Documentation for a newer release is available. View Latest

LLVM 10.0.0

Fedora 32, LLVM 10 ile birlikte gelmektedir. Lütfen LLVM kütüphaneleri için soname sürümünün değiştiğini unutmayın. clang-libs veya llvm-libs bağımlılığı olan paketlerin sahiplerinin, paketlerini yeniden oluşturmak istiyorlarsa ve paketleri henüz LLVM 10 ile oluşturulamıyorsa spec dosyalarını clang9.0 ve llvm9.0 uyumluluk paketlerine bağımlı olacak şekilde güncellemeleri gerekecektir. clang9.0 ve llvm9.0 uyumluluk paketleri bu sürüme eklendi. Spec dosyası değişiklikleri sadece paket LLVM 10 ve Fedora güncellemesinden sonra yeniden oluşturulacaksa gereklidir.

Değişiklikler

LLVM 10 ile birlikte gelen yeni özelliklerin, iyileştirmelerin ve hata düzeltmelerinin tam listesi proje sürüm notlarında bulunabilir.

Fedora 32’deki tüm LLVM alt projeleri de sürüm 10’a güncellendi

Ayrıca

  • compiler-rt

  • libomp

  • llvm-test-suite

  • libcxxabi (libc++abi)

  • python-lit