Documentation for a newer release is available. View Latest

Параметри завантаження

Інсталятор Anaconda містить низку параметрів завантаження для адміністраторів, які змінюють типову поведінку програми встановлення, увімкнувши або вимкнувши певні функції. Щоб скористатися одним або декількома параметрами завантаження, потрібно або завантажитися з інсталяційного носія та додати ці параметри в меню завантаження (див. Меню завантаження), або ви повинні додати їх у файл конфігурації сервера PXE, якщо ви завантажуєтеся з мережі (див. Налаштування сервера встановлення).

Ви можете використовувати кілька варіантів одночасно; у такому випадку розділіть їх одним пробілом.

Існує два основних типи параметрів, описаних у цьому розділі:

 • Параметри, які закінчуються знаком «дорівнює» (=), потребують вказівки значення — їх не можна використовувати окремо. Наприклад, параметр inst.vncpassword= також має містити значення (у цьому випадку пароль). Тому правильною формою є inst.vncpassword=password. Сама по собі, без указаного пароля, опція недійсна.

 • Параметри, представлені без знака "=", не приймають жодних значень або параметрів. Наприклад, параметр rd.live.check змушує Anaconda перевіряти інсталяційний носій перед початком встановлення; якщо ця опція присутня, перевірка буде виконана, а якщо її немає, перевірку буде пропущено.

На додаток до параметрів, описаних у цьому розділі, підказка завантаження також приймає параметри ядра dracut. Список цих параметрів доступний на сторінці довідки dracut.cmdline(7).

У цьому посібнику параметри завантаження, специфічні для програми встановлення, завжди починаються з inst.. Наразі цей префікс необов’язковий – наприклад, resolution=1024x768 працюватиме точно так само, як inst.resolution=1024x768. Однак очікується, що префікс inst. буде обов’язковим у наступних випусках.

Налаштування системи встановлення в меню завантаження

Точний спосіб визначення настроюваних параметрів завантаження залежить від архітектури вашої системи, мікропрограми та методу, який ви використовуєте для завантаження інсталяції. Якщо ви завантажуєтеся з локального носія, ви можете вказати параметри в меню завантаження перед початком встановлення; якщо ви завантажуєтеся з мережі за допомогою сервера PXE, ви повинні додати параметри завантаження у файл конфігурації завантажувача перед завантаженням системи встановлення. Щоб отримати конкретні інструкції, див. Up an Installation Server], якщо ви завантажуєтеся з сервера.

Доступні параметри завантаження

У Fedora доступні такі параметри:

Визначення джерела встановлення
inst.repo=

Визначає джерело інсталяції, тобто місце, де програма інсталяції може знайти потрібні образи та пакети. Наприклад:

inst.repo=cdrom

Джерело має бути:

 • інстальоване дерево, яке є структурою каталогів, що містить зображення, пакунки та реподані програми встановлення, а також дійсний файл .treeinfo

 • DVD (фізичний диск, наявний у DVD-приводі системи)

 • ISO-образ повного інсталяційного DVD-диска Fedora, розміщений на жорсткому диску або в мережі, доступній із системи встановлення

  Ця опція дозволяє налаштовувати різні методи встановлення з використанням різних форматів. Синтаксис описано в таблиці нижче.

  Таблиця 1. Джерела встановлення
  Installation source Option format

  Any CD/DVD drive

  inst.repo=cdrom

  Specific CD/DVD drive

  inst.repo=cdrom:device

  Hard Drive

  inst.repo=hd:device:/path

  HTTP Server

  inst.repo=http://host/path

  HTTPS Server

  inst.repo=https://host/path

  FTP Server

  inst.repo=ftp://username:password@host/path

  NFS Server

  inst.repo=nfs:[options:]server:/path [1]

  Імена дискових пристроїв можна вказати за допомогою таких форматів:

 • Назва пристрою ядра, наприклад /dev/sda1 або sdb2

 • Мітка файлової системи, наприклад LABEL=Flash або LABEL=RHEL7

 • UUID файлової системи, наприклад UUID=8176c7bf-04ff-403a-a832-9557f94e61db

  Не буквено-цифрові символи мають бути представлені як \xNN, де NN є шістнадцятковим представленням символу. Наприклад, \x20 — це пробіл ("").

inst.stage2=

Вказує місце розташування образу середовища виконання інсталяції, який потрібно завантажити. Синтаксис такий самий, як у Джерела встановлення. Цей параметр передбачає шлях до каталогу, що містить дійсний файл .treeinfo; розташування зображення середовища виконання буде зчитано з цього файлу, якщо його знайдено. Якщо файл .treeinfo недоступний, Anaconda спробує завантажити зображення з LiveOS/squashfs.img.

