Documentation for a newer release is available. View Latest

Web Geliştirme

PHP 7.3

Fedora 30’da PHP kümesi 7.3 sürümüne güncellendi. Bu sürümdeki önemli değişiklikler şunlardır:

  • Esnek Heredoc ve Nowdoc Söz Dizimi

  • PCRE2 Geçişi

  • Çoklu MBString İyileştirmeleri

  • LDAP Denetimleri Desteği

  • İyileştirilmiş FPM Günlükleme

  • Birkaç Kullanımdan Kaldırma

Bu sürüm hakkında daha fazla bilgi için proje sürüm notlarına, yeni özelliklerin ve geriye dönük uyumsuz değişikliklerin ayrıntılı listesi için geçiş rehberine bakın.