Documentation for a newer release is available. View Latest

.NET

Mono zostało zaktualizowane do wersji 6.6

Platforma programistyczna Mono została zaktualizowana z wersji 5.20 do 6.6.

Po więcej informacji na temat Mono 6.6 zapraszamy do informacji o wydaniu tej wersji.

.NET Core 3.1

NET Core jest teraz dostępny w Fedorze.

Aktualną wersja .NET Core jest 3.1 - jest to wydanie z wydłużonym czasem wsparcia (LTS - Long Term Support). Zapraszamy na stronę z ogłoszeniem wydania tej wersji, aby zapoznać się z nowymi funkcjami oraz zmianami widocznymi dla użytkownika w tym wydaniu .NET Core.

Nowe pakiety

  • Środowiska uruchomieniowe .NET Core:

    • dotnet-runtime-3.1 dostarcza środowisko uruchomieniowe .NET Core

    • aspnetcore-runtime-3.1 dostarcza środowisko uruchomieniowe ASP.NET Core

  • .NET Core SDK:

    • dotnet-sdk-3.1 dostarcza narzędzia programistyczne .NET Core