За замовчуванням цей параметр завантаження використовується на інсталяційному носії та має певну мітку (наприклад, inst.stage2=hd:LABEL=F21\x20Server.x86_64). Якщо ви змінюєте мітку за замовчуванням файлової системи, що містить образ середовища виконання, ви також повинні змінити цей параметр, щоб відповідати новій мітці.

inst.dd=

Якщо вам потрібно оновити драйвер під час встановлення, скористайтеся параметром inst.dd=. Його можна використовувати кілька разів. Розташування пакета RPM драйвера можна вказати за допомогою будь-якого формату, описаного в Джерела встановлення. За винятком параметра inst.dd=cdrom, ім’я пристрою має бути вказано завжди. Наприклад:

inst.dd=hd:/dev/sdb1:/driver.rpm

Використання цього параметра без будь-яких параметрів (тільки як inst.dd) запропонує програмі встановлення запитати диск оновлення драйвера з інтерактивним меню.

Ніколи не намагайтеся оновити драйвер під час інсталяції, якщо відсутність нашого несправного драйвера не заважає вам завершити інсталяцію. Оновлення драйверів, які не потрібні під час інсталяції, слід завжди виконувати після інсталяції системи.

inst.askmethod

Запобігає інсталятору спробувати автоматично налаштувати джерело інсталяції.

Зазвичай, коли ви вперше відкриваєте екран Інсталяція Summary, інсталятор намагатиметься налаштувати джерело інсталяції на основі типу носія, який ви використовували для завантаження. Повний DVD-диск сервера Fedora налаштує джерело як локальний носій, образ netinst ISO налаштує найближче дзеркало мережі тощо. Цей процес потребує часу; отже, якщо ви плануєте використовувати інше джерело, ніж стандартне, цей параметр дозволить вам одразу перейти до екрана Джерело встановлення, не чекаючи завершення початкової конфігурації.

Використання цього параметра залишить конфігурацію джерела встановлення у стані помилки - ви повинні вручну вказати джерело на екрані «Джерело встановлення», щоб продовжити встановлення. Крім того, ви можете скористатися опцією inst.repo=, описаною вище, щоб налаштувати конкретне джерело безпосередньо в меню завантаження.

Параметри завантаження Kickstart
inst.ks=

Gives the location of a Kickstart file to be used to automate the installation. Locations can be specified using any of the formats valid for inst.repo=. See Installation Sources for valid formats.

If you only specify a device and not a path, the installation program will look for the Kickstart file in /ks.cfg on the specified device. If you use this option without specifying a device, the installation program will use the following:

inst.ks=nfs:next-server:/filename

In the above example, next-server is the DHCP next-server option or the IP address of the DHCP server itself, and filename is the DHCP filename option, or /kickstart/. If the given file name ends with the / character, ip-kickstart is appended. For example:

Таблиця 2. Default Kickstart File Location
DHCP server address Client address Kickstart file location

192.168.122.1

192.168.122.100

192.168.122.1:/kickstart/192.168.122.100-kickstart

inst.ks.sendmac

Adds headers to outgoing HTTP requests with the MAC addresses of all network interfaces. For example:

X-RHN-Provisioning-MAC-0: eth0 01:23:45:67:89:ab

This can be useful when using inst.ks=http to provision systems.

inst.ks.sendsn

Adds a header to outgoing HTTP requests. This header will contain the system’s serial number, read from /sys/class/dmi/id/product_serial. The header has the following syntax:

X-System-Serial-Number: R8VA23D
Console, Environment and Display Options
console=

This kernel option specifies a device to be used as the primary console. For example, to use a console on the first serial port, use console=ttyS0. This option should be used along with the inst.text option.

