Documentation for a newer release is available. View Latest

Golang 1.14 sürümü

Fedora 32’deki Golang paketleri 1.14 sürümünü temel alacak şekilde güncellendi. Bu güncelleme, diğer hata düzeltmeleri ve yeni özelliklere ek olarak şu anda desteklenen platformlar için performans iyileştirmeleri sağlamaktadır.

Değişikliklerin tam listesi için Go 1.14 Sürüm Notlarına bakın.