Protokół Wayland

Wayland to serwer wyświetlania który został (w momencie pisania tego
artykułu) wprowadzony jako domyślny serwer wyświetlania w GNOME. Planowo
Wayland ma zastąpić X11 jako domyślny serwer wyświetlania na Linuxie i wiele
dystrybucji rozpoczęło już implementację Waylanda. Wayland jest bardziej
dopasowany do współczesnych standardów i w tym momencie ma znacznie mniejszą
ilość kodu niż X11. Wayland wciąż jest w fazie tworzenia, w związku z czym
wciąż istnieją aplikacje i zachowania które nie zachowują się zgodnie z
oczekiwaniami. Możliwe, że niektóre aplikacje nie zostały zaktualizowane do
wsparcia dla Waylanda i jedynym sposobem, aby je uruchomić będzie użycie
Xorg zamiast Waylanda. W tej grupie zawierają się też starsze aplikacje
systemowe i gry.

Wayland jest domyślnie włączony w GNOME. Możesz wybrać uruchomienie X11 w
GNOME wybierając opcję "Gnome on Xorg" w zakładce wyboru sesji na ekranie
logowania. Aktualnie KDE wciąż używa X11 i pomimo tego, że dostępna jest
sesja plasma-wayland, chwilowo nie jest uznawana za wersję stabilną i wolną
od błędów.

Ustalanie, czy korzystasz z Waylanda

Jednym ze sposobów, aby sprawdzić czy używasz Waylanda jest sprawdzenie
wartości zmiennej $WAYLAND_DISPLAY. Aby to zrobić, wpisz w konsoli:

$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0

Jeżeli nie używasz Waylanda, ta zmienna nie będzie miała żadnej
wartości. Możesz również użyć loginctl, aby zobaczyć jaki rodzaj sesji jest
aktualnie uruchomiony:

$ loginctl show-session <TWÓJ_NUMER_SESJI> -p Type

Aby znaleźć numer swojej sesji, wpisz samo loginctl, aby wyświetlić
szczegóły swojej sesji.

Wayland udostępnia również wbudowany serwer X11 na potrzeby kompatybilności
ze starszymi aplikacjami. Aby sprawdzić, które aplikacje korzystają z trybu
kompatybilności, wpisz następującą komendę:

$ xlsclients

W GNOME dostępne jest również narzędzie lg (looking glass), które pozwala
na sprawdzenie jaki rodzaj serwera wyświetlania jest używany. Aby to zrobić,
uruchom aplikację wpisując lg w oknie uruchamiania lub linii komend,
wybierz “Windows” w prawym górnym rogu narzędzia, a następnie kliknij na
nazwę aplikacji (lub otwarte okno) o której chcesz się dowiedzieć. Jeżeli
aplikacja jest uruchomiona za pomocą Waylanda, wyświetlona zostanie wartość
“MetaWindowWayland”, a jeżeli za pomocą X11, wyświetlone zostanie
“MetaWindowX11”.

Dodatkowe materiały

Aby dowiedzieć się więcej na temat Waylanda, odwiedź następującą stronę:

Jeżeli potrzebujesz sprawdzić, czy problem z którym masz do czynienia jest
powiązany z Waylandem, zapoznaj się z treścią dostępną pod następującym
linkiem do wiki Fedory: