Konfiguracja jądra, modułu i sterownika

Ta część opisuje różne narzędzia, które wspierają administratorów w modyfikowaniu jądra systemu.