You can use this option multiple times. In that case, the boot message will be displayed on all specified consoles, but only the last one will be used by the installation program afterwards. For example, if you specify console=ttyS0 console=ttyS1, the installation program will only use ttyS1.

noshell

Disables access to the root shell during the installation. This is useful with automated (Kickstart) installations - if you use this option, a user can watch the installation progress, but they cannot interfere with it by accessing the root shell by pressing Ctrl+Alt+F2.

inst.lang=

Sets the language to be used during the installation. Language codes are the same as the ones used in the lang Kickstart command as described in lang (optional) - Configure Language During Installation. On systems where the system-config-language package is installed, a list of valid values can also be find in /usr/share/system-config-language/locale-list.

If you perform the installation interactively, the language you specified using this option will be selected by default, but you will still be able to change it at the beginning of the graphical installation.

inst.singlelang

Allows you to run the installation in single language mode - in other words, this option disables language selection for the installer and the installed system. If you also use the inst.lang= option at the same time, the language you specify will be used. If you do not set the language, Anaconda and the installed system will default to en-US.UTF-8.

inst.geoloc=

Configures geolocation usage in the installation program. Geolocation is used to pre-set the language and time zone, and uses the following syntax: inst.geoloc=value

The value parameter can be any of the following:

Таблиця 3. Valid Values for the inst.geoloc Option

Disable geolocation

inst.geoloc=0

Use the Fedora GeoIP API

inst.geoloc=provider_fedora_geoip

Use the Hostip.info GeoIP API

inst.geoloc=provider_hostip

If this option is not specified, Anaconda will use provider_fedora_geoip.

inst.keymap=

Specifies the keyboard layout to be used by the installation program. Layout codes are the same as the ones used in the keyboard Kickstart command as described in Kickstart Syntax Reference.

inst.text

Forces the installation program to run in text mode instead of graphical mode. The text user interface is limited, for example, it does not allow you to modify the partition layout or set up LVM. When installing a system on a machine with a limited graphical capabilities, it is recommended to use VNC as described in Enabling Remote Access Using VNC.

inst.cmdline

Forces the installation program to run in command line mode. This mode does not allow any interaction, all options must be specified in a Kickstart file or on the command line.

inst.graphical

Forces the installation program to run in graphical mode. This mode is the default.

inst.resolution=

Визначає роздільну здатність екрана в графічному режимі. Формат: NxM, де N — ширина екрана, а M — висота екрана (у пікселях). Найнижча підтримувана роздільна здатність – «800x600».

inst.xdriver=

Вказує назву драйвера X, який буде використовуватися як під час інсталяції, так і у встановленій системі.

inst.usefbx

Вказує програмі інсталяції використовувати драйвер кадрового буфера X замість драйвера для апаратного забезпечення. Цей параметр еквівалентний inst.xdriver=fbdev.

modprobe.blacklist=

Додає в чорний список (повністю відключає) один або кілька драйверів. Драйвери (моди), вимкнені за допомогою цієї опції, не зможуть завантажуватися під час встановлення, а після завершення встановлення встановлена система збереже ці налаштування. Тоді драйвери з чорного списку можна знайти в каталозі /etc/modprobe.d/.

Щоб вимкнути кілька драйверів, використовуйте список, розділений комами. Наприклад:

modprobe.blacklist=ahci,firewire_ohci
inst.sshd

Під час інсталяції запускає службу sshd, яка дозволяє вам підключатися до системи під час інсталяції за допомогою SSH і стежити за її ходом. Щоб отримати додаткові відомості про SSH, перегляньте сторінку довідки ssh(1) та відповідний розділ у Fedora Посібнику системного адміністратора, доступному за посиланням:http://docs.fedoraproject.org /[].

Під час інсталяції обліковий запис root не має пароля за замовчуванням. Ви можете встановити пароль root для використання під час інсталяції за допомогою sshpw команди Kickstart, як описано в sshpw (необов’язково) – Обмежити доступ до ssh під час встановлення.

Параметри мережевого завантаження

Початкову ініціалізацію мережі виконує dracut. У цьому розділі наведено лише деякі з найбільш часто використовуваних параметрів; повний список дивіться на сторінці довідки dracut.cmdline(7). Додаткову інформацію про роботу в мережі також можна знайти в Fedora Networking Guide, доступному за посиланням:http://docs.fedoraproject.org/[].

ip=

Налаштовує один або кілька мережевих інтерфейсів. Щоб налаштувати кілька інтерфейсів, використовуйте опцію ip кілька разів - один раз для кожного інтерфейсу. Якщо налаштовано кілька інтерфейсів, ви повинні вказати основний інтерфейс завантаження за допомогою параметра bootdev, описаного нижче.

У таблиці нижче наведено дійсні значення для цього параметра:

Таблиця 4. Формати конфігурації мережевого інтерфейсу
Метод конфігурації Формат параметра

Автоматичне налаштування будь-якого інтерфейсу

ip=method

Автоматична конфігурація певного інтерфейсу

ip=interface:method

Статична конфігурація

ip=ip::gateway:netmask:hostname :interface:none

Автоматична конфігурація певного інтерфейсу з перевизначенням примітка: [Відкриває вказаний інтерфейс за допомогою вказаного методу автоматичного налаштування, наприклад dhcp, але замінює автоматично отриману IP-адресу, шлюз, мережеву маску, ім’я хоста чи інший вказаний параметр. Усі параметри є необов’язковими; вкажіть лише ті, які ви бажаєте замінити, а для інших буде використано автоматично отримані значення.]

ip=ip::gateway:pass: attributes[]netmask:hostname:interface:method:mtu {порожній}

Параметр method може бути таким:

Таблиця 5. Методи автоматичного налаштування інтерфейсу
Метод автоматичної конфігурації Значення

DHCP

dhcp

IPv6 DHCP

dhcp6

Автоматичне налаштування IPv6

auto6

iBFT (таблиця завантажувального мікропрограмного забезпечення iSCSI)

ibft

Якщо ви використовуєте параметр завантаження, для якого потрібен доступ до мережі, наприклад inst.ks=http://host:/path{blank }, без вказування опції ip, програма встановлення використовуватиме ip=dhcp.

In the above tables, the ip parameter specifies the client’s IP address. IPv6 addresses can be specified by putting them in square brackets, for example, [2001:DB8::1].

The gateway parameter is the default gateway. IPv6 addresses are accepted here as well.

The netmask parameter is the netmask to be used. This can either be a full netmask (for example 255.255.255.0) or a prefix (for example 64).

The hostname parameter is the host name of the client system. This parameter is optional.

nameserver=

Specifies the address of the name server. This option can be used multiple times.

bootdev=

Specifies the boot interface. This option is mandatory if you use more than one ip option.

ifname=

Assigns a given interface name to a network device with a given MAC address. Can be used multiple times. The syntax is ifname=interface:MAC. For example:

ifname=eth0:01:23:45:67:89:ab
inst.dhcpclass=

Specifies the DHCP vendor class identifier. The dhcpd service will see this value as vendor-class-identifier. The default value is anaconda-$(uname -srm).

vlan=

Sets up a Virtual LAN (VLAN) device on a specified interface with a given name. The syntax is vlan=name:interface. For example:

vlan=vlan5:em1

The above will set up a VLAN device named vlan5 on the em1 interface. The name can take the following forms:

Таблиця 6. VLAN Device Naming Conventions
Naming scheme Example

VLAN_PLUS_VID

vlan0005

VLAN_PLUS_VID_NO_PAD

vlan5

DEV_PLUS_VID

em1.0005.

DEV_PLUS_VID_NO_PAD

em1.5.

bond=

Set up a bonding device with the following syntax: bond=name[:slaves][:options]. Replace name with the bonding device name, slaves with a comma-separated list of physical (ethernet) interfaces, and options with a comma-separated list of bonding options. For example:

bond=bond0:em1,em2:mode=active-backup,tx_queues=32,downdelay=5000

Щоб переглянути список доступних параметрів, виконайте команду modinfo bonding.

Using this option without any parameters will assume bond=bond0:eth0,eth1:mode=balance-rr.

команда=

Налаштуйте груповий пристрій із таким синтаксисом: team=master:slaves. Замініть master на назву головного пристрою групи, а slaves — на список фізичних пристроїв (Ethernet), розділених комами, які використовуватимуться як підлеглі пристрої групи. Наприклад:

команда=команда0:em1,em2
Додаткові параметри встановлення
inst.multilib

Configure the system for multilib packages (that is, to allow installing 32-bit packages on a 64-bit x86 system) and install packages specified in this section as such.

