Masaüstü kullanıcıları için önemli değişiklikler

ARM ve AArch64 için Masaüstü yayınlama ölçütlerini değiştirme

Fedora 32’de aşağıdaki yayınlama ölçütü değişiklikleri yapıldı:

  • 32-bit ARM üzerinde Xfce, yayınlamayı engelleyen masaüstlerinden çıkarıldı.

  • AArch64 üzerinde Workstation, yayınlamayı engelleyen masaüstlerine eklendi.

Yayınlamayı engelleyen ürünlere yapılan yeni eklemeler arasında IoT ve CoreOS mimarisi yer alıyor. Genel test kapsamını ve yayınlamayı engelleyen masaüstlerini azaltmak için artık 32-bit ARM Xfce Masaüstü spininde engellenmiyor ve AArch64 üzerinde Workstation yayınlamayı engelleyen masaüstü olarak eklendi.

Sonuç olarak bu değişiklik, yayınlamayı engelleyen masaüstlerini ve engelleyici hata olasılığını azaltmaktadır.

Seçilen bitmap yazı tipleri artık OpenType olarak kullanılabilir

Fedora 31’de, Pango kütüphanesi bitmap yazı tiplerini desteklemeyen HarfBuzz arka ucuna geçti. GNOME Terminal gibi yazı tipi görselleştirmek için Pango kullanan uygulamalar artık bitmap yazı tiplerini kullanamaz.

Bu sürüm, OpenType biçimine dönüştürülmüş seçili bitmap yazı tiplerini sağlayan yeni paketler sunmaktadır. Bu biçim Pango tarafından desteklenmektedir.

Aşağıdaki paketler artık bitmap yazı tiplerinin OpenType sürümlerini sunmaktadır:

  • bitmap-lucida-typewriter-opentype-fonts

  • bitmap-fangsongti-opentype-fonts

  • bitmap-console-opentype-fonts

  • bitmap-fixed-opentype-fonts

  • ucs-miscfixed-opentype-fonts

  • terminus-fonts

Her iki biçimi de içeren terminus-fonts hariç, paketlerin hem bitmap hem de OpenType sürümlerini kuramazsınız.

Fonts language Provides moved to the langpacks package

This change aims to provide more reliable, predictable, and consistent fonts installation as well as better user experience around font dependencies. To achieve this, the change moves the Provides: font(:lang=*) tags into the langpacks-core-font-\* sub-packages of the langpacks package. The sub-packages already obtain the default font, locale and input-method for each language. As a result, whenever a missing glyph font installation is requested, the langpacks-core-font-<lang> package will be installed and will get the default font using the existing Requires: tag.