paczka langpacks-core-font-<lang>`zostanie zainstalowana i ustawiona jako domyślna czcionka za pomocą tagu `Requires:.