Normally, on an AMD64 or Intel 64 system, only packages for this architecture (marked as x86_64) and packages for all architectures (marked as noarch would be installed. When you use this option, packages for 32-bit AMD or Intel systems (marked as i686) will be automatically installed as well if available.

This only applies to packages directly specified in the %packages section. If a package is only installed as a dependency, only the exact specified dependency will be installed. For example, if you are installing package foo which depends on package bar, the former will be installed in multiple variants, while the latter will only be installed in variants specifically required.

inst.gpt

Force the installation program to install partition information into a GUID Partition Table (GPT) instead of a Master Boot Record (MBR). This option is meaningless on UEFI-based systems, unless they are in BIOS compatibility mode.

Normally, BIOS-based systems and UEFI-based systems in BIOS compatibility mode will attempt to use the MBR schema for storing partitioning information, unless the disk is larger than 2 TB. Using this option will change this behavior, allowing a GPT to be written even to disks smaller than 2 TB.

See Recommended Partitioning Scheme for more information about GPT and MBR, and GUID Partition Table (GPT) for more general information about GPT, MBR and disk partitioning in general.

inst.nosave=

This option controls which Kickstart files and installation logs are saved to the installed system. It can be especially useful to disable saving such data when performing OEM operating system installations, or when generating images using sensitive resources (such as internal repository URLs), as these resources might otherwise be mentioned in kickstart files and/or logs on the image. Possible values for this option are:

input_ks - disables saving of the input Kickstart file (if any).

output_ks - disables saving of the output Kickstart file generated by Anaconda.

all_ks - disables saving of both input and output Kickstart files.

logs - disables saving of all installation logs.

all - disables saving of all Kickstart files and all installation logs.

Multiple values can be combined as a comma separated list, for example: input_ks,logs

inst.zram

This option controls the usage of zRAM swap during the installation. It creates a compressed block device inside the system RAM and uses it for swap space instead of the hard drive. This allows the installer to essentially increase the amount of memory available, which makes the installation faster on systems with low memory.

By default, swap on zRAM is enabled on systems with 2 GB or less RAM, and disabled on systems with more than 2 GB of memory. You can use this option to change this behavior - on a system with more than 2 GB RAM, use inst.zram=1 to enable it, and on systems with 2 GB or less memory, use inst.zram=0 to disable this feature.

inst.memcheck

Perform a check at the beginning of the installation to determine if there is enough available RAM. If there is not enough memory detected, the installation will stop with an error message. This option is enabled by default; use inst.memcheck=0 to disable it.

inst.nodnf

Use the older Yum backend for package installation and dependency resolution instead of DNF. See the Fedora System Administrator’s Guide, available at https://docs.fedoraproject.org/, for details about DNF.

inst.kdump_addon=

Turns the Kdump installer add-on on or off (the add-on is off by default). If you use inst.kdump_addon=on, a new screen, which allows you to configure the Kdump kernel crash dumping mechanism, will appear in the main menu of the graphical or text interface (see Kdump). Enabling this add-on is also necessary to use the %addon com_redhat_kdump (optional) - Configure kdump Kickstart command.

Enabling Remote Access Using VNC

The following options are necessary to configure Anaconda for remote graphical installation. See Installing Using VNC for more details.

inst.vnc

Specifies that the installation program’s graphical interface should be run in a VNC session. If you specify this option, you will need to connect to the system using a VNC client application to be able to interact with the installation program. VNC sharing is enabled, so multiple clients can connect to the system at the same time.

A system installed using VNC will start in text mode by default.

inst.vncpassword=

VNC server used by the installation program. Any VNC client attempting to connect to the system will have to provide the correct password to gain access. For example, inst.vncpassword=testpwd will set the password to testpwd. The password must be between 6 and 8 characters long.

If you specify an invalid password (one that is too short or too long), you will be prompted to specify a new one by a message from the installation program:

VNC password must be six to eight characters long.
Please enter a new one, or leave blank for no password.

Password:
inst.vncconnect=

Connect to a listening VNC client at a specified host and port once the installation starts. The correct syntax is inst.vncconnect=host:port. The port parameter is optional - if you do not specify one, the installation program will use 5900.

Debugging and Troubleshooting
inst.updates=

Specifies the location of the updates.img file to be applied to the installation program runtime. The syntax is the same as in the inst.repo option - see Installation Sources for details. In all formats, if you do not specify a file name but only a directory, the installation program will look for a file named updates.img.

inst.loglevel=

Specifies the minimum level for messages to be logged on a terminal. This only concerns real-time logging in a terminal; log files will always contain messages of all levels.

Possible values for this option from the lowest to highest level are: debug, info, warning, error and critical. The default value is info, which means that by default, the logging terminal will display messages ranging from info to critical, but not debug.

inst.syslog=

Once the installation starts, this option sends log messages to the syslog process on the specified host. The remote syslog process must be configured to accept incoming connections.

inst.virtiolog=

Specifies a virtio port (a character device at /dev/virtio-ports/name) to be used for forwarding logs. The default value is org.fedoraproject.anaconda.log.0; if this port is present, it will be used.

Deprecated Boot Options

Options in this list are deprecated. They will still work, but there are other options which offer the same functionality and should be preferred. Using deprecated options is not recommended and they are expected to be removed in future releases.

Note that as described in the introduction to this chapter, options specific to the installation program now use the inst. prefix. For example, the vnc= option is considered deprecated and replaced by the inst.vnc= option. However, these changes are not listed here.

inst.headless

Used to specify that the machine being installed onto does not have any display hardware, and to prevent the installer from trying to detect a display.

method=

Configured the installation method. Use the inst.repo= option instead.

repo=nfsiso:server:/path

In NFS installations, specified that the target is an ISO image located on an NFS server instead of an installable tree. The difference is now detected automatically, which means this option is the same as inst.repo=nfs:server:/path.

dns=

Configured the Domain Name Server (DNS). Use the nameserver= option instead.

netmask=, gateway=, hostname=, ip=, ipv6=

These options have been consolidated under the ip= option.

ksdevice=

Select network device to be used at early stage of installation. Different values have been replaced with different options; see the table below.

Таблиця 7. Методи автоматичного налаштування інтерфейсу
Value Current behavior

Not present

All devices are attempted to be activated using dhcp, unless desired device and configuration is specified by ip= option and/or the BOOTIF option.

ksdevice=link

Similar to the above, with the difference that network will always be activated in the initramfs, whether it is needed or not. The supported rd.neednet option (provided by dracut) should be used instead.

ksdevice=bootif

Ignored (the BOOTID= option is used by default when specified)

ksdevice=ibft

Replaced with the ip=ibft option

ksdevice=MAC

Replaced with BOOTIF=MAC

ksdevice=device

Replaced by specifying the device name using the ip= option.

When performing a Kickstart installation, booting from local media and having the Kickstart file on local media as well, the network will not be initialized. This means that any other Kickstart options requiring network access, such as pre-installation or post-installation scripts accessing a network location, will cause the installation to fail. This is a known issue; see BZ#1085310 for details.

To work around this issue, either use the ksdevice=link boot option, or add the --device=link option to the network command in your Kickstart file.

blacklist=

Used to disable specified drivers. This is now handled by the modprobe.blacklist= option.

nofirewire=

Disabled support for the FireWire interface. You can disable the FireWire driver (firewire_ohci) by using the modprobe.blacklist= option instead:

modprobe.blacklist=firewire_ohci

Removed Boot Options

The following options are removed. They were present in previous releases of Fedora, but they cannot be used anymore.

asknetwork

The installation program’s initramfs is now completely non-interactive, which means that this option are not available anymore. Use ip= to configure network settings.

serial

This option forced Anaconda to use the /dev/ttyS0 console as the output. Use the console=/dev/ttyS0 (or similar) instead.

updates=

Specified the location of updates for the installation program. Use the inst.updates= option instead.

essid=, wepkey=, wpakey=

Configured wireless network access. Network configuration is now being handled by dracut, which does not support wireless networking, rendering these options useless.

ethtool=

Used in the past to configure additional low-level network settings. All network settings are now handled by the ip= option.

gdb

Allowed you to debug the loader. Use rd.debug instead.

mediacheck

Verified the installation media before starting the installation. Replaced with the rd.live.check option.

ks=floppy

Specified a floppy disk as the Kickstart file source. Floppy drives are not supported anymore.

display=

Configured a remote display. Replaced with the inst.vnc option.

utf8

Added UTF8 support when installing in text mode. UTF8 support now works automatically.

noipv6

Used to disable IPv6 support in the installation program. IPv6 is now built into the kernel so the driver cannot be blacklisted; however, it is possible to disable IPv6 using the ipv6.disable option.

upgradeany

Upgrades are done in a different way in current Fedora releases. For more information about upgrading your system, see Upgrading Your Current System.

vlanid=

Used to configure Virtual LAN (802.1q tag) devices. Use the vlan= option instead.

inst.dnf

Used to enable DNF to handle package installation and dependency resolution in Fedora 21. DNF is now used by default and this option has been replaced with inst.nodnf, which reverts back to Yum.

