The Wayland Protocol

Wayland is a display server protocol which was (at the time of writing)
introduced as the default in GNOME. It is said that Wayland will eventually
replace X11 as the default display server on Linux and many distributions
have begun implementation of Wayland. Wayland is a more modern protocol and
has a smaller code base currently. Wayland is still under development, and
there are still applications and behaviours that don’t work as expected, you
may find that some applications have not been updated to work properly in
Wayland and currently the only way these applications will run is using Xorg
instead of Wayland. This includes some legacy system applications and games.

Wayland jest domyślnie włączony w GNOME. Możesz wybrać uruchomienie X11 w
GNOME wybierając opcję "Gnome on Xorg" w zakładce wyboru sesji na ekranie
logowania. Aktualnie KDE wciąż używa X11 i pomimo tego, że dostępna jest
sesja plasma-wayland, chwilowo nie jest uznawana za wersję stabilną i wolną
od błędów.

Ustalanie, czy korzystasz z Waylanda

Jednym ze sposobów, aby sprawdzić czy używasz Waylanda jest sprawdzenie
wartości zmiennej $WAYLAND_DISPLAY. Aby to zrobić, wpisz w konsoli:

$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0

Jeżeli nie używasz Waylanda, ta zmienna nie będzie miała żadnej
wartości. Możesz również użyć loginctl, aby zobaczyć jaki rodzaj sesji jest
aktualnie uruchomiony:

$ loginctl show-session <TWÓJ_NUMER_SESJI> -p Type

Aby znaleźć numer swojej sesji, wpisz samo loginctl, aby wyświetlić
szczegóły swojej sesji.

Wayland udostępnia również wbudowany serwer X11 na potrzeby kompatybilności
ze starszymi aplikacjami. Aby sprawdzić, które aplikacje korzystają z trybu
kompatybilności, wpisz następującą komendę:

$ xlsclients

There is also the lg (looking glass) tool in GNOME that will allow you to
determine which protocol a specific window is using. To do this, you run the
application by typing lg in the run dialog or at the command line, select
“Windows” in the upper right corner of the tool, and click on the
application name (or open window) you want to know about. If the window is
running in wayland it will say “MetaWindowWayland” and if it is running in
X11 it will say “MetaWindowX11”.

Dodatkowe Materiały

Aby dowiedzieć się więcej na temat Waylanda, odwiedź następującą stronę:

Jeżeli potrzebujesz sprawdzić, czy problem z którym masz do czynienia jest
powiązany z Waylandem, zapoznaj się z treścią dostępną pod następującym
linkiem do wiki Fedory: