Documentation for a newer release is available. View Latest

Спостереження і автоматизація

У цьому розділі описано різноманітні інструменти, які надають змогу системних адміністраторам стежити за швидкодією системи, автоматизувати завдання системи та звітувати про вади.