Using the Maintenance Boot Modes

Loading the Memory (RAM) Testing Mode

Faults in memory (RAM) modules may cause your system to freeze or crash unpredictably. In some cases, memory faults may only cause errors with particular combinations of software. For this reason, you should test the memory of a computer before you install Fedora for the first time, even if it has previously run other operating systems.

Fedora includes the Memtest86+ memory testing application. To start memory testing mode, choose Troubleshooting > Memory test at the boot menu. Testing will begin immediately. By default, Memtest86+ carries out ten tests in every pass; a different configuration can be specified by accessing the configuration screen using the c key. After the first pass completes, a message will appear at the bottom informing you of the current status, and another pass will start automatically.

Memtest86+ only works on systems with BIOS firmware. Support for UEFI systems is currently unavailable.

Memtest86+ testing the system memory
Рисунок 1. Memory Check Using Memtest86+

The main screen displayed while testing is in progress is divided into three main areas:

 • The upper left corner shows information about your system’s memory configuration - the amount of detected memory and processor cache and their throughputs and processor and chipset information. This information is detected when Memtest86+ starts.

 • The upper right corner displays information about the tests - progress of the current pass and the currently running test in that pass as well as a description of the test.

 • The central part of the screen is used to display information about the entire set of tests from the moment when the tool has started, such as the total time, the number of completed passes, number of detected errors and your test selection. On some systems, detailed information about the installed memory (such as the number of installed modules, their manufacturer, frequency and latency) will be also displayed here. After the each pass completes, a short summary will appear in this location. For example:

   Pass complete, no errors, press Esc to exit 

  If Memtest86+ detects an error, it will also be displayed in this area and highlighted red. The message will include detailed information such as which test detected a problem, the memory location which is failing, and others.

In most cases, a single successful pass (that is, a single run of all 10 tests) is sufficient to verify that your RAM is in good condition. In some rare circumstances, however, errors that went undetected on the first pass might appear on subsequent passes. To perform a thorough test on an important system, leave the tests running overnight or even for a few days in order to complete multiple passes.

The amount of time it takes to complete a single full pass of Memtest86+ varies depending on your system’s configuration (notably the RAM size and speed). For example, on a system with 2 GB of DDR2 memory at 667 MHz, a single pass will take roughly 20 minutes to complete.

To halt the tests and reboot your computer, press the Esc key at any time.

For more information about using Memtest86+, see the official website at http://www.memtest.org/. A README file is also located in /usr/share/doc/memtest86+-version/ on Fedora systems with the memtest86+ package installed.

Verifying Boot Media

You can test the integrity of an ISO-based installation source before using it to install Fedora. These sources include DVDs and ISO images stored on a local hard drive or NFS server. Verifying that the ISO images are intact before you attempt an installation helps to avoid problems that are often encountered during installation.

To test the integrity of an ISO image, append the rd.live.check to the boot loader command line. Note that this option is used automatically if you select the default installation option from the boot menu (Test this media & install Fedora).

Booting Your Computer in Rescue Mode

You may boot a command-line Linux system from an installation disc without actually installing Fedora on the computer. This enables you to use the utilities and functions of a running Linux system to modify or repair already installed operating systems.

To load the rescue system with the installation disk or USB drive, choose Rescue a Fedora system from the Troubleshooting submenu in the boot menu, or use the inst.rescue boot option.

Specify the language, keyboard layout and network settings for the rescue system with the screens that follow. The final setup screen configures access to the existing system on your computer.

By default, rescue mode attaches an existing operating system to the rescue system under the directory /mnt/sysimage/.


1. This option uses NFS protocol version 3 by default. To use a different version, add +nfsvers=X to options.