Documentation for a newer release is available. View Latest

Wayland-protokollet

Wayland är ett display-serverprotokoll (i skrivande stund) introducerades som standard i GNOME. Det sägs att Wayland så småningom kommer ersätta X11 som standard-display-server på Linux och många distributioner har påbörjat implementationen av Wayland. Wayland är ett modernare protokoll och har för närvarande en mindre kodbas. Wayland utvecklas fortfarande, och det finns fortfarande program och beteenden som inte fungerar som förväntat, du kan upptäcka att några program inte har uppdaterats till att fungera som de skall i Wayland och för närvarande är enda sättet dessa program kan köra att använda Xorg istället för Wayland. Detta inkluderar några äldre systemprogram och spel.

Wayland aktiveras som standard i GNOME-skrivbordet. Man kan välja att köra GNOME i X11 genom att välja alternativet Gnome i xorg i sessionsväljaren på inloggningsskärmen. För närvarande använder KDE fortfarande X11 och även om en plasma-wayland-session finns tillgänglig ansis den inte stabil eller felfri för närvarande.

Att avgöra huruvida man använder Wayland

Ett sätt att avgöra om man kör i Wayland är att kontrollera värdet på variabeln $WAYLAND_DISPLAY. För att göra detta skriv:

$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0

If you are not running under Wayland the variable will not contain any values. You can also use loginctl to show you what type of session is running:

$ loginctl show-session <YOUR_SESSION_NUMBER> -p Type

To determine your session number, simply typing loginctl should provide your session details.

There is also a legacy X11 server provided with Wayland for compatibility purposes. To determine what applications are running in this mode, you can run the following command:

$ xlsclients

There is also the lg (looking glass) tool in GNOME that will allow you to determine which protocol a specific window is using. To do this, you run the application by typing lg in the run dialog or at the command line, select “Windows” in the upper right corner of the tool, and click on the application name (or open window) you want to know about. If the window is running in wayland it will say “MetaWindowWayland” and if it is running in X11 it will say “MetaWindowX11”.

Ytterligare resurser

To find out more about Wayland, please see the following website:

If you need to determine if an issue you are experiencing is related to wayland, see the Fedora wiki at the link below: