Documentation for a newer release is available. View Latest

Znaczące zmiany dla programistów

Ta sekcja zawiera listę zmian w Fedorze 36 istotnych dla programistów. Użyj karty nawigacji po lewej stronie, aby wyświetlić Informacje o Wydaniu dla różnych języków.

GNU toolchain updates

Fedora 36 includes updates to the GNU Compiler Collection (gcc) version 12.

For a full list of changes to GCC 12, see the upstream release notes. For notes on porting your programs to GCC 12, see the porting document.