Documentation for a newer release is available. View Latest

Ważne zmiany dla użytkowników domowych

Ta sekcja zawiera listę zmian w Fedorze 31 istotnych dla programistów. Użyj karty nawigacji po lewej stronie, aby wyświetlić Informacje o Wydaniu konkretnej grupy zagadnień.