Instalacja

Anaconda changes

Ta sekcja opisuje zmiany w programie instalacyjnym Anaconda dotyczące graficznego i tekstowego instalatora, Kickstartu oraz opcji uruchamiania instalatora.

General changes

Kickstart changes